imagehandler-ashx-1.jpg

Πρωτοποριακός για τον ελλαδικό χώρο μαγνητικός τομογράφος 3 Tesla στο νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

ΒΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

6 Ιουλίου, 2016

Εξειδικευμένο τμήμα νευροακτινολογίας και προηγμένης ογκολογικής απεικόνισης με την μαγνητική τομογραφία

Στο νοσοκομείο METROPOLITANστα τέλη Μαΐου 2016 τέθηκε σε λειτoυργία ο ΝΕΟΣ υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος SKYRAMAGNETOM ισχύος 3 ΤESLA. Αποτελεί τον πρώτο στον Ελλαδικό χώρο Μαγνητικό τομογράφο 4ης γενιάς SIEMENS 3 Τesla με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Ο Μαγνητικός τομογράφος αποτελεί το νέο απόκτημα του πρότυπου τμήματος Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Ογκολογικής Απεικόνισης.Στο τμήμα εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες και καινοτόμες τεχνικές απεικόνισης κατά τα διεθνή πρότυπα.

Οι ειδικές προηγμένες τεχνικές της μαγνητικής τομογραφίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διερεύνηση του καρκίνου σε πολλαπλές ανατομικές περιοχές, καθώς και στην διερεύνηση και αντιμετώπιση πολλών νευρολογικών προβλημάτων. Συμβάλλουν σημαντικά στην πρώιμη ανίχνευση και την σταδιοποίηση του κλινικά σημαντικού καρκίνου και στην επιλογή της κατάλληλής θέσης για βιοψία. Επιπλέον, υποστηρίζουν την επιλογή της σωστής θεραπείας και την παρακολούθηση του αποτελέσματος της.

MyDoctors %CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
Πολυπαραμετρική Μαγνητική Μαστογραφία

Ποιές περιοχές του σώματος απεικονίζουμε στο τμήμα μας;

Απεικονίζουμε με τις ειδικές προηγμένες τεχνικές πολλαπλές ανατομικές περιοχές όπως για παράδειγμα : Εγκέφαλος, Σπονδυλική Στήλη,Kεφαλή / Τράχηλος, Μαστός, Προστάτης, Ορθό, Μήτρα…

Ποιές ειδικές τεχνικές προσφέρονται στο τμήμα μας;

Εφαρμόζουμε όλο το φάσμα των προηγμένων τεχνικών της μαγνητικής τομογραφίας όπωςΠολυπαραμετρική μελέτη, Φασματοσκοπία, Δεσμιδογραφία (DTI- tractography), Diffusion (DWI multiple b value) Λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), Nευρογράφημα, Mελέτη ροής ΕΝΥ, Perfusion, Δυναμική αγγειογραφία 4D, Τρισδιάστατη ανατομική απεικόνιση – 3D Ογκομέτρηση…

Στο τμήμα μας η υψηλή ποιότητα διασφαλίζεται με τα εξής:
1. Τονυπερσύγχρονο εξοπλισμό
2. Την εφαρμογή του βέλτιστου πρωτοκόλλου προσαρμοσμένου στην ανατομική περιοχή που μελετάμε και στο εκάστοτε κλινικό ερώτημα καθώς και η ειδική μετεπεξεργασία της εικόνας (post processing)  σε στενή συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα ακτινοφυσικών μας καθώς και η μεγάλη εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση  των ιατρών ακτινολόγων.
3. Η χρήση προηγμένων τεχνικών που συνδυάζουν τις ανατομικές εικόνες με ειδικές “λειτουργικές τεχνικές” σε αυτό που ονομάζουμε πολυπαραμετρική μελέτη.

MyDoctors %CE%94%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1 %CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
Δεσμιδογραφία Εγκεφάλου/Νωτιαίου Μυελού

 

1. Νέος υπερσύγχρονος Εξοπλισμός 
Ο νέος μαγνητικός τομογράφος είναι εξοπλισμένος με υπερσύγχρονο λογισμικό και  τεχνολογία πηνίων πολλαπλών καναλιών (4G TIM multichannel). Διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό καναλιών (multichannel) και στοιχείων (elements) που διατίθεται αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα για την απεικόνιση κεφαλής τραχήλου και κοιλίας (64 κανάλια για κεφαλή-τράχηλο / 60 κανάλια για την απεικόνιση κοιλίας / 18 κανάλια για την απεικόνιση μαστού). Καθώς και τον συνδυασμό TIMκαι DOTτεχνολογίας.

Ο υψηλός αριθμός καναλιών συμβάλει σε εικόνα πολύ υψηλής ποιότητας, με  μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανίχνευση ακόμα και μικρών όγκων ενώ ταυτόχρονα συντομεύει σημαντικά την διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης (έως 40%). 

