Νεότερες χειρουργικές τεχνικές στην ολική αρθροπλαστική ισχίου

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5 Ιανουαρίου, 2023

Ελάχιστη επεμβατικότητα και ταχεία αποκατάσταση (Fast Track Surgery)

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας μετά την αποτυχία των συντηρητικών μέσων. Η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών ορθοπαιδικών χειρουργικών τεχνικών έχει φέρει επανάσταση στις ολικές αρθροπλαστικές. Η νέα χειρουργική προσέγγιση είναι γνωστή ως “Fast Track Surgery” και χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο ελάχιστη επεμβατικότητα, άμεση κινητοποίηση και ταχεία αποκατάσταση.

Ο Ορθοπαιδικός Xειρουργός Κωνσταντίνος Αλεξίου μας μιλάει για την τεχνική.

Ποια είναι η φιλοσοφία των νέων τεχνικών αρθροπλαστικής ισχίου;

Βασίζεται στην εφαρμογή των παρακάτω παραμέτρων:

  • Βελτιστοποίηση τεχνικών αναλγησίας και αναισθησίας

Η αναισθησία κατά βάση είναι ραχιαία, επισκληρίδια ή τοπική (block) και όχι γενική.

  • Τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (Minimally Invasive Surgery – M.I.S.)

Ουσιαστικά, εκείνο που κάνει τη διαφορά, είναι η προστασία των μαλακών μορίων του ασθενούς κατά τη χειρουργική επέμβαση. Αυτό πρακτικά δεν σημαίνει μόνο μικρή τομή (8-9εκ. έναντι 20-25εκ.), αλλά και διατήρηση σημαντικών μυών και τενόντων της άρθρωσης, έτσι ώστε να μπορεί ο ασθενής να κινητοποιηθεί γρήγορα μετά την επέμβαση και να νιώθει όσο πιο φυσική γίνεται τη νέα του άρθρωση. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες για μετάγγιση μηδενίζονται.

Η ελάχιστα επεμβατική ολική αρθροπλαστική ισχίου μπορεί να είναι και ρομποτική, να συνδυαστεί με ψηφιακή υποβοήθηση (computer assisted surgery) ή με χρήση συστημάτων πλοήγησης επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality).

Πρόκειται για την πλέον εξελιγμένη μέθοδο που συνδυάζει τον ανθρώπινο παράγοντα με τις τεχνολογίες, αν και πρέπει να τονιστεί πως η ικανότητα και εξειδίκευση του χειρουργού δεν μπορεί να υποκατασταθεί.

  • Ειδικά εξατομικευμένα εμφυτεύματα

Χρησιμοποιούνται νέες προθέσεις από κράματα ατσαλιού, τιτανίου και πλαστικού (πολυαιθυλένιο), τα οποία είναι ανθεκτικά (διάρκεια πλέον των 20-25 ετών) και απολύτως συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Επιτυγχάνεται ακριβέστερη τοποθέτηση των υλικών με τον ασθενή να έχει μια αρθροπλαστική που ομοιάζει στη λειτουργία της φυσιολογικής άρθρωσης.

  • Άμεση κινητοποίηση – Ταχεία αποκατάσταση

Ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα μετεγχειρητικά έχοντας πλήρες εύρος κίνησης και άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα, ανακτώντας την ποιότητα ζωής του.

Τι ακολουθεί μετά το χειρουργείο;

Ο ασθενής σηκώνεται από το κρεβάτι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο. Παραμένει στο νοσοκομείο κατά μέσο όρο 3 μέρες, ενώ η παραμονή μπορεί να είναι ακόμη και ημερήσια με βάση το ιστορικό και τη φυσική κατάσταση του ασθενούς. Ακολουθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για την πλήρη, ταχεία και ασφαλή επάνοδο στην καθημερινή δραστηριότητά του, χρησιμοποιώντας κάποια μορφή υποστήριξης στη βάδιση άμεσα μετεγχειρητικά και για περίοδο περίπου 3-4 βδομάδων. Ο ασθενής έχει πλήρη αυτονομία χωρίς να εξαρτάται από την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης.

Συνοψίζοντας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής και πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση του χειρουργού;

Γίνεται πλέον σαφές, πως η Fast Track Surgery – Oλική Aρθροπλαστική Iσχίου είναι μια από τις πιο ασφαλείς και κλινικά αποτελεσματικές επεμβάσεις στο χώρο της Ορθοπαιδικής. Η νέα χειρουργική προσέγγιση με τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας εξασφαλίζει εξάλειψη του πόνου, χωρίς μετάγγιση, με άμεση κινητοποίηση από τη μία πλευρά και ταχεία αποκατάσταση με εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσματα και μακροχρόνια επιβίωση των προθέσεων από την άλλη.

Οι συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία του Ορθοπαιδικού Χειρουργού, προκειμένου ο ασθενής να έχει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα με παρατεταμένη διάρκεια και φυσικά ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως λοιμώξεις, μη σωστή τοποθέτηση των υλικών, θρόμβωση, διεγχειρητικά κατάγματα κ.λπ.

Από τον Ορθοπαιδικό Xειρουργό Κωνσταντίνο Αλεξίου, (www.alexiouk.gr)

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors shutterstock 1705688311 1 Νεότερες χειρουργικές τεχνικές στην ολική αρθροπλαστική ισχίου - Ελάχιστη επεμβατικότητα και ταχεία αποκατάσταση (Fast Track Surgery) Η ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας μετά την αποτυχία των συντηρητικών μέσων. Η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών ορθοπαιδικών χειρουργικών τεχνικών έχει φέρει επανάσταση στις ολικές αρθροπλαστικές. Η νέα χειρουργική προσέγγιση είναι γνωστή ως “Fast Track Surgery” και χαρακτηρίζεται από το […]