Φλεβική

Φλεβική ανεπάρκεια: Εξέταση με χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23 Νοεμβρίου, 2015

Τι είναι η χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος των κάτω άκρων και γιατί αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη ιατρική πράξη στη μάχη κατά της φλεβικής ανεπάρκειας;

Η θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, και ιδιαιτέρως των κιρσών των κάτω άκρων, που αποτελούν τον συχνότερο εκπρόσωπό της, έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Από την εποχή της αιματηρής επέμβασης της σαφηνεκτομής με τις χειρουργικές τομές και την εφαρμογή επεμβατικού τρόπου αναισθησίας (γενική ή ραχιαία αναισθησία), έχουμε περάσει στις ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες του ενδοαυλικού Laser και της σκληροθεραπείας, χωρίς τομές, χωρίς ράμματα και μόνο με την χρήση τοπικής αναισθησίας.

Οι σύγχρονες ενδοαυλικές τεχνικές, όχι μόνο είναι απλούστερες και λιγότερο επεμβατικές για τον άρρωστο, μιας και μπορούν να εκτελεστούν με ασφάλεια ακόμη και εκτός χειρουργικής αίθουσας, αλλά και περισσότερο αποτελεσματικές, με λιγότερες μελλοντικές υποτροπές.

Αναμφισβήτητα, όπως όλες οι χειρουργικές τεχνικές, έτσι και οι ενδοαυλικές φλεβικές θεραπείες, αποδίδουν το μέγιστο της αποτελεσματικότητάς τους, μόνο όταν γίνεται σωστή εφαρμογή τους, από κατάλληλα εκπαιδευμένους χειριστές. Η σωστή εφαρμογή της μεθόδου δεν προϋποθέτει μόνο την άρτια εκτέλεση της επέμβασης, αλλά και τον κατάλληλο σχεδιασμό της. Ο σωστός σχεδιασμός μιας ενδοαυλικής φλεβικής επέμβασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το καλό αποτέλεσμα, μιας και μόνο αυτή θα μας οδηγήσει στην ρίζα του προβλήματος και έτσι η θεραπεία θα είναι ορθώς στοχευμένη.

Ο σωστός σχεδιασμός μίας φλεβικής επέμβασης μπορεί να γίνει πράξη με τη λεγόμενη χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος. Η εξέταση αυτή ξεπερνά τον απλό διαγνωστικό υπέρηχο (το γνωστό σε όλους triplex) και μπορεί να μας δώσει σημαντικές ανατομικές λεπτομέρειες, οι οποίες και θα οδηγήσουν σε σωστότερη θεραπεία. Στη χαρτογράφηση, όπως η ίδια η λέξη υποδηλώνει, σχεδιάζεται ένας χάρτης του φλεβικού συστήματος σε όλο το μήκος του κάτω άκρου. Ο χάρτης αυτός μας δείχνει μία άμεση εικόνα της κατάστασης του φλεβικού συστήματος, όπου κανείς μπορεί με μια ματιά να καταλάβει ποιες φλέβες λειτουργούν σωστά και ποιες όχι. Μετά τον σχεδιασμό του φλεβικού αυτού χάρτη, πραγματοποιείται μελέτη του, η οποία οδηγεί σε συμπεράσματα για την ακριβή αιτία του προβλήματος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, μιας και μας δείχνει πού πρέπει να στοχεύσουμε τις θεραπευτικές μας ενέργειες, προκειμένου να λύσουμε με επιτυχία το πρόβλημα.

