Ρήξη τένοντα στον Ώμο

Ρήξη τένοντα στον Ώμο

ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

22 Ιουνίου, 2021

Οριστική λύση με την αρθροσκόπηση Ώμου

Η ρήξη ενός τένοντα στον ώμο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πόνου και περιορισμού της κίνησης του χεριού.
Οι τένοντες οι οποίοι υφίστανται συχνότερα ρήξη, είναι αυτοί που ανήκουν στο λεγόμενο στροφικό πέταλο του ώμου. Ο υπερακάνθιος είναι ο τένοντας, ο οποίος προσβάλλεται συχνότερα.
Η ρήξη τένοντα στον ώμο, είναι αποτέλεσμα είτε μακροχρόνιας εκφύλισης και πολλαπλών μικροτραυματισμών, είτε αποτέλεσμα οξείας κάκωσης και μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την άρθρωση του ώμου, όπως περιορισμό του εύρους κίνησης ή αρθρίτιδα.

Τι είναι η ρήξη του στροφικού πετάλου;
Οι τένοντες του στροφικού πετάλου έχουν ένα κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο στην κίνηση του άνω άκρου.
Αποτέλεσμα της ρήξης των τενόντων είναι η μετατόπιση της κεφαλής του βραχιονίου προς τα πάνω, φαινόμενο που περιορίζει ακόμα περισσότερο την κινητικότητα του ώμου.

Πως γίνεται η διάγνωση της ρήξης;
Η λήψη του ιστορικού και η λεπτομερής κλινική εξέταση αποτελούν βασικούς πυλώνες στη διαγνωστική διαδικασία. Η κλασική ακτινολογική απεικόνιση, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι απαραίτητα εργαλεία για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της ρήξης.

Θεραπευτικές επιλογές για τις ρήξεις του στροφικού πετάλου
–Φυσιοθεραπεία και ενδυνάμωση για τη σταθεροποίηση της κεφαλής και την ενίσχυση των μυών της περιοχής
–Αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης με συρραφή του τένοντα στη φυσιολογική του θέση.

Πως συμβαίνει η ρήξη ενός τένοντα στον ώμο;
1.Μετά από κάκωση
Η ρήξη του στροφικού πετάλου λοιπόν, μπορεί να προέλθει μετά από ένα οξύ τραύμα και τότε μιλάμε για μια οξεία ρήξη, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά με αρθροσκοπική συρραφή.
2 Ρήξη εξαιτίας εκφύλισης των τενόντων
H ρήξη συμβαίνει, ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας εκφυλιστικής διεργασίας όπως για παράδειγμα στα πλαίσια μιας χρόνιας τενοντίτιδας.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ρήξης του στροφικού πετάλου;
Οι μικρές, μερικού πάχους ρήξεις του στροφικού πετάλου μπορεί να είναι και ασυμπτωματικές ή να προκαλούν συμπτώματα μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μεγαλύτερου μεγέθους ρήξεις είναι συνήθως επώδυνες ενώ συχνά συνοδεύονται και από περιορισμό στην κινητικότητα του άνω άκρου.
Ο πόνος εντοπίζεται αρχικά στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου, συχνά όμως επεκτείνεται στην περιοχή της ωμοπλάτης ή και στους μυς του βραχίονα. Συχνός είναι επίσης ο πόνος ακόμα και στην ηρεμία ή κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται πόνος κατά την ανύψωση του άνω άκρου και σε κινήσεις στροφής.

Θεραπεία – Χειρουργική αποκατάσταση της ρήξεως του στροφικού πετάλου
Ο Ορθοπαιδικός-Χειρουργός Ώμου έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια αρθροσκοπικών τεχνικών να επανορθώσει τη ρήξη και να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του ώμου.
Τα μεγάλα πλεονεκτήματα των αρθροσκοπικών τεχνικών είναι ότι, μπορούν να εκτιμήσουν το ακριβές μέγεθος της βλάβης, προκαλούν ελάχιστο τραύμα στους πέριξ ιστούς και συνοδεύονται από σημαντικά χαμηλότερο μετεγχειρητικό πόνο σε σχέση με τις ανοικτές τεχνικές.
Η χειρουργική αποκατάσταση μίας ολικού πάχους ρήξης του στροφικού πετάλου, δεν επιτρέπεται να καθυστερεί, διότι οι συνέπειες στην λειτουργικότητα του ώμου μετά από μια λανθασμένη αντιμετώπιση, είναι εξαιρετικά αρνητικές και κυρίως μη αναστρέψιμες.

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

Ρήξη τένοντα στον Ώμο Ρήξη τένοντα στον Ώμο - Οριστική λύση με την αρθροσκόπηση Ώμου Η ρήξη ενός τένοντα στον ώμο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πόνου και περιορισμού της κίνησης του χεριού. Οι τένοντες οι οποίοι υφίστανται συχνότερα ρήξη, είναι αυτοί που ανήκουν στο λεγόμενο στροφικό πέταλο του ώμου. Ο υπερακάνθιος είναι ο τένοντας, ο οποίος προσβάλλεται συχνότερα. Η ρήξη τένοντα στον […]