Στεφανιαία Νόσος

Στεφανιαία Νόσος

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

20 Μαρτίου, 2018

Η στεφανιαία νόσος περιλαμβάνει ένα φάσμα καταστάσεων με κοινό υπόβαθρο της αθηροσκλήρυνση των στεφανιαίων αγγείων. Μπορεί να εκδηλωθεί ως σταθερή στηθάγχη, ασταθής στηθάγχη, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, οξύ πνευμονικό οίδημα ακόμη και ως αιφνίδιος θάνατος. Στα κλινικά σύνδρομα της στεφανιαίας νόσου, η ασταθής στηθάγχη, το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελούν αυτό που ονομάζουμε «οξέα στεφανιαία σύνδρομα». Στον αντίποδα υπάρχει η χρόνια σταθερή στηθάγχη που αποτελεί εκδήλωση της σταθερής στεφανιαίας νόσου. Ο λόγος που είναι σημαντική η διάκριση των στεφανιαίων συνδρόμων σε οξέα και σταθερά είναι η διαφορετική παθοφυσιολογία των δυο καταστάσεων και η διαφορετική πρόγνωση τους.

Η σταθερή στηθάγχη εκδηλώνεται όταν υπάρχει κάποια αθηρωματική πλάκα που προκαλεί σημαντική στένωση σε κάποιο από τα στεφανιαία αγγεία. Ως σημαντική στένωση θεωρείται αυτή που προκαλεί ελάττωση της διαμέτρου του αυλού του αγγείου >70%. Υπάρχουν βέβαια και πιο μικρές βλάβες που ενώ φαινονται να προκαλούν στένωση 50-60% είναι ικανές να δημιουργήσουν στηθάγχη λόγω μειωμένης ροής αίματος στην κόπωση. Αυτές τις ενδιάμεσες βλάβες μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε με δοκιμασίες ισχαιμίας είτε κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας (FFR) ή με λειτουργικές μη επεμβατικές δοκιμασίες ισχαιμίας (Σπινθηρογράφημα μυκοκαρδίου ή Stress Echo ) στις οποίες στρεσάρουμε τη καρδιά με άσκηση ή φαρμακευτικά και βλέπουμε πως ανταποκρίνεται στην κόπωση.

Η ασταθής στηθάγχη και τα υπόλοιπα οξέα στεφανιαία σύνδρομα εκδηλώνονται όταν μια πιο μικρού μεγέθους αθηρωματική πλάκα ραγεί. Αυτές οι πλάκες ονομάζονται «ευάλωτες» και αποτελούνται από λεπτή ινώδη κάψα που σπάει εύκολα και οδηγεί σε οξεία απόφραξη ενός αγγείου που μέχρι πριν είχε μια μη σημαντική στένωση της τάξεως του 30-40%. Η μερική απόφραξη του αγγείου οδηγεί σε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος στο ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφημα) που έχει τον όρο NSTE-ACS. Η πλήρης απόφραξη του αγγείου οδηγεί σε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με ανάσπαση του ST διαστήματος στο ΗΚΓ (STEMI). Η αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων γίνεται με χορήγηση συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής και ταυτόχρονα προσπάθεια για διάνοιξη του αγγείου που έχει τη βλάβη. Η διάνοιξη σε περίπτωση της πλήρους απόφραξης του αγγείου γίνεται είτε με θρομβόλυση είτε με πρωτογενή αγγειοπλαστική σε νοσοκομεία με αιμοδυναμικό τμήμα. Σημαντικός είναι ο χρόνος που μένει το μυοκάρδιο εκτεθειμένο χωρίς αιμάτωση. Όλες οι μελέτες αναφέρουν ότι “ο χρόνος είναι μυοκάρδιο” και συμφωνούν στο να γίνεται διάνοιξη του αγγείου εντός 120 λεπτών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Σε περίπτωση μερικής απόφραξης του αγγείου μπορεί να γίνει διάνοιξη ακόμη και εντός 72 ωρών ανάλογα με τον κίνδυνο και τη βαρύτητα του ασθενούς.

