Stress Echo

Stress Echo: Ο διαγνωστικός του ρόλος. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26 Ιανουαρίου, 2023

Η δυναμική υπερηχογραφία καρδιάς (stress echo) είναι μια εξειδικευμένη τεχνική που επιτρέπει την πρώιμη και αξιόπιστη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά και την παρακολούθηση ασθενών που ήδη πάσχουν από αυτήν ή έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (καρδιακό bypass) ή επέμβαση αγγειοπλαστικής. Για τη διενέργεια αυτής της εξέτασης απαιτείται ειδική εκπαίδευση-εξειδίκευση στις νεότερες τεχνικές υπερήχων και ιδιαίτερη εμπειρία από τον θεράποντα ιατρό που την πραγματοποιεί, όπως επίσης κατάλληλος εξοπλισμός και ξεχωριστή επιμέλεια κατά τη διάρκειά της.

Ο Καρδιολόγος Δημήτρης Τριανταφύλλης μας παρουσιάζει την τεχνική με την υψηλή διαγνωστική ακρίβεια που στις Ευρωπαϊκές χώρες ήδη από το 2005, έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το test κοπώσεως.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης εκτιμάται η κινητικότητα όλων των καρδιακών τμημάτων, τόσο στην ηρεμία όσο και κατά την διάρκεια πρόκλησης (stress), η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο φαρμακολογικής φόρτισης με διαρκώς αυξανόμενες δόσεις ενδοφλέβιας δοβουταμίνης, για την ανίχνευση ισχαιμίας. Παράλληλα, ο ασθενής βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και της αρτηριακής πίεσης.

Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις διενέργειας Stress echo;

Η συνήθης ένδειξη είναι η διάγνωση και εκτίμηση της βαρύτητας πιθανής στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με συμπτώματα, όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια προσπάθειας ή άλλα θωρακικά ενοχλήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να υποβληθεί σε δοκιμασία κόπωσης με άσκηση ή έχει ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις (χρήση διγοξίνης, υπερτροφία αριστερής κοιλίας, κατάσπαση ST ≥ 1mm, σύνδρομο WPW, αποκλεισμό αριστερού σκέλους). Άλλες καταστάσεις από το καρδιαγγειακό στις οποίες θα πρέπει να διενεργείται εξέταση stress echo είναι:

Νεοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια ή συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας στις περιπτώσεις όπου δεν προτιμάται έλεγχος με στεφανιογραφία

Σύμπλοκες κοιλιακές αρρυθμίες και συχνές έκτακτες κοιλιακές συστολές (>30/ώρα) για τον έλεγχο σιωπηρής ισχαιμίας σε ασθενείς ενδιαμέσου καρδιαγγειακού κινδύνου για ύπαρξη στεφανιαίας νόσου

Προ της έναρξης αντιαρρυθμικής αγωγής σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου

Συγκοπτικό επεισόδιο σε ασθενή μετρίου ή υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο (global CAD risk)

Υποψία οξέος στεφανιαίου επεισοδίου σε άτομο με φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα και φυσιολογική τροπονίνη αίματος.

Μετά από άλλες διαγνωστικές εξετάσεις (δοκιμασία κόπωσης, σπινθηρογράφημα καρδιάς, στεφανιογραφία ή πολύ υψηλό CT calcium score από αξονική καρδιάς) με αποτελέσματα που είτε είναι αμφίβολα, είτε υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο.

Προεγχειρητική εκτίμηση στο πλαίσιο αγγειοχειρουργικής επέμβασης (ή ενδεχομένως και άλλης επέμβασης ενδιάμεσου κινδύνου), ιδιαίτερα, σε ασθενή με κακή ή άγνωστη λειτουργική κατάσταση (< 4 METs) και ≥ 1 κλινικό παράγοντα κινδύνου (γνωστή καρδιοπάθεια, ιστορικό ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, σακχαρώδης διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια)

• Εντός τριών μηνών μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (έμφραγμα μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη) εφόσον δεν έχει γίνει στεφανιογραφία μετά το επεισόδιο.

Μετά από επέμβαση επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών, αορτοστεφανιαία παράκαμψη-καρδιακό bypass) ή κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης γνωστού καρδιοπαθούς, όταν εμφανίζονται νέα συμπτώματα ή υπάρχει επιδείνωση παλαιότερων ενοχλημάτων από την καρδιά. Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία στην αρχική επέμβαση δεν κατέστη δυνατή η πλήρης επαναιμάτωση, διενεργείται stress echo για τον έλεγχο ισχαιμίας και τον προγραμματισμό δεύτερης επέμβασης, ανεξαρτήτως συμπτωμάτων, εφόσον είναι εφικτό. Τέλος, ο τακτικός επανέλεγχος με stress echo, ίσως να είναι ωφέλιμος μετά παρέλευση διετίας από την αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών ή πενταετίας μετά καρδιακό bypass.

Έλεγχος για την παρουσία ή μη βιώσιμου, “ζωντανού” καρδιακού μυϊκού ιστού, ο οποίος θα αναλάβει έργο σε ασθενή με προηγούμενα εμφράγματα και μέτρια ή σοβαρή δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας, υποψήφιο για επέμβαση επαναιμάτωσης.

• Μια επιπρόσθετη εφαρμογή της μεθόδου είναι η εκτίμηση της σοβαρότητας βαλβιδοπαθειών, όταν αυτό δεν είναι ξεκάθαρο από τις υπόλοιπες εξετάσεις.

Από τον Καρδιολόγο Δημήτρη Τριανταφύλλη (www.cardiovascular-lab.gr)

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

Stress Echo Stress Echo: Ο διαγνωστικός του ρόλος. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται - Η δυναμική υπερηχογραφία καρδιάς (stress echo) είναι μια εξειδικευμένη τεχνική που επιτρέπει την πρώιμη και αξιόπιστη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά και την παρακολούθηση ασθενών που ήδη πάσχουν από αυτήν ή έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (καρδιακό bypass) ή επέμβαση αγγειοπλαστικής. Για τη διενέργεια αυτής της εξέτασης απαιτείται ειδική εκπαίδευση-εξειδίκευση στις νεότερες τεχνικές […]