Αργυρίου Αναστάσιος

Αργυρίου Αναστάσιος

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟΣ
MSc, PhD
Βιολόγος της Αναπαραγωγής
Κλινικός Εμβρυολόγος
Βαλτετσίου 5 - 7, Βριλήσσια
Κατόπιν Ραντεβού

Ο Αργυρίου Αναστάσιος δραστηριοποιείται, επαγγελματικά και ερευνητικά, στους τομείς της Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής και Ανδρολογίας, της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Κλινικής Εμβρυολογίας (Πτυχίο Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., DEA Endocrinology and Evolution, University of Caen, France, PhD Physiology of Human Reproduction, University Pierre et Marie Curie Paris VI, France, Diploma in Andrology, University Paris XI, France).

Από το 1990 μέχρι σήμερα, είναι Senior Κλινικός Εμβρυολόγος, υπεύθυνος εργαστηρίων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διοργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με αντικείμενο τις εργαστηριακές μεθόδους σε κλινικές IVF, συμμετέχει σε διδασκαλία προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έχει πραγματοποιήσει πολλές επιστημονικές διαλέξεις ως μέλος Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Ενώσεων, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (Π.Ε.Κ.Ε.), πιστοποιημένο μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), καθώς και τακτικό μέλος της πρώτης θητείας της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

 

Loading

MyDoctors Argyriou shutterstock 2174447291 Τεχνητή νοημοσύνη και επιλογή του κατάλληλου εμβρύου - Με τον όρο «τεχνητή νοημοσύνη» (artificial intelligence) αναφερόμαστε σε ειδικά υπολογιστικά προγράμματα (αλγόριθμοι και λογισμικά) σχεδιασμένα, ώστε να «αντιλαμβάνονται» και να «πράττουν» προσομοιάζοντας την ανθρώπινη νοημοσύνη. Ένας ακόμα όρος συνυφασμένος με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η «μηχανική μάθηση» (machine learning), μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα «εκπαίδευσης» των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εκτελούν αυτόνομα […]
MyDoctors shutterstock 1905280384 Τρεις καινοτομίες επαναστάσεις της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Σε όλη αυτή τη διαδρομή των τριάντα χρόνων παρουσίας μου στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, θεωρώ ότι τρεις ήταν οι σταθμοί των εργαστηριακών τεχνικών της Κλινικής Εμβρυολογίας που βελτίωσαν δραστικά τα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας το υγιές προφίλ των εμβρύων. Το 1992, ανακαλύφθηκε η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης των ωαρίων (μέθοδος ICSI, Intra – Cytoplasmic Sperm Injection). Αφορά […]
MyDoctors shutterstock 703055497 Ο ρόλος του Κλινικού Εμβρυολόγου στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή - Το ιδιαίτερα ελκυστικό και ταυτόχρονα πολυσύνθετο επιστημονικό πεδίο της Βιολογίας της Αναπαραγωγής αποτελεί τη βάση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αλλά και την αποκάλυψη του ρόλου του Κλινικού Εμβρυολόγου. Δεδομένου ότι το ποσοστό υπογονιμότητας αγγίζει το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ο συγκεκριμένος τομέας γνώρισε μία απίστευτη και ίσως και απρόβλεπτη ανάπτυξη και άνθιση από την στιγμή της […]
MyDoctors shutterstock 621958646 Γιατί είναι απαραίτητη η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση; - Η σύγχρονη επιστημονική γνώση ως απόρροια της συνεργασίας της Γενετικής και της Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής, εκτοξεύθηκε μετά την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Συνέπεια αυτού είναι η παροχή εργαλείων στον επιστήμονα για την αναγνώριση γονιδιακών θέσεων που συνδέονται με την εμφάνιση διαφόρων ασθενειών, μέσω των γενετικών ελέγχων. Σκοπός αυτών των ελέγχων είναι η πιστοποίηση της ύπαρξης […]

Loading

    Ρωτηστε τον Ιατρο