Έχει επιπλέον ευρύ άνοιγμα (BORE 70 cm) ώστε ο εξεταζόμενος να νιώθει μεγαλύτερη άνεση κατά την διάρκεια της εξέτασης.
Eπιπρόσθετα σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν νέες εφαρμογές όπως:
• σημαντική διόρθωση της κίνησης του εξεταζόμενου (πχ αναπνοή, κατάποση) (τεχνική freezit)
• σημαντική μείωση του θορύβου εως και 97% κατα την διάρκεια της εξέτασης ορισμένων ανατομικών περιοχών εξασφαλίζοντας σχεδόν αθόρυβη εξέταση (π.χ. σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου) (quite suite)
• πολυπαραμετρική απεικόνιση(τεχνική διάχυσης – diffusion)με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια μικρών ανατομικών περιοχών (όπως για παράδειγμα ο προστάτης ή οι έσω ακουστικοί πόροι) μειώνοντας σημαντικά τις παραμορφώσεις (τεχνική zoomit)

2. Εξιδεικευμένα Πρωτόκολλα,εμπειρία και γνώση 
Στο τμήμα μας οι ειδικές τεχνικές της μαγνητικής τομογραφίας, διεξάγονται  από ιατρούς με εκπαίδευση σε κέντρα αναφοράς των Η.Π.Α. Η βελτιστοποίηση της εικόνας γίνεται σε συνεργασία με εξιδεικευμένη και διεθνώς καταξιωμένη ομάδα ακτινοφυσικών/βιοιατρικών μηχανικών. 

Κατά τα διεθνή πρότυπα, το τμήμα μας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την με τις Χειρουργικές κλινικές (Ουρολογική Κλινική, Κέντρο Μαστού Νευροχειρουργική Κλινική), όπως με τις κλινικές Παθολογίας Ογκολογίας και Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Το τμήμα βρίσκεται επίσης σε στενή συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές /Κέντρα Αναφοράς της Ευρώπης. Επίσης οι συνεργάτες του τμήματος είναι μέλη διδακτικού προσωπικού διεθνών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

MyDoctors %CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B11
Εγκέφαλος- Φασματοσκοπία

3. Σύγχρονες τεχνικές: Πολυπαραμετρική μελέτη
Συνδυάζοντας την συμβατική ανατομική απεικόνιση με ειδικές προηγμένες  τεχνικές εφαρμόζουμε αυτό που ονομάζεται «πολυπαραμετρική μελέτη».
Πέρα από την απεικόνιση της ανατομίας μας δίνεται πλέον οι δυνατότητα να πάρουμε σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες για τον αριθμό των κυττάρων, την αιμάτωση και την μεταβολική δραστηριότητα του όγκου  και του οργάνου που μελετάμε. Eπίσης στην νευροογκολογία οι  ειδικές τεχνικές μας επιτρέπουν να χαρτογραφήσουμε λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου και διασυνδέσεις νευρικών οδών με την δυνατότητα ενσωμάτωσης των δεδομένων σε συστήματα νευροπλοήγησης, προκειμένου ο νευροχειρουργός  κατά την διάρκεια του χειρουργείου να επιλέξει την κατάλληλη προσπέλαση και να αποφύγει την δημιουργία κάποιας μόνιμης νευρολογικής βλάβης.Με την ίδια λογική υπάρχει η δυνατότητα σύντηξης (fusion) των εικόνων υψηλής ευκρίνειας με εικόνες υπερήχων ώστε να μπορεί να γίνεται στοχευμένη και όχι τυφλή βιοψίαοργάνων όπως είναι ο προστάτης (Τargeted prostate biopsy with MRΙ – Ultra sound fusion).

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι η μαγνητική τομογραφία είναι σύνθετη μέθοδος απεικόνισης η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Στην τελική ποιότητα της εικόνας και στην σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων συμβάλλουν πολλές διαφορετικές παράμετροι (εξοπλισμός, εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών, άρτια εκπαίδευση και κλινική εμπειρία ιατρών/ακτινοφυσικών/βιοιατρικών μηχανικών).Στόχος του τμήματος Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Ογκολογικής Απεικόνισης του νοσοκομείουMETROPOLITANείναι να πληρούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις οι οποίες εξασφαλίζουν την βέλτιστη διάγνωση για τους ασθενείς μας.

MyDoctors msdsΚαλλιόπη Βαράκη MD, PhD
Διευθύντρια Τμήματος
Clinical Fellowship Ohio State University Medical Center, ΗΠΑ και American College of Radiology Certificate of Proficiency (ACR Practice Parameter)

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

image_0017.jpg ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ - Σύμφωνα με την κ. Λίλυ Βαράκη , Διευθύντρια Μαγνητικής Τοµογραφίας  Θεραπευτηρίου Μετροπόλιταν : <<Η μαγνητική τομογραφία έχει πλέον κεντρική θέση στην διάγνωση  και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού: Είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος που διαθέτουμε για την  ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με το υπερηχογράφημα την ψηφιακή μαστογραφία αλλά και τον συνδυασμό τους. […]
imagehandler-ashx-1.jpg Πρωτοποριακός για τον ελλαδικό χώρο μαγνητικός τομογράφος 3 Tesla στο νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ - Εξειδικευμένο τμήμα νευροακτινολογίας και προηγμένης ογκολογικής απεικόνισης με την μαγνητική τομογραφία Στο νοσοκομείο METROPOLITANστα τέλη Μαΐου 2016 τέθηκε σε λειτoυργία ο ΝΕΟΣ υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος SKYRAMAGNETOM ισχύος 3 ΤESLA. Αποτελεί τον πρώτο στον Ελλαδικό χώρο Μαγνητικό τομογράφο 4ης γενιάς SIEMENS 3 Τesla με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο Μαγνητικός τομογράφος αποτελεί το νέο απόκτημα του πρότυπου […]