m_k-x-10s_1.jpg

ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΣ- ΣΤΕΝΩΣΗ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8 Σεπτεμβρίου, 2016

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί:

  • Την 3η αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες
  • Την 2η αιτία καρδιαγγειακού θανάτου
  • Την 1η αιτία θανάτου ως αποτέλεσμα νευρολογικών διαταραχών

Η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 10-30%.

– Ασθενείς με στένωση καρωτίδων και παροδικά ισχαιμικά επεισόδια (TIA’s) έχουν συχνότητα εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) 35% στα πρώτα 5 χρόνια.

– Ο κίνδυνος εμφάνισης ΑΕΕ σε ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση καρωτίδας είναι ≈ 2% ανά έτος. Οι επιζώντες παραμένουν σε υψηλό ετήσιο κίνδυνο για υποτροπιάζοντα εγκεφαλικά επεισόδια.

Η καρωτιδική αποφρακτική νόσος που δύναται να αντιμετωπιστεί με επέμβαση επαναγγείωσης, εκτιμάται στο 5-12% των νέων εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η αντιμετώπιση της καρωτιδικής νόσου μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική (καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή- CEA ή ενδαγγειακή αποκατάσταση με τοποθέτηση ενδονάρθηκα- CAS).

  • Η ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδος μπορεί να συνιστάται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς < 75 ετών και στένωση 70%-99% εάν ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη χειρουργική επέμβαση είναι μικρότερος από 3% .

Στις ασυμπτωματικές γυναίκες ασθενείς < 75 ετών, τα οφέλη από την εφαρμογή της CEA είναι σημαντικά μικρότερα σε σχέση με τους άνδρες. Ενδαρτηρεκτομή ενδείκνυται σε γυναίκες νεαρής σχετικά ηλικίας σε καλή γενική κατάσταση.

Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση στένωσης έσω καρωτίδος (Carotid Artery Stenting) θα πρέπει να προσφέρεται σε συμπτωματικούς ασθενείς, εφόσον είναι υψηλού κινδύνου για καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή (CEA), σε κέντρα με μεγάλο όγκο περιστατικών, με τεκμηριωμένα χαμηλά ποσοστά περιεπεμβατικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και ποσοστά θανάτων ή εντός τυχαιοποιημένων μελετών.

-Η δυνατότητα πρόληψης εγκεφαλικού επεισοδίου μετά από επιτυχές CAS είναι παρόμοια με την CEA.

-Προς το παρόν είναι σκόπιμο να προσφέρουμε CAS σε ασυμπτωματικούς ασθενείς σε κέντρα με μεγάλο όγκο περιστατικών,με τεκμηριωμένα ποσοστά περιεπεμβατικου ΑΕΕ και θανάτων ή εντός μιας καλά οργανωμένης κλινικής μελέτης.

– Για ασυμπτωματικούς ασθενείς «εξαιρετικά» υψηλού κινδύνου η φαρμακευτική αγωγή μόνο μπορεί να είναι και η καλύτερη επιλογή, αντί της οποιασδήποτε επεμβατικής παρέμβασης

Δεν υπάρχουν ενδείξεις από τη βιβλιογραφία ότι ένας «υψηλού κινδύνου» χειρουργικός ασθενής μπορεί να βρίσκεται και σε υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου εφ’όσον αντιμετωπιστεί ιατρικά. Ως εκ τούτου περιεπεμβατικό ποσοστό ΑΕΕ ή θανάτου > 3% σε ασυμπτωματικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου για χειρουργείο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

– Το CAS συσχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά εμβολισμού στους υπερήλικες. Η CEA εκτελείται σε υπερήλικες χωρίς αυξημένο κίνδυνο εμβολισμού και με ένα αποδεκτό ποσοστό νευρολογικών και καρδιακών επιπλοκών.

– Η μορφολογία της αθηρωματικής πλάκας πρέπει να εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις πριν από μια επεμβατική αντιμετώπιση. Χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή Duplex υπερηχοτομογραφίας η ασπρόμαυρη απεικόνιση των βλαβών ταξινομήθηκε σύμφωνα με μία ενδιάμεση τιμή στην κλίμακα του γκρί (grey scale median-GSM)

Μια τιμή του GSM < 25 (υποηχογενείς, ετερογενείς αθηρωματικές πλάκες)  αποτελεί προγνωστικό δείκτη για εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια εφαρμογής της τεχνικής CAS, καθώς συνδέεται με υψηλότερο ποσοστό εμβολής στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Οι ηχοδιαφανείς καρωτιδικές πλάκες με GSM < 25 πρέπει να αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση (ενδαρτηρεκτομή).

CAS ενδείκνυται σε περιπτώσεις:

  • Επανεπέμβασης-επαναστένωσης
  • Ακτινοβολίας
  • Υψηλού καρωτιδικού διχασμού ή ενδοκρανιακής επέκτασης της καρωτιδικής βλάβης

CAS δε συνίσταται σε ασθενείς με:

  • εκτεταμένη αορτική πλάκα ή πλάκες στους αορτικούς κλάδους
  • ασβέστωση και ελίκωση

…εκτός αν εκτελείται σε κέντρα μεγάλου όγκου περιστατικών με τεκμηριωμένα χαμηλά περιεπεμβατικά ΑΕΕ και ποσοστά θανάτου

– Η συσκευή εγκεφαλικής προστασίας(BPD) που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ενδαγγειακής διαδικασίας δεν μπορεί να προστατέψει από μεταγενέστερο εμβολισμό. Η επιλογή των καρωτιδικών πλακών χαμηλού εμβολογόνου δυναμικού είναι ουσιώδης στο να περιοριστούν μεταγενέστερες επιπλοκές.

