Ντασίου Παναγιώτα

Ντασίου Παναγιώτα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Β' Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 247, Παλαιό Φάληρο
Κατόπιν Ραντεβού
Συνταγογραφεί ΕΟΠΥΥ
 • Κλινική εξέταση μαστών.
 • Υπερηχογράφημα μαστών.
 • Εκτίμηση μαστογραφικών, υπερηχογραφικών και ψηλαφητικών ευρημάτων.
 • Πλήρης μαστολογικός έλεγχος – έγκαιρη διάγνωση.
 • Παρακέντηση – αφαίρεση ογκιδίων.
 • Χειρουργική μαστού.
 • Βιοψίες μαστού.
 • Λήψη εκκριμάτων θηλής.
 • Γυναικομαστία.

Loading

Loading

  Ρωτηστε τον Ιατρο