l_m_k-x-10s_1.jpg

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13 Σεπτεμβρίου, 2016

 1. ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

      Περιλαμβάνει το σύνολο των αιμοδυναμικών και μεταβολικών διαταραχών που προκαλούνται από τη μείωση της αιματικής ροής στο περιφερικό αρτηριακό δίκτυο (κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου), λόγω στενώσεων ή/και αποφράξεων του αρτηριακού άξονα που ξεκινάει από την κοιλιακή αορτή και καταλήγει στις κνημιαίες αρτηρίες. Το βασικό υπόστρωμα της νόσου στην πλειονότητα των ασθενών είναι η αθηρωμάτωση σε αντιδιαστολή με τις μη αθηρωματικής αιτιολογίας αρτηριοπάθειες που οφείλονται σε άλλα αίτια (π.χ νόσος Βürger, σύνδρομο παγίδευσης ιγνυακής αρτηρίας).

      Η αθηρωμάτωση παρουσιάζει πολυεστιακές εκδηλώσεις και επομένως η ισχαιμία των κάτω άκρων πιθανόν να συνοδεύεται και από στεφανιαία νόσο, στένωση καρωτίδων και κλάδων του αορτικού τόξου. Επίσης οι ασθενείς αυτοί διαθέτουν πολλούς από τους παράγοντες κινδύνου της αρτηριοσκλήρυνσης ( διαβήτης, κάπνισμα, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, ομοκυστειναιμία) η ρύθμιση των οποίων είναι απαραίτητη για την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου. Ανεξάρτητα από την έκταση και την εντόπιση των βλαβών που προκαλούν τη χρόνια ισχαιμία των κάτω άκρων, διακρίνουμε δύο μεγάλες κλινικές ομάδες ασθενών με διαφορετική πρόγνωση και αντιμετώπιση. Σε εκείνους που εμφανίζουν διαλείπουσα χωλότητα (άλγος σκέλους που αναγκάζει τον ασθενή να σταματήσει τη βάδιση και οφείλεται σε χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια) και σε όσους παρουσιάζουν κρίσιμη ισχαιμία (άλγος ακόμα και σε ηρεμία-ισχαιμικά έλκη-γάγγραινα που αν δεν υπάρξει αιμοδυναμική βελτίωση των ασθενών αναμένεται να υποστούν μείζονα ακρωτηριασμό.

      Οι παράγοντες κινδύνου για τη διαλείπουσα χωλότητα είναι οι ίδιοι με εκείνους άλλων αθηροσκληρυντικών νόσων, δηλαδή ο διαβήτης, το κάπνισμα, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία και η υπερομοκυστειναιμία. Η πλειονότητα των ασθενών παραμένει κλινικά στάσιμη ή βελτιώνεται λόγω ανάπτυξης καλής παράπλευρης κυκλοφορίας και μεταβολικής προσαρμογής των ισχαιμικών μυών. Επιδείνωση επέρχεται στο 25% των ασθενών.

      Αν και ο αριθμός ασθενών με κρίσιμη ισχαιμία είναι κατά πολύ μικρότερος εκείνων με διαλείπουσα χωλότητα, αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των νοσηλευομένων σε αγγειοχειρουργικές κλινικές. Σημαντικούς παράγοντες κινδύνου αποτελούν η ηλικία, ο διαβήτης και το κάπνισμα. Η αύξηση των επεμβάσεων επαναιμάτωσης έχει επιφέρει σημαντική ελάττωση των ακρωτηριασμών (20-40%). Παρά τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης η κρίσιμη ισχαιμία έχει πολύ φτωχή πρόγνωση.

      Κατά την αντιμετώπιση ασθενών με ΔΧ πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι ο κίνδυνος ακρωτηριασμού είναι κατά πολύ μικρότερος από τη θνητότητα που προκαλούνται από τις επιπλοκές της γενικευμένης αθηροσκλήρυνσης. Αρχικά πρέπει να επέλθει τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου δηλ. ρύθμιση του διαβήτη, της υπερλιπιδαιμίας και της υπέρτασης. Ακολουθεί η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων και ενθάρρυνση του ασθενούς για περισσότερη βάδιση. Η απόφαση για επέμβαση στηρίζεται στην εκτίμηση του μέτρου περιορισμού της δραστηριότητας του ασθενούς, του επεμβατικού κινδύνου και της πιθανότητας μακροπρόθεσμης επιτυχίας της επέμβασης.

