image_0017.jpg

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΒΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

14 Σεπτεμβρίου, 2016

Σύμφωνα με την κ. Λίλυ Βαράκη , Διευθύντρια Μαγνητικής Τοµογραφίας  Θεραπευτηρίου Μετροπόλιταν : <<Η μαγνητική τομογραφία έχει πλέον κεντρική θέση στην διάγνωση  και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού: Είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος που διαθέτουμε για την  ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με το υπερηχογράφημα την ψηφιακή μαστογραφία αλλά και τον συνδυασμό τους. Είναι αποδεδειγμένο ότι  ανιχνεύει έως και  διπλάσιο αριθμό καρκίνων από την μαστογραφία σε γυναίκες με πυκνό μαστό>>.

 H κ. Βαράκη  υπογράμμισε:

  • Οι νέες τεχνικές πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας μας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια τον καρκίνο και να τον εντοπίσουμε όταν είναι ακόμα μικρός ή μη διηθητικός και η πρόγνωση του με την σωστή αντιμετώπιση είναι πολύ καλλίτερη.
  • Η μαγνητική μαστογραφία εντοπίζει με μεγάλη ακρίβεια την έκταση του καρκίνου, ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί και τον άλλο μαστό. Κατευθύνει τον χειρουργό μαστού να επιλέξει την κατάλληλη αντιμετώπιση (π.χ.  μαστεκτομή ή  ογκεκτομή). Χαρτογραφεί την περιοχή η οποία πρέπει να αφαιρεθεί. Με αυτό τον τρόπο η γυναίκα αποφεύγει επώδυνες συμπληρωματικές χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Χρησιμοποιείται σήμερα ως εργαλείο προληπτικού ελέγχου (SCREENING) και έχει απόλυτη ένδειξη έχει σε γυναίκες υψηλού κινδύνου ενώ ο ρόλος της σε γυναίκες χαμηλότερου κινδύνου και σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, ιδίως με την εφαρμογή νέων τεχνικών ταχείας μαγνητικής τομογραφίας (fast breast MRI – διάρκεια 3-5) λεπτά εφαρμόζεται πλέον ολοένα και περισσότερο σε αρκετά κέντρα. 
  • Είναι σημαντικό οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι αποτελεί μια σύνθετη μέθοδο, η οποία πρέπει να εκτελείται σε εξειδικευμένα κέντρα, με σωστές τεχνικές, από εξειδικευμένους ακτινολόγους και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Το τμήμα  μαγνητικής τομογραφίας μαστού  METROPOLITAN HOSPITAL είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα  (Skyra Magnetom Siemens 3 Tesla –Ειδικό πηνίο 18 καναλιών για την απεικόνιση του μαστού). Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. 
  • Για την διάγνωση χρησιμοποιούμε συστηματικά ειδική μετεπεξεργασία εικόνας υποβοηθούμενη από υπολογιστή (Computer aided diagnosis). Επίσης, στο κέντρο μας διεξάγονται νέες ειδικές πολυπαραμετρικές τεχνικές με ευρεία εφαρμογή στην παρακολούθηση του καρκίνου κατά την διάρκεια και στο τέλος της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας.
  • Μία υποομάδα γυναικών έχει όφελος από μια νέα υπερταχεία μέθοδο μαγνητικής τομογραφίας μαστών, την FAST BREAST MRI. Η μέθοδος διατίθεται στο τμήμα μας στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου (SCREENING) ως συμπληρωματική μέθοδος της μαστογραφίας και άλλων ειδικών τεχνικών σε γυναίκες με σχετικά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου ( όπως είναι για παράδειγμα το θετικό οικογενειακό ή ατομικό ιστορικό) και σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς όπου είναι γνωστό ότι η διαγνωστική ακρίβεια της μαστογραφίας περιορίζεται σημαντικά. Πραγματοποιείται σε μόλις 3-5 λεπτά σε αντίθεση με την συμβατική μαγνητική μαστογραφία που διαρκεί 20-25 λεπτά.
  • Τέλος στο τμήμα μας πραγματοποιείταιη πολύ σημαντική επεμβατική τεχνική  της βιοψίας υπό την καθοδήγηση με μαγνητική τομογραφία. Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται σε ελάχιστα κέντρα μαστού στον Ελλαδικό χώρο. Είναι ειδική τεχνική και αποτελεί τον μοναδικό τρόπο λήψης βιοψίας σε ειδική κατηγορία βλαβών του μαστού που είναι ορατές μόνο με την μαγνητική τομογραφία. Έτσι ένδειξη αποτελεί η ύποπτη βλάβη  η οποία απεικονίζεται με την μαγνητική μαστογραφία δεν είναι ωστόσο  ορατή με τις τεχνικές της ψηφιακής μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος.

* Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη μέθοδο, πολύτιμη στην διάγνωση και διερεύνηση του καρκίνου του μαστού. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δούμε μια σημαντική διεύρυνση των εφαρμογών της στον ευρύτερο γυναικείο πληθυσμό τόσο στον προληπτικό έλεγχο (SCREENING) όσο και στην διάγνωση και στην παρακολούθηση της θεραπείας σε γυναίκες με καρκίνο μαστού.

Από την  Διευθύντρια Μαγνητικής Τοµογραφίας  Θεραπευτηρίου Μετροπόλιταν Βαράκη Καλλιόπη MD, PhD.

 

 

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

image_0017.jpg ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ - Σύμφωνα με την κ. Λίλυ Βαράκη , Διευθύντρια Μαγνητικής Τοµογραφίας  Θεραπευτηρίου Μετροπόλιταν : <<Η μαγνητική τομογραφία έχει πλέον κεντρική θέση στην διάγνωση  και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού: Είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος που διαθέτουμε για την  ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με το υπερηχογράφημα την ψηφιακή μαστογραφία αλλά και τον συνδυασμό τους. […]
imagehandler-ashx-1.jpg Πρωτοποριακός για τον ελλαδικό χώρο μαγνητικός τομογράφος 3 Tesla στο νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ - Εξειδικευμένο τμήμα νευροακτινολογίας και προηγμένης ογκολογικής απεικόνισης με την μαγνητική τομογραφία Στο νοσοκομείο METROPOLITANστα τέλη Μαΐου 2016 τέθηκε σε λειτoυργία ο ΝΕΟΣ υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος SKYRAMAGNETOM ισχύος 3 ΤESLA. Αποτελεί τον πρώτο στον Ελλαδικό χώρο Μαγνητικό τομογράφο 4ης γενιάς SIEMENS 3 Τesla με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο Μαγνητικός τομογράφος αποτελεί το νέο απόκτημα του πρότυπου […]