Συνεργαζόμενοι φορείς

Αμυμώνη
Aναξιοπαθούσες ομάδες συνανθρώπων μας πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση τωνMyDoctors 8 καιρών και στηρίζονται περισσότερο στην ευαισθησία μας και την ιδιωτική πρωτοβουλία, παρά στο κράτος που αδυνατεί να τους στηρίξει.Μέσα από το mydoctors.gr δίνουμε βήμα στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, για να κάνουν γνωστές τις ανάγκες τους, το έργο τους και τις δραστηριότητές τους. Πρόθεση και ελπίδα μας είναι να τα αγκαλιάσετε με την ανθρωπιά σας.

 

 

ΕΛ.Ο.ΔΙ.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΛ.Ο.ΔΙ.),
ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997 από την ένωση των τεσσάρωνMyDoctors logo elodi μεγαλύτερων σωματείων της χώρας:
την Πανελλήνια Ένωση Διαβητικών (Π.Ε.Δ.) που ήταν ο πρώτος και μοναδικός σύλλογος ατόμων με Διαβήτη, την Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.), το Σύλλογο φίλων του παιδιού και εφήβου με ενδοκρινολογικό πρόβλημα « Ο ΓΑΛΗΝΟΣ»και την Πανηπειρωτική Ένωση για το Νεανικό Διαβήτη (Π.Ε.Ν.Δ.Ι.)
Η ΕΛ.Ο.ΔΙ. είναι πλήρες μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (International Diabetes Federation – IDF) από το Νοέμβριο του 2000.
Πίστη της ΕΛ. Ο. ΔΙ, όπως και της Παγκόσμιας Διαβητικής κοινότητας είναι ότι τα άτομα με διαβήτη δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.