      Οι ασθενείς αντιθέτως που παρουσιάζουν κρίσιμη ισχαιμία έχουν απόλυτη ένδειξη επέμβασης επαναιμάτωσης (αρτηριακής επανασηραγγοποίησης) του κάτω άκρου. Παράλληλα με την προσπάθεια επαναιμάτωσης χρήζουν επιπλέον ιατρικής φροντίδας σε αυτή την κατηγορία των ασθενών η αντιμετώπιση του πόνου, η χειρουργική περιποιήση των ισχαιμικών ελκών καθώς και η επιμέρους θεραπεία άλλων συνοδών νόσων. Όπως και να έχει, σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, το σύνολο των ενδοαυλικών τεχνικών επανασηραγγοποίησης και οι κλασσικοί τρόποι χειρουργικής παράκαμψης/επαναιμάτωσης πρέπει πάντα να λογίζονται ως συμπληρωματικές η μία της άλλης και σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικές μέθοδοι θεραπείας. Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση (αγγειοπλαστική) αποτελεί συνήθως μονόδρομο για τους ασθενείς με κρίσιμη ισχαιμία κάτω άκρου στους οποίους τίθεται απόλυτη αντένδειξη για επέμβαση χειρουργικής παράκαμψης (bypass) της στένωσης/απόφραξης.

 

 1. ΟΞΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

  Αποτελεί κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται αιφνίδια, απότομη μείωση της αιματικής ροής στο σκέλος εξαιτίας απόφραξης κάποιας αρτηρίας με συνέπεια την ιστική βλάβη λόγω έντονης ισχαιμίας. Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια φαίνονται υπεύθυνα για το 85-90% των περιστατικών οξείας ισχαιμίας των κάτω άκρων. Πρόκειται για εμβολή καρδιογενών συνήθως θρόμβων ή και αθηρωματικού υλικού από άλλο σημείο του αρηριακού δικτύου ή θρόμβωση που αναπτύσσεται σε προυπάρχουσα αρτηριακή νόσο. Το υπόλοιπο 10-15% αναφέρεται σε τραύμα ή ιατρογενή κάκκωση των αγγείων.

      Τα κυριότερα αίτια οξείας ισχαιμίας των κάτω άκρων είναι κυρίως η εμβολή, η αρτηριακή θρόμβωση και η θρόμβωση μοσχεύματος. Η πιο συχνή εμβολογόνος εστία είναι η καρδιά (80-90%) με προεξάρχουσες αιτίες την κολπική μαρμαρυγή ή το έμφραγμα του μυοκαρδίου με σχηματισμό τοιχωματικών θρόμβων.

      Ο βαθμός της ισχαιμίας εξαρτάται από :

 • Το μέγεθος της περιοχής που αιματώνεται από την αποφραγμένη αρτηρία
 • Τη διάρκεια
 • Τη γλοιότητα του αίματος
 • Την παρουσία ικανού παράπλευρου αρτηριακού δικτύου
 • Την έκταση του δευτεροπαθούς θρόμβου

      Η κλινική εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Πόνο (συνεχής,διαρκώς επιδεινόμενος με την κίνηση και με εντόπιση κάτωθεν του σημείου αρτηριακής απόφραξης)
 • Διαταραχές αισθητικότητας (ισχαιμία περιφερικών νεύρων)
 • Μείωση κινητικότητας (ισχαιμία νεύρων και μυών)
 • Ωχρότητα
 • Ελάττωση θερμοκρασίας
 • Απουσία σφύξεων περιφερικότερα

      Η ύπαρξη πάντα μιας ταυτοποιήσιμης πιθανής πηγής εμβόλων όπως η κολπική μαρμαρυγή υποστηρίζει μετά σχεδόν βεβαιότητας τη συγκεκριμένη διάγνωση. Επομένως, η εμβολεκτομή με τη χρήση καθετήρων Fogarty ή χειρουργική διερεύνηση της μηριαίας αρτηρίας υπό τοπική αναισθησία, παραμένει η σταθερή χειρουργική θεραπεία της οξείας ισχαιμίας των κάτω άκρων.

