xor1

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΙΜΟΥ ΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ LASER CO2

ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

4 Απριλίου, 2014

       Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι ο πιο συνήθης καρκίνος στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου και αποτελεί το 2% των καρκίνων του σώματος. Το 75% των λαρυγγικών καρκίνων εντοπίζονται στη γλωττιδική περιοχή. Στο πρώιμο στάδιο, ο όγκος παραμένει περιορισμένος στη γλωττιδική περιοχή, επειδή οι γνήσιες φωνητικές χορδές δεν έχουν λεμφαγγεία. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν την ακτινοθεραπεία, την ανοικτή μερική λαρυγγεκτομή και  την ενδοσκοπική με laserCO2 αφαίρεση. Οι ασθενείς με πρώιμο γλωττιδικό καρκίνο έχουν γενικά καλή πρόγνωση. Οι στόχοι της θεραπευτικής επιλογής είναι η ίαση και διατήρηση του λάρυγγα και μπορούν να επιτευχθούν με όλες τις θεραπευτικές επιλογές. Οι επιπρόσθετοι στόχοι περιλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση του κόστους, των σοβαρών επιπλοκών και την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα φωνής.

        Η ακτινοθεραπεία αποτέλεσε για πολύ καιρό τον χρυσό κανόνα στην αντιμετώπιση του πρώιμου γλωττιδικού καρκίνου, γιατί έχει σαφή πλεονεκτήματα όπως το υψηλό ποσοστό ίασης και τη διατήρηση καλής ποιότητας φωνής. Είναι γνωστό ότι σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών με πρώιμο γλωττιδικό καρκίνο, ο όγκος έχει ήδη αφαιρεθεί με τη διαγνωστική βιοψία. Το γεγονός λοιπόν ότι πολλοί ασθενείς που δεν έχουν καρκίνο υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, δεν είναι γενικά αποδεκτό λόγω του κινδύνου ενός ακτινογενούς καρκίνου. Άλλο ένα μειονέκτημα της ακτινοθεραπείας είναι ότι στην περίπτωση μιας τοπικής υποτροπής ή ενός δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και είναι πολύ σπάνιο επίσης να μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί σε ανοικτή μερική λαρυγγεκτομή και συχνά, η μόνη επιλογή είναι η ολική  λαρυγγεκτομή. Ακόμη, έχει και διάφορες ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως η ξηροστομία, το οίδημα και η χονδροραδιονέκρωση.

       Η μερική λαρυγγεκτομή είναι μια καθιερωμένη χειρουργική επιλογή, αλλά σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση των T1 γλωττιδικών καρκίνων που καταλαμβάνουν την πρόσθια γωνία και σαν θεραπεία μετά την υποτροπή από ακτινοθεραπεία. Τα μειονεκτήματά της είναι ότι ο ασθενής εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη νοσηρότητα λόγω της αναγκαιότητας προσωρινής τραχειοστομίας, χρειάζεται μεγαλύτερη νοσηλεία και πολύ συχνά χρήση ρινογαστρικού καθετήρα σίτισης Levin.

       Η ενδοσκοπική χειρουργική με laserCO2 εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια σε μια χειρουργική μέθοδο που συνδυάζει μια ελάχιστα ακρωτηριαστική προσπέλαση με την ακρίβεια του Laser και του μικροσκοπίου. Έτσι  επιτρέπει στο χειρουργό να προσφέρει μια αποτελεσματική και οριστική θεραπεία στην αντιμετώπιση του γλωττιδικού καρκίνου, με μικρότερο κόστος και πιο αποδεκτή από την παραδοσιακή ακτινοθεραπεία. Σήμερα, η ενδοσκοπική χειρουργική με laserCO2 είναι μια ευρέως αποδεκτή εναλλακτική μέθοδος στις παραδοσιακές ενδοσκοπικές τεχνικές με συμβατικά εργαλεία, στην ανοικτή μερική λαρυγγεκτομή και στην ακτινοθεραπεία, κυρίως στην αντιμετώπιση του πρώιμου γλωττιδικού καρκίνου.

      Τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής με laserCO2 συνίστανται στο ότι εξασφαλίζει ικανή διεγχειρητική αιμόσταση, ακρίβεια εκτομής του ιστού, περιορισμένο μετεγχειρητικό οίδημα, ελαχιστοποίηση της μεταστατικής διασποράς διεγχειρητικά, προκαλώντας απόφραξη των μικρών αιμοφόρων αγγείων και των λεμφαγγείων. Επίσης προσφέρει ανεμπόδιστη και μεγενθυμένη έκθεση της βλάβης. Εξ αιτίας αυτών των πλεονεκτημάτων η τραχειοστομία δεν είναι απαραίτητη, η περιεγχειρητική νοσηρότητα είναι χαμηλή, η κατάποση διαταράσσεται πολύ λιγότερο και τα αποτελέσματα στη λειτουργία της φωνής είναι πολύ ικανοποιητικά. Ακόμη ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της χειρουργικής επιλογής είναι ότι αφήνει ανοικτές όλες τις θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με τοπική υποτροπή ή δεύτερο πρωτοπαθή όγκο στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου, που περιλαμβάνουν  Laser επανεγχείρηση, ανοικτή μερική λαρυγγεκτομή και ακτινοθεραπεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία πολύ καλά αποτελέσματα ογκολογικά και λειτουργικά, στην αντιμετώπιση των πρώιμων γλωττιδικών καρκίνων με ενδοσκοπική αφαίρεση laserCO2 . Η πενταετής επιβίωση αναφέρεται στο 80-94% και η διατήρηση του λάρυγγα είναι εφικτή σε περισσότερες από 94% των περιπτώσεων.