Ο απλός διαγνωστικός υπέρηχος, σε ασθενείς με κιρσούς των κάτω άκρων, είναι μία διαγνωστική εξέταση, η οποία πολλές φορές δεν προσφέρει κάτι παραπάνω από την απλή διαπίστωση ενός γεγονότος, που είναι ήδη ολοφάνερο από την κλινική εξέταση (την ύπαρξη δηλαδή φλεβικής ανεπάρκειας). Με άλλα λόγια, είναι προφανές ότι για να έχει κάποιος κιρσούς το τρίπλεξ θα δείξει φλεβική ανεπάρκεια. Εκείνο που συχνά λείπει από έναν υπερηχογραφικό έλεγχο ρουτίνας των φλεβών είναι οι απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: πού ακριβώς εδράζεται αυτή η ανεπάρκεια (με συγκεκριμένη ανατομική ακρίβεια), από που πηγάζει και πόσο σημαντική είναι.

Στη σύγχρονη φλεβολογία, της εποχής του ενδοαυλικού Laser, η έλλειψη απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τον σωστό σχεδιασμό μιας επέμβασης . Η χαρτογράφηση, λοιπόν, δεν είναι μία περιγραφική εξέταση που δηλώνει το αυτονόητο, την ύπαρξη δηλαδή φλεβικής ανεπάρκειας, αλλά είναι μία εξέταση που χαρακτηρίζει τις φλέβες του άκρου σε όλο το μήκος τους με συγκεκριμένες μετρήσιμες παραμέτρους. Αυτές είναι το μέγεθος της φλέβας, η απόστασή της από το δέρμα και τι μέγεθος δυσλειτουργίας των φλεβικών βαλβίδων υπάρχει, μια παράμετρος που μετριέται (ακριβέστατα) με τη μονάδα του χρόνου. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε συγκεκριμένες περιοχές κάθε φορά (τμήματα), τα οποία αποτελούν τα κομμάτια ενός παζλ. Όταν τα κομμάτια αυτά του παζλ ενωθούν μεταξύ τους μπορούμε να σχεδιάσουμε τον συγκεκριμένο φλεβικό χάρτη του κάτω άκρου, ο οποίος ποτέ δεν είναι ακριβώς ο ίδιος, όχι μόνο με τον χάρτη ενός διαφορετικού ασθενή, αλλά και με τον χάρτη του ετερόπλευρου κάτω άκρου στον ίδιο ασθενή!

Η παλαιά θεραπευτική προσέγγιση της φλεβικής νόσου με την σαφηνεκτομή (ξερίζωμα της σαφηνούς φλέβας) δεν έχει πολλές διαγνωστικές απαιτήσεις, μιας και η επέμβαση είναι πολύ συγκεκριμένη, ανεξαρτήτως της ιδιαίτερης φλεβικής ανατομίας κάθε ασθενούς. Η σαφηνεκτομή είναι μία συγκεκριμένη επέμβαση, η οποία θεραπεύει την ανεπάρκεια της σαφηνούς φλέβας και δεν λαμβάνει υπόψη το πρόβλημα άλλων φλεβικών στοιχείων, που μπορεί να αποτελούν την πραγματική αιτία του προβλήματος.

Στην πραγματικότητα, το φλεβικό δίκτυο του κάτω άκρου δεν είναι μόνο η σαφηνής φλέβα. Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί κλάδοι, όπως διάφορα παρακλάδια της σαφηνούς φλέβας, καθώς και άλλες φλέβες που ονομάζονται διατιτρώσες (φλέβες γέφυρες που ενώνουν επιφανειακές με βαθειές φλέβες). Όλα αυτά τα στοιχεία του φλεβικού συστήματος μπορούν να αποτελέσουν ανεξάρτητες αιτίες δημιουργίας κιρσών και κάθε ασθενής μπορεί να έχει τον εντελώς προσωπικό του συνδυασμό φλεβικής παθολογίας. Έτσι, τα επιπλέον αυτά φλεβικά στοιχεία μπορεί να είναι επιπρόσθετες πηγές ανεπάρκειας, ανεξάρτητες της σαφηνούς φλέβας, ή και οι μόνες πηγές ανεπάρκειας, χωρίς καμία συμμετοχή στο πρόβλημα της σαφηνούς φλέβας.