      Όπως και να έχει η οξεία αρτηριακή απόφραξη των κάτω άκρων εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά ακρωτηριασμών και εξίσου σημαντική θνητότητα. Εξαιρετικής σπουδαιότητας και σημασίας επομένως θεωρείται η μη καθυστερημένη διάγνωση συνοδευόμενη άμεσα πάντα από την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Από τον αγγειακό- ενδαγγειακό χειρουργό Κωνσταντίνο Ξηρομερίτη.

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

pdkagg-353x221.jpg ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΡΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ LASER - Πόσο μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του τακουνιού την εξέλιξη της φλεβικής ανεπάρκειας; Eίναι γεγονός ότι τα ψηλοτάκουνα παπούτσια επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη σωστή λειτουργία των φλεβών. Κατά αυτό τον τρόπο οι μύες της γαστροκνημίας διατηρούνται συνεχώς σε κατάσταση σύσπασης, γεγονός μη φυσιολογικο. Για να διατηρήσουν οι συγκεκριμένοι μύες την ικανότητα της αντλίας που […]
egkefaliko.jpg Πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου - Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την 3η αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες, τη 2η αιτία καρδιαγγειακού θανάτου και την 1η αιτία θανάτου ως αποτέλεσμα νευρολογικών διαταραχών ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας κυμαίνονται μεταξύ 10-30%.Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο; – Ασθενείς με στένωση καρωτίδων και παροδικά ισχαιμικά επεισόδια (TIA’s) έχουν συχνότητα εμφάνισης […]
l_m_k-x-10s_1.jpg ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΩΝ - ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ       Περιλαμβάνει το σύνολο των αιμοδυναμικών και μεταβολικών διαταραχών που προκαλούνται από τη μείωση της αιματικής ροής στο περιφερικό αρτηριακό δίκτυο (κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου), λόγω στενώσεων ή/και αποφράξεων του αρτηριακού άξονα που ξεκινάει από την κοιλιακή αορτή και καταλήγει στις κνημιαίες αρτηρίες. Το βασικό υπόστρωμα της νόσου στην πλειονότητα […]
m_k-x-10s_1.jpg ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΣ- ΣΤΕΝΩΣΗ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ - Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί: Την 3η αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες Την 2η αιτία καρδιαγγειακού θανάτου Την 1η αιτία θανάτου ως αποτέλεσμα νευρολογικών διαταραχών Η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 10-30%. – Ασθενείς με στένωση καρωτίδων και παροδικά ισχαιμικά επεισόδια (TIA’s) έχουν συχνότητα εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) 35% στα πρώτα 5 χρόνια. – Ο […]
307a0cbf814782a9a3a7dbd75bb010ae_l.jpg ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ LASER ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ - Τι εννοούμε με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια; Tι ακριβώς είναι οι κιρσοί; Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια εννοούμε τη μη σωστή σύγκλειση κάποιων από τις βαλβίδες της μεγαλύτερης κυρίως σε μήκος φλέβας του επιπολής φλεβικού δικτύου των ποδιών (μείζων σαφηνής) που ως αποτέλεσμα έχει την παλινδρόμηση του αίματος και τη δημιουργία κιρσών (σακοειδείς-οφιοειδείς φλεβικές διατάσεις). […]
vte.jpg Φλεβική θρόμβωση! - Σημαίνει ύπαρξη θρόμβου στο φλεβικό δίκτυο. Η παθοφυσιολογία της φλεβικής θρόμβωσης αναφέρθηκε στην κλασική περιγραφή από τον Virchow ως αποτέλεσμα δράσης τριών παραγόντων : της φλεβικής στάσης, του τραυματισμού του φλεβικού ενδοθηλίου και της υπερπηκτικότητας του αίματος. Η στάση ή η επιβράδυνση της ροής του φλεβικού αίματος έχει αναγνωριστεί σήμερα ως παράγοντας φλεβικής θρόμβωσης. Ο […]
easy-tips-to-get-beautiful-legs.jpg Κιρσοί; Αντιμετωπίστε τους! - Για την φλεβική ανεπάρκεια και την αντιμετώπιση των κιρσών με ενδοφλέβιο laser μας μιλάει ο αγγειοχειρουργός Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης. Τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια; Η μη σωστή σύγκλιση κάποιων από τις βαλβίδες των φλεβών των κάτω άκρων προκαλεί την παλινδρόμηση αίματος, με συνέπεια μακροπρόθεσμα τη διόγκωση φλεβικών κλάδων και τη δημιουργία κιρσών. Η ύπαρξη κιρσών ή […]