Ο ρόλος της εξατομικευμένης προσέγγισης του ογκολογικού ασθενή

ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

30 Ιουνίου, 2024

Η εξατομικευμένη προσέγγιση του ογκολογικού ασθενή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παροχή της βέλτιστης και αποτελεσματικής θεραπείας. Καθώς κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά τόσο στη νόσο όσο και στη θεραπεία, είναι καθοριστικής σημασίας η προσαρμογή του θεραπευτικού πλάνου στις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Ο ρόλος της εξατομικευμένης προσέγγισης επικεντρώνεται στην προσαρμογή της θεραπείας σύμφωνα με το γενετικό προφίλ, τη σωματική κατάσταση και τις ατομικές προτιμήσεις του κάθε ασθενούς.

Η Ογκολόγος Δρ Μαρία Καπαρέλου απαντά στις ερωτήσεις μας.

Ποιος είναι ο κυριότερος παράγοντας που ο ογκολόγος θα πρέπει να λάβει υπόψη του;

Ένας από τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η γενετική ανάλυση του όγκου. Μέσω της γενετικής πληροφορίας, ο ογκολόγος μπορεί να εξατομικεύσει τη θεραπεία του ασθενή, επιλέγοντας τη φαρμακευτική αγωγή που θα είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο τοξική για τον κάθε ασθενή.

Η μοριακή ανάλυση του όγκου είναι κρίσι- μη στην ογκολογία για διάφορους λόγους που σχετίζονται με τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. Η μοριακή ανάλυση επιτρέπει την ταυτοποίηση συγκεκριμένων γενετικών και μοριακών χαρακτηριστικών των καρκινικών κυττάρων. Επίσης, η ανάλυση του μοριακού προφίλ του όγκου μπορεί να αποκαλύψει προγνωστικούς δείκτες που βοηθούν στην εκτίμηση της πιθανής εξέλιξης της νόσου και της επιβίωσης του ασθενούς. Με βάση τα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου οδηγούμαστε στη βέλτιστη θεραπευτική απόφαση και προτείνονται πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες, όπως φάρμακα που στοχεύουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις. Η ανάλυση του όγκου επιτρέπει εκτός των άλλων και τον εντοπισμό βιοδεικτών που υποδεικνύουν πιθανή απόκριση στην ανοσοθεραπεία.

Γιατί είναι καθοριστική η εύρεση των συγκεκριμένων μοριακών χαρακτηριστικών του ασθενούς;

Οι ασθενείς με συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά μπορούν να επιλεγούν για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές νέων θεραπειών που στοχεύουν αυτές τις ιδιαιτερότητες. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης αποτελεσματικής θεραπείας για τους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην κλασσική θεραπεία. Η μοριακή ανάλυση του όγκου αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης ογκολογίας. Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διάγνωση, την πρόγνωση, την επιλογή και την παρακολούθηση της θεραπείας, καθιστώντας τη θεραπεία του καρκίνου πιο στοχευμένη και αποτελεσματική. Η συνεχιζόμενη πρόοδος στην τεχνολογία και την κατανόηση των μοριακών μηχανισμών του καρκίνου υπόσχεται περαιτέρω βελτιώσεις και καινοτομίες στον τομέα αυτό.

Πέραν των γενετικών παραμέτρων, τι άλλο παίζει ρόλο στη θεραπεία του ασθενούς;

Οι ατομικές προτιμήσεις και οι ανησυχίες του ασθενή θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Οι ιατρικές αποφάσεις πρέπει να συζητούνται με τον ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές του προτιμήσεις και την ποιότητα ζωής που επιθυμεί. Η επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενή πρέπει να είναι ανοιχτή, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία και τη συμμετοχή του ασθενούς στη θεραπευτική διαδικασία.

Εάν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης προσέγγισης του ογκολογικού ασθενούς, τι θα μας λέγατε;

Η εξατομικευμένη προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των παρενεργειών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Αναλύοντας την ανταπόκριση του ατόμου στη θεραπεία και παρακολουθώντας την εξέλιξη της νόσου, ο ογκολόγος οφείλει να προσαρμόζει συνεχώς το θεραπευτικό πλάνο με σκοπό τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Συνολικά, ο ρόλος της εξατομικευμένης προσέγγισης στην ογκολογία είναι καθοριστικός για την παροχή ποιοτικής φροντίδας και τη βελτίωση της έκβασης και της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο. Η προσαρμογή της θεραπείας στις ατομικές ανάγκες του ασθενή είναι ουσιώδης για την αντιμετώπιση της νόσου με επιτυχία.

Από την Ογκολόγο – Παθολόγο Δρ Μαρία Καπαρέλου (www.oncoscience.gr)

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors Kaparelou shutterstock 2087014852 Ο ρόλος της εξατομικευμένης προσέγγισης του ογκολογικού ασθενή - Η εξατομικευμένη προσέγγιση του ογκολογικού ασθενή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παροχή της βέλτιστης και αποτελεσματικής θεραπείας. Καθώς κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά τόσο στη νόσο όσο και στη θεραπεία, είναι καθοριστικής σημασίας η προσαρμογή του θεραπευτικού πλάνου στις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Ο ρόλος της εξατομικευμένης προσέγγισης επικεντρώνεται στην προσαρμογή της θεραπείας σύμφωνα με το […]