       Η χειρουργική για κακοήθεις βλάβες περιλαμβάνει πλήρη αφαίρεση του όγκου που επιβεβαιώνεται με ταχείες βιοψίες διεγχειρητικά. Πολλές φορές το στάδιο του καρκίνου κατά ΤΝΜ τροποποιείται μετεγχειρητικά με τα αποτελέσματα της ιστολογικής.     

       Η Επιτροπή Επιστημονικής Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Λαρυγγολογικής Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ιστολογική και ανατομική έκταση της βλάβης, κατηγοριοποίησε τις χορδεκτομές σε διάφορους τύπους.

1. Χορδεκτομή τύπου Ι:

2. Χορδεκτομή τύπου ΙΙ:

3. Χορδεκτομή τύπου ΙΙΙ:

4. Xορδεκτομή τύπου ΙV:

5. Χορδεκτομή τύπου V:

   

     Ο τοπικός έλεγχος της νόσου, η διατήρηση του λάρυγγα και το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών με πρώιμο γλωττιδικό καρκίνο είναι παρόμοια μετά από ενδοσκοπική αφαίρεση με laserCO2, ανοικτή μερική λαρυγγεκτομή και ακτινοθεραπεία. Η τελική απόφαση για την κατάλληλη θεραπευτική επιλογή πρέπει να βασίζεται στην ακριβή εκτίμηση της βλάβης, την εμπειρία του χειρουργού και του ακτινοθεραπευτή και στην καλή μεταξύ τους συνεργασία. Πολύ σημαντικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η γενική κατάσταση και τυχόν άλλες παθήσεις του ασθενούς (καρδιοαγγειακά νοσήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δεύτεροι πρωτοπαθείς όγκοι κ.α.), η ηλικία και η επιθυμία του ασθενούς, καθώς επίσης οικονομικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. 

Έτσι μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι η ενδοσκοπική μικροχειρουργική με laserCO2 στη θεραπεία του πρώιμου γλωττιδικού καρκίνου είναι η μέθοδος εκλογής, αφού η ρομποτική χειρουργική δεν μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί στην περιοχή των φωνητικών χορδών, λόγω του μεγάλου όγκου των βραχιόνων.

                               ΧΟΡΔΕΚΤΟΜΗ ΤΥΠΟΥ Ι

 

xor1

ΧΟΡΔΕΚΤΟΜΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

 xor1

                                    ΧΟΡΔΕΚΤΟΜΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ

 4

                                     