Αν λοιπόν, δεν στοχεύσουμε θεραπευτικά στα συγκεκριμένα παθολογικά φλεβικά στοιχεία, που είναι η αιτία του προβλήματος, είτε τα στοιχεία αυτά λέγονται «σαφηνής φλέβα» είτε κάπως αλλιώς, το αποτέλεσμα, προφανώς, δεν θα είναι το καλύτερο.

Έτσι, στα πλεονεκτήματα της ελάχιστης επεμβατικής ενδοαυλικής θεραπείας έρχεται να προστεθεί η δυνατότητα επέμβασης σε συγκεκριμένο φλεβικό τμήμα, το οποίο μια λεπτομερής και επιστημονικά ορθή χαρτογράφηση μπορεί να αναδείξει ως την πραγματική αιτία του προβλήματος.

Απο τον αγγειοχειρουργό Νικόλαο Τσεκούρα

MyDoctors ajax loader

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

img_0421.jpg Όταν η αγγειοχειρουργική χαρίζει ζωή! - Τα τελευταία χρόνια η πληθώρα ενδαγγειακών τεχνολογιών, η χρήση μεθόδων απεικόνισης των αγγείων όπως του κλασσικού ή του ενδαγγειακού υπερήχου, αλλά και οι πρωτοπόρες ενδαγγειακές τεχνικές, έχουν αλλάξει άρδην την αντιμετώπιση των αγγειακών νόσων.Σήμερα, ο αγγειοχειρουργός έχει πολλά και σωτήρια όπλα για να αντιμετωπίσει μια σειρά από σύνθετα και πολλές φορές απειλητικά για την ζωή […]
sklhrotherapy-1.jpg Κιρσοί στους άντρες: Σύγχρονες και ανώδυνες λύσεις - Για τους περισσότερους άνδρες η επίσκεψη στο γιατρό δεν είναι στις προτεραιότητές τους. Είτε αθλείστε, είτε έχετε αφήσει τον εαυτό σας πιο «χαλαρό», πιθανότατα θα δυσκολεύεστε να θυμηθείτε την τελευταία φορά που βρισκόσασταν σε κάποιο ιατρείο. Η έλλειψη συμπτωμάτων ή προβλημάτων υγείας δεν πρέπει να σας αποτρέψει να επισκεφθείτε ένα γιατρό για ένα θέμα όπως […]
asteiazeugaria3-1.jpg Eχουμε φλεβίτιδα και πρόκειται να ταξιδεύσουμε αεροπορικώς.- Τι πρέπει να γνωρίζουμε; - Λίγο καιρό πριν την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών, πολλοί υποψήφιοι ταξιδιώτες με αεροπλάνο, αναρωτιούνται πόσο ασφαλές μπορεί να είναι το ταξίδι τους, ιδιαίτερα αν την ίδια στιγμή ταλαιπωρούνται από κιρσούς των κάτω άκρων, την γνωστή σε όλους μας φλεβίτιδα. Πολλοί ασθενείς με φλεβίτιδα αισθάνονται ανασφάλεια εν όψει ενός αεροπορικού ταξιδιού, ιδιαίτερα όταν η διάρκεια της […]
tsekoursas.jpg Παγκόσμια ελληνική πρωτιά στη θεραπεία γιγάντιας παθολογικής φλέβας - Επιτυχής αντιμετώπιση με λέιζερ, της μεγαλύτερης παθολογικής φλέβας που έχει καταγραφεί παγκοσμίως σε ασθενή με κιρσούς των κάτω άκρων, πραγματοποίησε ο Αγγειοχειρουργός, Νικόλαος Τσεκούρας, MD, ECFMG, PhD. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο ΙΑΣΩ GENERAL. Συγκεκριμένα, γυναίκα ασθενής, 66 ετών, με εκτεταμένους και μεγάλου μεγέθους κιρσούς στο δεξί κάτω άκρο, προσήλθε στο κέντρο του Αγγειοχειρουργού Νικόλαου […]
