Σύγχρονες Τεχνικές Καρδιολογικών Υπερήχων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

26 Δεκεμβρίου, 2022

Ο υπέρηχος καρδιάς παραδοσιακά αποτελεί τη βασική εξέταση για τη διάγνωση καρδιολογικών παθήσεων και την παρακολούθηση των ασθενών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν αναπτύξει νέες τεχνικές, όπως το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, το δυναμικό υπερηχογράφημα (Stress Echo), το Strain και το ηχωκαρδιογράφημα τριών διαστάσεων (3D/4D), μέσω των οποίων έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε πλήρως έναν ασθενή.

Ο Ειδικός Καρδιολόγος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος μας τις παρουσιάζει.

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα (TOE)

Η τεχνική αυτή εκτελείται με ήπια καταστολή του ασθενούς και τοποθέτηση του ηχοβολέα στον οισοφάγο. Λόγω της εγγύτητας του οισοφάγου με την καρδιά, το διοισοφάγειο έχει πολύ υψηλή διακριτική ικανότητα.

Διενεργείται από εξειδικευμένους καρδιολόγους με βάση ορισμένες ενδείξεις από τις οποίες οι πιο συχνές, είναι:

1) εκτίμηση καρδιακών βαλβίδων όπως η μιτροειδής, η τριγλώχινα και η αορτική, 2) εκτίμηση του ωτίου του αριστερού κόλπου για παρουσία θρόμβου και ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής, 3) εκτίμηση εμπυρέτου για ενδοκαρδίτιδα και 4) εκτίμηση ανοιχτού ωοειδούς τρήματος (PFO) και άλλων συγγενών καρδιοπαθειών. Η εξέταση διαρκεί περίπου 30’ και ο ασθενής αποχωρεί άμεσα από το νοσοκομείο.

Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (Stress Echo)

Το Stress Echo είναι η εξέλιξη της κλασικής δοκιμασίας κόπωσης. Είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην λειτουργική εκτίμηση των στεφανιαίων αρτηριών και δίνει πληροφορίες για την παρουσία αιμοδυναμικά σημαντικής στένωσης. Συνδυάζει τον υπέρηχο καρδιάς με τη δοκιμασία κόπωσης και μπορεί να γίνει είτε φαρμακευτικά (χορήγηση δοβουταμίνης-ατροπίνης), είτε με φυσική άσκηση ιδανικά σε εργομετρικό ποδήλατο. Ο συνδυασμός των δύο τεχνικών αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου στο 90%.

Τα πλεονεκτήματα της εξέτασης αυτής είναι ότι:

1) σε αντίθεση με το σπινθηρογράφημα καρδιάς, ο ασθενής δεν λαμβάνει καθόλου ακτινοβολία, 2) η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 10’ και 3) έχει υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας. Για όλους αυτούς τους λόγους το Stress Echo προτείνεται πλέον ως μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου.

MyDoctors PAPADOPOYLOS K KEIMENOY ACVI 4

Μελέτη μυοκαρδιακής παραμόρφωσης – 2D Strain

To Strain είναι μια μέθοδος που βασίζεται στη μελέτη της φυσιολογικής παραμόρφωσης του μυοκαρδίου κατά τη συστολική φάση του καρδιακού κύκλου. Η μέθοδος αυτή μπορεί να διακρίνει καταστάσεις που δεν ανιχνεύει ο κλασικός υπέρηχος, όπως μια μυοκαρδίτιδα, ένα οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου μικρής έκτασης ή μια αρχόμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

Σημαντική εξέλιξη γι’ αυτή τη μέθοδο είναι η χρήση της σε ογκολογικούς ασθενείς που λαμβάνουν καρδιοτοξικά φάρμακα, καθώς το Strain της αριστερής κοιλίας ανιχνεύει και την ελάχιστη επίδραση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και καθοδηγεί τους ογκολόγους στην περαιτέρω διαχείριση των ασθενών.

Τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία (3D/4D Echo)

Η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία είναι η πιο σημαντική εξέλιξη των ημερών μας στην ηχωκαρδιολογία.

Με τη μέθοδο αυτή υπάρχει η δυνατότητα να διαγνώσουμε βαλβιδοπάθειες, όπως η πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδος και να απεικονίσουμε την καρδιακή δομή που θέλουμε ακριβώς όπως θα την έβλεπε ένας καρδιοχειρουργός σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς.

Το 3D echo επίσης μπορεί με σχεδόν 100% αξιοπιστία να αξιολογήσει το μέγεθος και τη λειτουργικότητα της καρδιάς φτάνοντας στα επίπεδα αξιοπιστίας της μαγνητικής καρδιάς. Στα μεγάλα εργαστήρια του εξωτερικού και σε ορισμένα στην Ελλάδα όπως και στο δικό μας είναι απαραίτητη η τρισδιάσταση εκτίμηση των βαλβίδων και των περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη σωστή θεραπεία για τον ασθενή μας.

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors shutterstock 656744356 1 Σύγχρονες Τεχνικές Καρδιολογικών Υπερήχων - Ο υπέρηχος καρδιάς παραδοσιακά αποτελεί τη βασική εξέταση για τη διάγνωση καρδιολογικών παθήσεων και την παρακολούθηση των ασθενών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν αναπτύξει νέες τεχνικές, όπως το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, το δυναμικό υπερηχογράφημα (Stress Echo), το Strain και το ηχωκαρδιογράφημα τριών διαστάσεων (3D/4D), μέσω των οποίων έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε πλήρως έναν ασθενή. Ο Ειδικός […]