                                      ΧΟΡΔΕΚΤΟΜΗ ΤΥΠΟΥ ΙV

 xor4

MyDoctors ajax loader

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors shutterstock 106419830 min Καλοκαίρι: Τα πιο συχνά προβλήματα αυτιών και μύτης - Για τους περισσότερους – και ειδικά για τα παιδιά – το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της ξεγνοιασιάς. Μπάνια στη θάλασσα και στην πισίνα, παιχνίδι στην άμμο, παγωτά. Για κάποιους, όμως, είναι μια εποχή, όπου προκύπτουν κάποια προβλήματα υγείας, που τους χαλάνε τις διακοπές και εν τέλει και τη διάθεση. Είναι οι μολύνσεις σε μύτη, αυτιά και […]
man-with-earache-is-holding-his-aching-ear-body-royalty-free-image-1604596031_.jpg Ακοή: Ποια είναι η Νο1 απειλή; - Άνθρωποι, αυτοκίνητα, μηχανές, μουσικές, τσακωμοί και εντάσεις στη δουλειά, στο σπίτι, έργα στους δρόμους. Οι θόρυβοι της πόλης δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε και μας ξεκουφαίνουν… κυριολεκτικά. Οι ειδικοί συμφωνούν. Η ηχορύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία των αυτιών μας. Ειδικότερα, μελέτες καταδεικνύουν ότι η έκθεση σε μη ασφαλή επίπεδα ήχου μέσα από διάφορα χόμπι, όπως […]
16_sel.jpg Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΩΡΛ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΙΤΙΔΑΣ – ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑΣ - Ο προληπτικός έλεγχος στην ιατρική παίζει καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων και ειδικά του ανώτερου αναπνευστικού, όπως η αλλεργική ρινίτιδα και η ιγμορίτιδα, που τα τελευταία χρόνια έχουν ανησυχητική αύξηση. Η αλλεργική ρινίτιδα είναι η φλεγμονή του επιθηλίου της μύτης που προκαλείται από την υπερβολική αντίδραση του οργανισμού έναντι κάποιων […]
05ef5907308f1002ad7cea6583596cfa_xl.jpg Παγκόσμια Ημέρα Φωνής: Τα πιο συχνά προβλήματα και οι τρόποι προστασίας - Κάθε άνθρωπος έχει φωνή, μοναδική στον κόσμο. Η ομιλία μας βοηθάει σε έναν σημαντικό βαθμό να επικοινωνούμε με τους άλλους.Παγκόσμια Ημέρα Φωνής σήμερα και αποτελεί μια ευκαιρία να μάθουμε πώς να την προφυλάσσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, εάν αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί μπορεί μια βραχνή φωνή να είναι αισθησιακή, αλλά πιθανόν να σηματοδοτεί πλείστα […]
disfagia-1030x687-1.jpg Σιελογόνοι αδένες: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς αντιμετωπίζονται - Οι σιελογόνοι αδένες εντοπίζονται γύρω από το στόμα και τον λαιμό. Είναι αδένες, που εκκρίνουν σάλιο, συμβάλλοντας έτσι στην εφύγρανση των ιστών του στόματος, στη διατήρηση της καλής στοματικής υγιεινής (βασική λειτουργία πλύσης ούλων και δοντιών), στην ομιλία, στην προετοιμασία των τροφών για καλή μάσηση, στη λειτουργία της γεύσης και στη λειτουργία της πέψης. Οι […]
img1398_3aba57160ca556879d3f543de86e38ef.jpg ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑ: ΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ – ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ - Μικρόβια, υγρασία, παχυσαρκία και τρόπος διατροφής αποτελούν βασικούς παράγοντες της ιγμορίτιδας. Δεν χρειάζεται πλέον να υποφέρετε: Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Η ιγμορίτιδα ταλαιπωρεί όλο και περισσότερους ανθρώπους. Ένας βασικός παράγοντας είναι η αύξηση της αλλεργικής ρινίτιδας, που οφείλεται στις αλλαγές του τρόπου ζωής και διατροφής, και στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Επίσης, εξαιτίας της κρίσης, η κακή […]
xapia-xeria-antibiotika-pafsipona-nea.jpg Κατάχρηση Αντιβιοτικών: Πώς σχετίζεται με την αύξηση λοιμώξεων του αναπνευστικού - Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση Αντιβιοτικών (18 Νοεμβρίου) σήμερα και η ιατρική κοινότητα επαναλαμβάνει την έκκλησή της για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών, που σε κάποιες χώρες φθάσαμε να τα παίρνουμε σαν… καραμέλες.Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία παγκοσμίως, καθώς συσχετίζεται παγκοσμίως με 700.000 θανάτους τον χρόνο […]
rinorragia.jpg Αιμορραγία από τη μύτη και το στόμα: Πότε πρέπει να ανησυχούμε - Η αιμορραγία από τη μύτη αφορά σε μικρά ή και σε πολύ μεγαλύτερα αγγεία της μύτης και είναι κάτι που, όταν συμβαίνει, προκαλεί φόβο, ιδιαίτερα σε παιδιά και σε ηλικιωμένους. Ωστόσο είναι κάτι που γίνεται συχνά και σπάνια είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δε, η ρινορραγία μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα και εύκολα.Να σημειωθεί […]
masked-kid-678x381-1.jpg Μάσκα στα σχολεία: Πώς να πείσουμε τα μικρά παιδιά να τη φορούν - Λίγα 24ωρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς οι ειδικοί πασχίζουν να πείσουν τους αμφισβητίες ότι η μάσκα προστατεύει από τον κορωνοϊό Sars Cov 2. Την ίδια ώρα πολλοί γονείς παιδιών μικρότερης ηλικίας κυρίως, προσπαθούν να τα μυήσουν στις νέες συμπεριφορές υγιεινής και ασφάλειας, προκειμένου να τηρούν τους κανόνες στο σχολικό περιβάλλον […]
6ae3a2af5e94520aa268b398eeb0734c.jpg Τι προβλήματα δημιουργεί το στραβό ρινικό διάφραγμα; - Συνήθως για το ροχαλητό και για την υπνική άπνοια ενοχοποιούνται τα παραπανίσια κιλά. Όμως δεν είναι μόνο αυτά που επηρεάζουν, έχοντας αυτές τις επιπτώσεις. Η σκολίωση του διαφράγματος (γνωστή ως στραβό διάφραγμα) δυσχεραίνει την αναπνοή -συχνά σε μεγάλο βαθμό- κάνοντας τον ασθενή να αναπνέει από το στόμα.Το ρινικό διάφραγμα είναι το τμήμα εκείνο, που στηρίζει […]