μετεγχειρητική κήλη

Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης μετεγχειρητικών κηλών

ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

28 Απριλίου, 2022

Η μετεγχειρητική κήλη αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές μετά από επεμβάσεις στην κοιλιά και εκδηλώνεται ως μια διόγκωση στην κοιλιακή χώρα πάνω σε μια μετεγχειρητική ουλή. Αρκετά συχνά η διόγκωση αυτή συνοδεύεται από πόνο, ενώ αν αφεθεί χωρίς έγκαιρη θεραπεία, μπορεί να λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις και να επιπλακεί με περίσφιξη ή αποφρακτικό ειλεό. Ο Καθηγητής του ΑΠΘ, κος Γρηγόρης Χατζημαυρουδής μας ενημερώνει για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της με την μοναδική τεχνική TAR, που εφάρμοσε πρώτος στην Ελλάδα.

– Με ποιον τρόπο τίθεται η διάγνωση μιας μετεγχειρητικής κήλης;

Η διάγνωση συνήθως γίνεται με το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Η αξονική τομογραφία επιβεβαιώνει τη διάγνωση και δίνει σημαντικές πληροφορίες για τον σωστό σχεδιασμό της επέμβασης.

– Πώς θεραπεύεται μια μετεγχειρητική κήλη;

Η θεραπεία μιας μετεγχειρητικής κήλης είναι πάντοτε χειρουργική και στόχος είναι η αποκατάσταση της κήλης να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου, δηλαδή να συνοδεύεται από εξαιρετικά μικρό ποσοστό υποτροπής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό αποτελούν η σύγκλειση του χάσματος της κήλης και η τοποθέτηση πλέγματος. Η σύγκλειση του χάσματος της κήλης επιτρέπει την πλήρη ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων, ενώ η τοποθέτηση πλέγματος ενισχύει τα αναδομημένα κοιλιακά τοιχώματα.

Όταν η μετεγχειρητική κήλη είναι μικρή, η ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων μπορεί να γίνει εφαρμόζοντας τις κλασικές τεχνικές. Για την αποτελεσματική, όμως, αντιμετώπιση των μεγάλων μετεγχειρητικών κηλών, απαιτείται η εφαρμογή ειδικών, πολύ σύγχρονων και πρωτοποριακών τεχνικών. Οι τεχνικές αυτές ονομάζονται τεχνικές διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων.

– Ποια είναι η τεχνική που θεωρείται στις μέρες μας η καλύτερη για την αντιμετώπιση των μεγάλων και άλλων σύνθετων μετεγχειρητικών κηλών;

Είναι η τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR), για τους παρακάτω σημαντικούς λόγους:

  • επιτρέπει την πραγματική ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων
  • δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί ένα μεγάλο πλέγμα, όχι μέσα στην κοιλιά, αλλά μεταξύ των κοιλιακών μυών και του εσωτερικού περιβλήματος της κοιλιάς, γεγονός που αποτρέπει την επαφή αυτού με τα σπλάγχνα και την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών
  • δεν απαιτούνται πολλά ράμματα ή άλλα καθηλωτικά μέσα για τη σταθεροποίηση του πλέγματος, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμφάνισης χρόνιου πόνου
  • είναι εξαιρετικά μικρό το ποσοστό λοίμωξης του τραύματος και του πλέγματος
  • μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε μετεγχειρητική κήλη, ανεξαρτήτως εντόπισης

Η τεχνική TAR μπορεί να εκτελεστεί τόσο με ανοικτή όσο και με ελάχιστα επεμβατική (ρομποτική) προσπέλαση. Η επιλογή του είδους της προσπέλασης οφείλει να γίνεται από τον θεράποντα, εξειδικευμένο στην ανακατασκευή κοιλιακών τοιχωμάτων, χειρουργό λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.

– Κύριε Καθηγητά, γνωρίζουμε πως συγκαταλέγεστε μεταξύ των χειρουργών με την μεγαλύτερη εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση ασθενών με σύνθετες κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων. Ποιες θεωρείτε ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εκτέλεση της τεχνικής TAR;

Επειδή η τεχνική TAR είναι μία πολύπλοκη και ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση, η ασφαλής και επιτυχής εφαρμογή της απαιτεί άριστη γνώση της ανατομίας των κοιλιακών τοιχωμάτων, ειδική εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να εκτελείται σε εξειδικευμένα κέντρα, όπως επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα του Κέντρου μας, τα οποία δημοσιεύθηκαν πολύ πρόσφατα στο επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Κήλης και τα οποία είναι εφάμιλλα με τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων κέντρων κήλης του κόσμου.

 

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

μετεγχειρητική κήλη Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης μετεγχειρητικών κηλών - Η μετεγχειρητική κήλη αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές μετά από επεμβάσεις στην κοιλιά και εκδηλώνεται ως μια διόγκωση στην κοιλιακή χώρα πάνω σε μια μετεγχειρητική ουλή. Αρκετά συχνά η διόγκωση αυτή συνοδεύεται από πόνο, ενώ αν αφεθεί χωρίς έγκαιρη θεραπεία, μπορεί να λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις και να επιπλακεί με περίσφιξη ή αποφρακτικό ειλεό. […]