– CAS θα πρέπει να εκτελείται υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη.

– Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή θα πρέπει να ξεκινάει πριν το CAS και να συνεχίζεται για 3 μήνες μετά το stenting.

Οι στατίνες συνιστώνται σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΠΙΕ), ασυμπτωματική καρωτιδική στένωση > 50% και/ή συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσο, ή στοιχεία αθηροσκληρωτικής προέλευσης (ο βασικός στόχος είναι LDL-C < 100 mg/dl, και < 70 mg/dl για τους ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου)

Η αντι-υπερτασική θεραπεία συνιστάται για την πρόληψη των υποτροπιαζόντων εγκεφαλικών επεισοδίων  και σε ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικού εγκεφαλικού ή ΠΙΕ. Το επιθυμητό επίπεδο της ΑΠ είναι < 140/90 mmHg. Στους ασθενείς με διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια ο στόχος πρέπει να είναι < 130/80 mmHg .

Απο τον αγγειακό- ενδαγγειακό χειρουργό Κωνσταντίνο Ξηρομερίτη.

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

pdkagg-353x221.jpg ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΡΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ LASER - Πόσο μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του τακουνιού την εξέλιξη της φλεβικής ανεπάρκειας; Eίναι γεγονός ότι τα ψηλοτάκουνα παπούτσια επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη σωστή λειτουργία των φλεβών. Κατά αυτό τον τρόπο οι μύες της γαστροκνημίας διατηρούνται συνεχώς σε κατάσταση σύσπασης, γεγονός μη φυσιολογικο. Για να διατηρήσουν οι συγκεκριμένοι μύες την ικανότητα της αντλίας που […]
egkefaliko.jpg Πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου - Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την 3η αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες, τη 2η αιτία καρδιαγγειακού θανάτου και την 1η αιτία θανάτου ως αποτέλεσμα νευρολογικών διαταραχών ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας κυμαίνονται μεταξύ 10-30%.Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο; – Ασθενείς με στένωση καρωτίδων και παροδικά ισχαιμικά επεισόδια (TIA’s) έχουν συχνότητα εμφάνισης […]
l_m_k-x-10s_1.jpg ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΩΝ - ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ       Περιλαμβάνει το σύνολο των αιμοδυναμικών και μεταβολικών διαταραχών που προκαλούνται από τη μείωση της αιματικής ροής στο περιφερικό αρτηριακό δίκτυο (κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου), λόγω στενώσεων ή/και αποφράξεων του αρτηριακού άξονα που ξεκινάει από την κοιλιακή αορτή και καταλήγει στις κνημιαίες αρτηρίες. Το βασικό υπόστρωμα της νόσου στην πλειονότητα […]
m_k-x-10s_1.jpg ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΣ- ΣΤΕΝΩΣΗ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ - Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί: Την 3η αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες Την 2η αιτία καρδιαγγειακού θανάτου Την 1η αιτία θανάτου ως αποτέλεσμα νευρολογικών διαταραχών Η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 10-30%. – Ασθενείς με στένωση καρωτίδων και παροδικά ισχαιμικά επεισόδια (TIA’s) έχουν συχνότητα εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) 35% στα πρώτα 5 χρόνια. – Ο […]
307a0cbf814782a9a3a7dbd75bb010ae_l.jpg ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ LASER ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ - Τι εννοούμε με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια; Tι ακριβώς είναι οι κιρσοί; Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια εννοούμε τη μη σωστή σύγκλειση κάποιων από τις βαλβίδες της μεγαλύτερης κυρίως σε μήκος φλέβας του επιπολής φλεβικού δικτύου των ποδιών (μείζων σαφηνής) που ως αποτέλεσμα έχει την παλινδρόμηση του αίματος και τη δημιουργία κιρσών (σακοειδείς-οφιοειδείς φλεβικές διατάσεις). […]
vte.jpg Φλεβική θρόμβωση! - Σημαίνει ύπαρξη θρόμβου στο φλεβικό δίκτυο. Η παθοφυσιολογία της φλεβικής θρόμβωσης αναφέρθηκε στην κλασική περιγραφή από τον Virchow ως αποτέλεσμα δράσης τριών παραγόντων : της φλεβικής στάσης, του τραυματισμού του φλεβικού ενδοθηλίου και της υπερπηκτικότητας του αίματος. Η στάση ή η επιβράδυνση της ροής του φλεβικού αίματος έχει αναγνωριστεί σήμερα ως παράγοντας φλεβικής θρόμβωσης. Ο […]
easy-tips-to-get-beautiful-legs.jpg Κιρσοί; Αντιμετωπίστε τους! - Για την φλεβική ανεπάρκεια και την αντιμετώπιση των κιρσών με ενδοφλέβιο laser μας μιλάει ο αγγειοχειρουργός Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης. Τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια; Η μη σωστή σύγκλιση κάποιων από τις βαλβίδες των φλεβών των κάτω άκρων προκαλεί την παλινδρόμηση αίματος, με συνέπεια μακροπρόθεσμα τη διόγκωση φλεβικών κλάδων και τη δημιουργία κιρσών. Η ύπαρξη κιρσών ή […]