Η φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα είναι διπλή αντιαιμοπεταλιακή (ασπιρίνη+ κλοπιδογρέλη/ πρασουγρέλη/ τικαγκρελορη), αντιπηκτική αγωγή (ηπαρίνη ή αναστολείς GPIIb/IIIa), β- αναστολείς, νιτρώδη και συμπληρωματικά βάσει ενδείξεων αμεα. Η χρόνια σταθερή στηθάγχη απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση. Χορηγείται φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει αντιαιμοπεταλιακά και αντιισχαιμικά φάρμακα. Στα αντιισχαιμικά συγκαταλέγουμε τα νιτρώδη, β- αναστολείς, ανταγωνιστές ασβεστίου, ιβαμπραδίνη, τριμεταζιδίνη και ρανολαζίνη που είναι νέας γενιάς αντιστηθαγχικά φαρμακα. Η αντιμετώπιση του ασθενούς όμως δεν περιορίζεται εκεί. Εάν με την αγωγή συνεχίζονται τα συμπτώματα θα πρέπει ο ασθενής να οδηγηθεί σε στεφανιογραφία και διάνοιξη του υπεύθυνου αγγείου ώστε να πετύχουμε βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στους ασυμπτωματικούς ασθενείς, είναι απαραίτητος ένας έλεγχος ισχαιμίας με απλή δοκιμασία κόπωσης, Stress Echo (Dobutamine ή exercise ) ή σπινθηρογραφημα μυοκαρδίου (θαλιο ή τεχνίτιο). Εάν κάποια από αυτές τις δοκιμασίες δείξει σημαντική ισχαιμία ή μειωμένη αιμάτωση σε μεγάλο τμήμα του μυοκαρδίου θα πρέπει πάλι ο ασθενής να οδηγηθεί σε στεφανιογραφία και διάνοιξη του υπεύθυνου αγγείου.

Οι τεχνικές επεμβατικής αντιμετώπισης της στεφανιαίας νόσου είναι 1) η στεφανιογραφία – αγγειοπλαστική στην οποία μέσω παρακέντησης κάποιας αρτηρίας (μηριαία ή κερκιδική) εισάγεται καθετήρας στα στόμια των στεφανιαίων αγγείων τα οποία σκιαγραφόνται με ειδικό υγρό και στη συνέχεια προωθείται ειδικό σύρμα με μπαλόνι και stent στην άκρη του μέχρι το σημείο της βλάβης όπου και γίνεται διάνοιξη. 2) η αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή Bypass στη οποία τεχνική λαμβάνονται μοσχεύματα (αρτηρίες ή φλέβες) που παρακάμπτουν τη βλάβη στο αγγείο και δίνουν αιμάτωση από την περιφέρειά του. Τα μοσχεύματα ενώνουν την ανιούσα αορτή με τα στεφανιαία αγγεία που έχουν τη βλάβη.

Ένας στεφανιαίος ασθενής λοιπόν αφού τεθεί η διάγνωση χρειάζεται τακτική παρακολούθηση και επικοινωνία με τον καρδιολόγο του. Μετά την πρώτη αντιμετώπιση της νόσου ο καρδιολόγος εξασφαλίζει στα πλαίσια του δυνατού ότι ο ασθενής συμμορφώνεται στις οδηγίες που είναι φυσικά η σωστή – μεσογειακή διατροφή, η συστηματική άθληση και η σωστή λήψη της φαρμακευτικής του αγωγής.

Να θυμόμαστε πάντα λοιπόν ότι το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου είναι η πρόληψή της με έλεγχο όλων των προδιαθεσικών παραγόντων (διακοπή καπνίσματος, σωστή διατροφή, άθληση, έλεγχος υπέρτασης-χοληστερίνης και σακχάρου). Σε διαγνωσμένη νόσο είναι σημαντική η πρόοδος της καρδιολογίας τα τελευταία χρόνια ιδίως στο επεμβατικό τμήμα αλλά πάντα ο καρδιολογικός ασθενής που θα χαίρει μακράς ζωής είναι ο ασθενής που σε συνεργασία με τον καρδιολόγο του θα ακολουθήσει μια σωστή ζωή μακριά από έξεις.