diavetes_leg.jpg Διαβητικό Πόδι: Χειρουργική Αντιμετώπιση - Διαβητικό Πόδι: Χειρουργική Αντιμετώπιση Η περιφερική αγγειοπάθεια (περιφερική αρτηριακή νόσος) είναι μια κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από απόφραξη των αρτηριών των κάτω άκρων, λόγω ανάπτυξης σε αυτές αθηρωματικών βλαβών. Οι αθηρωματικές βλάβες αποτελούνται από υλικό, το κύριο συστατικό των οποίων είναι τα λίπη. Το υλικό αυτό αναπτύσσεται σταδιακά στο εσωτερικό των αρτηριών, εμποδίζοντας την αιματική […]
51x3dxi9.jpg Κιρσοί των κάτω άκρων, τι επιλογές θεραπείας έχω σήμερα; - Στις μέρες μας, ένας ασθενής με κιρσούς των κάτω άκρων, κατά την διαδικασία αναζήτησης μόνιμης, χειρουργικής λύσης, στο πρόβλημά του, πολλές φορές, μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με πολλές διαφορετικές απόψεις και προτάσεις για την θεραπεία του. Διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικά εργαλεία, διαφορετικά υλικά. Αν, επιπλέον, κάνει και χρήση του διαδικτύου, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για την […]
m_photo-ntsekouras-copy-1.jpg Τι είναι η μικροφλεβεκτομή; - Η μικροφλεβεκτομή είναι η αφαίρεση παθολογικών επιφανειακών φλεβών μέσω μικροσκοπικών οπών του δέρματος. Η επέμβαση γίνεται με την βοήθεια ειδικού εργαλείου που στο ένα του άκρο έχει άγκιστρο. Το άγκιστρο αυτό εισάγεται μέσα στο δέρμα, μέσω της μικροσκοπικής οπής, και αγκιστρώνει (“ψαρεύει”) τμήμα της φλέβας, που θέλουμε να αφαιρέσουμε. Εν συνεχέια, η φλέβα τραβιέται εκτός […]
m_photo-ntsekouras-copy.jpg Νέα τεχνική βοηθά τους νεφροπαθείς που δεν έχουν ικανές φλέβες για αιμοκάθαρση - Μια νέα τεχνική αγγειακής προσπέλασης, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μας εξηγεί ο Αγγειοχειρουργός κ. Νικόλαος Τσεκούρας Δρ. της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία εφάρμοσε μαζί με την ομάδα συνεργατών του. Η νέα μέθοδος απευθύνεται σε δεκάδες αιμοκαθαιρόμενους, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τις κλασικές επιλογές φίστουλας στα άνω άκρα και κινδυνεύουν από […]
1-3.jpg Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής: Μια επικίνδυνη πάθηση χωρίς συμπτώματα - Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) είναι μια πολύ επικίνδυνη παθολογική κατάσταση που εάν δεν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη της αορτής και σε θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Ο κίνδυνος ρήξης μεγαλώνει με την αύξηση του μεγέθους του ανευρύσματος και την υψηλή αρτηριακή πίεση. Η ρήξη του ανευρύσματος συνοδεύεται από υψηλή θνητότητα […]
imagehandler.jpg Πώς θα μάθω αν έχω στένωση καρωτίδας; - Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της βλάβης των καρδιακών βαλβίδων, της καρδιακής ανεπάρκειας, των καρδιακών αρρυθμιών, ή μιας αιμορραγίας μέσα στους ιστούς του εγκεφάλου. Σύμφωνα με μελέτη του Αμερικάνικου Εθνικού Συμβουλίου για το Εγκεφαλικό, πάνω από τις μισές περιπτώσεις εγκεφαλικών επεισοδίων οφείλονται σε αποφρακτική νόσο των καρωτίδων.    Οι καρωτίδες αρτηρίες τροφοδοτούν […]