Stress Echo: H εξελιγμένη μέθοδος λειτουργικού ελέγχου της καρδιάς

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

18 Δεκεμβρίου, 2023

To stress echo ή αλλιώς η δυναμική ηχοκαρδιογραφική μελέτη είναι μία γρήγορη, αποτελεσματική και χωρίς ακτινοβολία μέθοδος εκτίμησης της καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης. Πραγματοποιείται από εξειδικευμένους καρδιολόγους και είναι μία ασφαλής και προσιτή μέθοδος, η οποία παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη διαγνωστική απάντηση.

Πώς γίνεται η εξέταση και σε ποιους ασθενείς συνιστάται; Στις ερωτήσεις μας απαντά η Ειδική Καρδιολόγος Δρ Αγγελική Νικολοπούλου.

Πριν την εξέταση, ο ασθενής χρειάζεται να κάνει κάποια προετοιμασία;

H διαδικασία είναι σχετικά απλή, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 30 λεπτά και ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός 2 ώρες πριν την εξέταση και μετά από συνεννόηση με τον γιατρό του να έχει διακόψει για 1-2 μέρες συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή (π.χ. β blockers). Μετά από τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού τίθεται φλεβοκαθετήρας για τη χορήγηση φαρμάκων και ο ασθενής συνδέεται με ηλεκτροκαρδιογράφο και πιεσόμετρο για την ταυτόχρονη παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού και πίεσης.

Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η εξέταση;

Στόχος της εξέτασης είναι η αξιολόγηση της συνολικής αλλά και τμηματικής καρδιακής λειτουργίας, αρχικά σε συνθήκες ηρεμίας και στη συνέχεια σε συνθήκες φαρμακευτικής κόπωσης που προσομοιάζουν με τη φυσική άσκηση.

Ο καρδιολόγος λαμβάνει βίντεο υπερήχου σε πραγματικό χρόνο και σε διαδοχικά στάδια καθώς αυξάνονται οι παλμοί. Ταυτόχρονα γίνεται συνεχής καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και της αρτηριακής πίεσης. Η εξέταση διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της ο ασθενής παραμένει στον χώρο υπό παρακολούθηση, μέχρι να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα η καρδιακή λειτουργία (περίπου 20-30 λεπτά). Έπειτα αποχωρεί και μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές του ασχολίες χωρίς περιορισμό.

Σε ποιους συνιστάται το stress echo;

Το stress echo συνίσταται στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε συμπτωματικούς ασθενείς που είναι μετρίου ή σοβαρού βαθμού κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, δηλαδή άτομα με πολλούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο (κάπνισμα, χοληστερίνη, αρτηριακή πίεση, σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ.) με ύποπτα συμπτώματα, επιδεινούμενα ή πρωτοεμφανιζόμενα.
  • Σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο, οι οποίοι έχουν περάσει οξύ στεφανιαίο επεισόδιο ή έμφραγμα και είναι να υποβληθούν σε επέμβαση επαναιμάτωσης (αγγειοπλαστική ή bypass) για να διαπιστωθεί αν έχουν βιώσιμο μυοκάρδιο.
  • Σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα ή μειωμένη ικανότητα προς άσκηση που δεν μπορούν να υποβληθούν ή να ολοκληρώσουν την κλασική δοκιμασία κόπωσης, στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου, πριν από μεγάλα εξωκαρδιακά χειρουργεία.
  • Σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο, (π.χ. που έχουν ήδη stent ή bypass) και θέλουμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της νόσου.
  • Σε ασθενείς με πρωτοεμφανισθείσα καρδιακή ανεπάρκεια και φυσιολογική συστολική λειτουργία καρδιάς.
  • Σε ασθενείς ενδιαμέσου ή υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο με ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές, όπως πρωτοεμφανι- σθείσα κολπική μαρμαρυγή.
  • Σε συμπτωματικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αξονική στεφανιογραφία και έχουν Calcium (Agatston) Score πάνω ή ίσον με 400.
  • Εκτίμηση λειτουργικότητας βαλβίδων (κυρίως στένωση αορτής).

Κλείνοντας, εάν θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το stress echo, τι θα μας λέγατε;

Το Stress Echo είναι μία εξελιγμένη μέθοδος λειτουργικού ελέγχου της καρδιακής λειτουργίας, με πολύ ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. Είναι μη επεμβατική και ασφαλής τεχνική, η οποία δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία και αποτελεί μία καθιερωμένη διαγνωστική μέθοδο για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά και άλλων καρδιολογικών παθήσεων.

Από την Ειδική Καρδιολόγο Δρ Αγγελική Νικολοπούλου (www.kellynikolopoulou.wixsite.com)

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors Nikolopoulou shutterstock 339643901 Stress Echo: H εξελιγμένη μέθοδος λειτουργικού ελέγχου της καρδιάς - To stress echo ή αλλιώς η δυναμική ηχοκαρδιογραφική μελέτη είναι μία γρήγορη, αποτελεσματική και χωρίς ακτινοβολία μέθοδος εκτίμησης της καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης. Πραγματοποιείται από εξειδικευμένους καρδιολόγους και είναι μία ασφαλής και προσιτή μέθοδος, η οποία παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη διαγνωστική απάντηση. Πώς γίνεται η εξέταση και σε ποιους ασθενείς συνιστάται; Στις ερωτήσεις μας […]