Aπό τον καρδιολόγο Δημήτρη Μενδρινό

MyDoctors ajax loader

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

ροχαλητό Το ροχαλητό, η καρδιά και η πίεση: Δεν είναι πάντοτε αθώα! - Το ροχαλητό μπορεί να είναι αιτία καρδιακής ανεπάρκειας. Επιπλέον το ροχαλητό συγκαταλέγεται στις συχνότερες αιτίες ψηλής πίεσης. Η ψηλή πίεση προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια και είναι για αυτό το λόγο που απαραίτητα χρειάζεται θεραπεία για την καταπολέμηση της ψηλής πίεσης. Το ροχαλητό λόγω της ψηλής πίεσης που προκαλεί, συμβάλλει στην εγκατάσταση καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ασθενείς που […]
43368.jpg ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ: Αιτίες και συμπτώματα. Γιατί πρέπει να επισκεφτώ τον καρδιολόγο άμεσα! - Η λιποθυμία είναι η παροδική απώλεια της συνείδησης. Οφείλεται στη μείωση της παροχής οξυγόνου στον εγκέφαλο. Όταν για διάφορους λόγους, το οξυγόνο που φθάνει στον εγκέφαλο είναι λιγότερο από το αναγκαίο για τις βασικές λειτουργίες, τότε συμβαίνει η λιποθυμία, η οποία αποκαλείται και συγκοπή. Ο βασικός μηχανισμός που οδηγεί στη λιποθυμία είναι η ξαφνική μείωση […]
emfragma_757487738.jpg ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ - Είναι γνωστό ότι τα καρδιακά επεισόδια με έμφραγμα του μυοκαρδίου, εκδηλώνονται συνήθως με πόνο στο στήθος. Ο πόνος αυτός εντοπίζεται στην προκάρδια περιοχή, στην περιοχή αριστερά του στέρνου και η χαρακτηριστική μορφή του, δημιουργεί αμέσως την υποψία για καρδιακό επεισόδιο. Όμως φαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που εκδηλώνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου, μπορεί να μην […]
depositphotos_113575796-stock-photo-sportsmen-legs-running.jpg ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – Υποχρεωτική ετήσια εξέταση παιδιών και ενηλίκων από καρδιολόγο - Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος σε όλες τις ηλικίες έχει τελευταία προσλάβει μεγάλες διαστάσεις, κυρίως λόγω της μεγάλης δημοσιότητας περιστατικών αιφνίδιου θανάτου σε αθλητές. Ο αιφνίδιος θάνατος κατά την αθλητική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα τραγικό γεγονός, καθώς συνήθως αφορά άτομα νεαρής ηλικίας και εξαιρετικής φυσικής κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση εκτός από τη βαθιά οδύνη για την οικογένεια, […]
bigstock-severe-heartache-man-sufferin-115177322.jpg Πόνος στο στήθος: Οφείλεται πάντα στην καρδιά; - Ο πόνος στο στήθος μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες. Ο πόνος δυνατόν να προέρχεται από πρόβλημα των οργάνων και των ιστών που περιέχονται ή έχουν σχέση με το θώρακα όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, τα αγγεία, ο οισοφάγος, το στομάχι, τα οστά, οι μυς και τα νεύρα των θωρακικών τοιχωμάτων. Συχνά είναι δύσκολο να γίνει […]
kardiaki_aneparkeia-1.jpg ΦΟΥΣΚΩΜΑ Ή ΠΡΗΞΙΜΟ ΜΕ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ: Ψάξτε την καρδιά σας - Το φούσκωμα ή πρήξιμο των ποδιών και των αστραγάλων είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Με την αύξηση της ηλικίας το πρόβλημα γίνεται συχνότερο. Η συλλογή υγρών περιφερικά στις κνήμες, στους αστραγάλους και στα πόδια δημιουργεί οίδημα. Είναι το οίδημα αυτό που δίνει την εντύπωση του φουσκώματος ή του πρηξίματος. Το φούσκωμα στα πόδια μπορεί να […]
Στεφανιαία Νόσος Στεφανιαία Νόσος - Η στεφανιαία νόσος περιλαμβάνει ένα φάσμα καταστάσεων με κοινό υπόβαθρο της αθηροσκλήρυνση των στεφανιαίων αγγείων. Μπορεί να εκδηλωθεί ως σταθερή στηθάγχη, ασταθής στηθάγχη, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, οξύ πνευμονικό οίδημα ακόμη και ως αιφνίδιος θάνατος. Στα κλινικά σύνδρομα της στεφανιαίας νόσου, η ασταθής στηθάγχη, το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελούν αυτό που […]
υπέρταση Τι πρέπει να γνωρίζω για την αρτηριακή υπέρταση - Η αρτηριακή υπέρταση ή αλλιώς «πίεση» είναι μια πάθηση της καρδιάς και των αγγείων που αποτελεί χωρίς υπερβολή μια μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας η έξαρση της οποίας οφείλεται αφενός στη γήρανση του πληθυσμού και αφετέρου στις σύγχρονες συνήθειες και τάσεις ζωής (καθιστική ζωή, έλλειψη άσκησης, διατροφή, παχυσαρκία και υπερκατανάλωση αλατιού). Ορισμός : Ως αρτηριακή υπέρταση […]
Καρδιοπάθειες Καρδιοπάθειες και εγκυμοσύνη - Η εμφάνιση καρδιακών επιπλοκών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί να έχει πολύ βλαβερές συνέπειες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο. Σημαντικότερες από αυτές τις επιπλοκές είναι η επιδείνωση προϋπαρχουσών βαλβιδοπαθειών (κυρίως στένωση αορτικής και ανεπάρκεια ή στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας), η πνευμονική υπέρταση, η περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια και ο […]
kardia-image.jpg Καρδιά και αθλητές - Είναι σύνηθες να θεωρείται πως τα καρδιαγγειακά νοσήματα εκδηλώνονται από τη μέση ηλικία και έπειτα. Βάσει φυσικής εξέλιξης είναι δεδομένο πως ο μεγάλος όγκος νοσημάτων καρδιάς θα εκδηλωθεί με το πέρας των χρόνων, εφόσον αναφερόμαστε όμως σε καταστάσεις όπως η στεφανιαία νόσος-βαλβιδοπάθειες-καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό που πρέπει να γίνει γνωστό είναι πως υπάρχουν αρκετές παθήσεις της […]