Καλοήθη ογκίδια στον μαστό: Πώς αντιμετωπίζονται;

ΣΤΑΦΥΛΑ ΒΑΝΙΑ

1 Αυγούστου, 2022

Πολλές γυναίκες κυρίως, νέες έρχονται αντιμέτωπες με τη διάγνωση ενός καλοήθους μορφώματος στον μαστό. Περίπου το 50% των γυναικών θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους ένα τέτοιο μόρφωμα. Αυτό μπορεί να είναι, είτε ένα ογκίδιο που το ψηλαφούν μόνες τους κατά την αυτοεξέταση, είτε ένα εύρημα στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου με μαστογραφία ή υπερηχογράφημα.

Τα καλοήθη μορφώματα του μαστού είναι συχνά ακίνδυνα, αλλά απαιτούν συγκεκριμένη διαχείριση, η οποία θα πρέπει να καθορίζεται από τον ειδικό ιατρό. Η Χειρουργός Μαστού, Δρ Βάνια Σταφυλά απαντά στις ερωτήσεις μας.

– Τι είναι τα καλοήθη μορφώματα;

Τα συχνότερα καλοήθη μορφώματα είναι οι κύστεις, τα θηλώματα και τα ινοαδενώματα του μαστού. Οι κύστεις του μαστού είναι μορφώματα που περιέχουν υγρό και μπορεί να υπάρχει μία μόνο ή περισσότερες στον ένα ή και στους δυο μαστούς. Οι απλές κύστεις είναι ακίνδυνες και το μόνο σύμπτωμα που μπορεί να προκαλέσουν είναι μια ήπια ενόχληση τοπικά. Η διάγνωσή τους είναι εύκολη και ένα υπερηχογράφημα συνήθως αρκεί.

– Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται οι κύστεις;

Εάν οι κύστεις είναι πολλές και μικρές δεν χρειάζονται θεραπεία. Αν μια κύστη είναι μεγάλη, πάνω από ένα εκατοστό και προκαλεί συμπτώματα, μπορούμε να την «εξαφανίσουμε» αναρροφώντας το υγρό που περιέχει με μια απλή παρακέντηση. Ειδάλλως, μπορούμε απλά να την παρακολουθήσουμε με υπερηχογράφημα.

Όταν ανευρεθεί στον υπέρηχο μια συνθέτη κύστη, δηλαδή ένα μόρφωμα που δεν περιέχει μόνο υγρό αλλά και συμπαγές στοιχείο, τότε η αναρρόφηση με βελόνα (παρακέντηση) και η εξέταση του υγρού στο εργαστήριο (κυτταρολογική εξέταση) είναι απαραίτητες. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανή η ύπαρξη ενδοπορικού θηλώματος, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας πολύποδας που αναπτύσσεται στους πόρους του μαστού. Είναι μια καλοήθης βλάβη, όμως, όπως και οι πολύποδες που εμφανίζονται σε άλλα όργανα, μπορεί να έχει κακοήθες δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να εξελιχθεί σε κακοήθεια. Για το λόγο αυτό, εάν από το υπερηχογράφημα τεθεί η υπόνοια του θηλώματος και τεκμηριωθεί με την κυτταρολογική εξέταση, τότε κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική του αφαίρεση. Η επέμβαση είναι γρήγορη και εύκολη και απαιτεί μια μικρή τομή στον μαστό.

– Το ινοαδένωμα έχει άλλη αντιμετώπιση;

Το ινοαδένωμα είναι επίσης ένας πολύ συχνός καλοήθης όγκος. Σε αντίθεση με τις κύστεις είναι συμπαγές μόρφωμα και εμφανίζεται συχνά στις νέες γυναίκες, είτε ως μονήρης όζος είτε ως πολλαπλά οζίδια. Η απεικονιστική εξέταση εκλογής είναι το υπερηχογράφημα, το οποίο θα αναδείξει ένα συμπαγές μόρφωμα, συνήθως ωοειδές με ομαλά όρια. Η οριστική διάγνωση τίθεται και πάλι με την κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση, δηλαδή με κύτταρα ή με ιστό του μορφώματος, που λαμβάνονται με βιοψία με βελόνα (παρακέντηση ή διαδερμική βιοψία). Εφόσον τεθεί οριστική διάγνωση του ινοαδενώματος, τότε αποφασίζεται η αντιμετώπισή του. Σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία της γυναίκας, οι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού και το μέγεθος του μορφώματος. Εάν όλοι οι παράγοντες είναι ευνοϊκοί και το μόρφωμα είναι μικρότερο των δυο εκατοστών, τότε αρκεί η παρακολού- θησή του. Εάν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου ή αν το ινοαδένωμα είναι μεγαλύτερο από 2 εκατοστά, τότε συνήθως συστήνεται η αφαίρεσή του.

Υπάρχουν δυο τρόποι αφαίρεσης των ινοαδενωμάτων, η κλασική χειρουργική αφαίρεση και η αναρρόφηση με βελόνα. Στην περίπτωση της χειρουργικής αφαίρεσης πραγματοποιείται μια τομή στο δέρμα και το ινοαδένωμα αφαιρείται ολόκληρο. Στην περίπτωση της νεότερης αφαίρεσης με τη μέθοδο της αναρρόφησης, μια ειδική βελόνα εισάγεται στον μαστό και με τη χρήση υπερηχοτομογραφήματος καθοδηγείται στο ινοαδένωμα, το οποίο και αφαιρεί αναρροφώντας το. Η μέθοδος αυτή προτείνεται για την αφαίρεση μη ψηλαφητών ινοαδενωμάτων.

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors STAFYLA shutterstock 1404378797 min 1 Καλοήθη ογκίδια στον μαστό: Πώς αντιμετωπίζονται; - Πολλές γυναίκες κυρίως, νέες έρχονται αντιμέτωπες με τη διάγνωση ενός καλοήθους μορφώματος στον μαστό. Περίπου το 50% των γυναικών θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους ένα τέτοιο μόρφωμα. Αυτό μπορεί να είναι, είτε ένα ογκίδιο που το ψηλαφούν μόνες τους κατά την αυτοεξέταση, είτε ένα εύρημα στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου με μαστογραφία […]