Η επεμβατική αντιμετώπιση της υπέρτασης με τη μέθοδο απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

20 Ιουλίου, 2022

Η αρτηριακή υπέρταση είναι μια συνήθης πάθηση, η οποία αφορά στο ένα τρίτο των συνανθρώπων μας. Η ίδια συνήθως δεν παράγει συμπτώματα, ωστόσο δρα προκαλώντας σημαντικές και πολλές φορές ανεπανόρθωτες βλάβες στα στεφανιαία και άλλα αγγεία.

Οι Καρδιολόγοι, κύριοι Σωκράτης Κοροβέσης & Θεοφάνης Κοροβέσης, μας παρουσιάζουν μια νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που έρχεται να δώσει λύση στους ασθενείς που αγωνίζονται για να ελέγξουν την αρτηριακή τους πίεση.

– Τι είναι η αρτηριακή πίεση, τι την προκαλεί και ποιος είναι ο κλασικός τρόπος αντιμετώπισής της;

H αρτηριακή υπέρταση είναι μια κατάσταση κατά την οποία η πίεση στο αρτηριακό αίμα είναι αυξημένη, δηλαδή πάνω από τα 140mmHg η συστολική, ή ‘μεγάλη’ και πάνω από τα 90mmHg η διαστολική, ή ‘μικρή’, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που βρίσκονται με πίεση 170 ή 180mmHg ή και περισσότερο. Η αρτηριακή υπέρταση είναι o σημαντικότερος προδιαθεσικός παράγοντας αγγειοπάθειας, η οποία εκδηλώνεται σε όλα τα όργανα του σώματος, προκαλώντας βαρύτατα νοσήματα, όπως εμφράγματα μυοκαρδίου ή εγκεφαλικά επεισόδια και γενικά αγγειακές βλάβες.

Μεγάλο μέρος της νοσηρότητας και της θνητότητας που παρατηρείται στη σύγχρονη κοινωνία οφείλεται σε αγγειακές βλάβες διαφόρων οργάνων. Για την αντιμετώπισή της υπάρχουν διαθέσιμα πολλά φάρμακα, με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. Για πολλούς όμως, ακόμα και ένας συνδυασμός από τρείς η περισσότερες διαφορετικές ουσίες σε υψηλές δόσεις, δεν είναι ικανός να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και έτσι ουσιαστικά στο σύνολο του υπερτασικού πληθυσμού λιγότεροι από 25% των ασθενών καταφέρνουν να ρυθμίσουν την πίεση τους, παρά την πολλαπλή φαρμακευτική αγωγή.

– Ποια είναι η επέμβαση που προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης, σε αυτή την ομάδα των αρρύθμιστων υπό αγωγή υπερτασικών;

Λύση για τη συγκεκριμένη ομάδα υπερτασικών έρχεται να προσφέρει η επέμβαση απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών (Renal Denervation-RDN), μια διακαθετηριακή θεραπεία που εφαρμόζεται από εξειδικευμένους επεμβατικούς καρδιολόγους. Η μέθοδος μοιράζεται πολλά κοινά με τις υπόλοιπες επεμβάσεις της επεμβατικής καρδιολογίας. Με χρήση τοπικής αναισθησίας εισάγεται μέσω της μηριαίας αρτηρίας ένας ειδικά σχεδιασμένος καθετήρας, ο οποίος προωθείται μέχρι τις νεφρικές αρτηρίες. Εκεί χορηγεί παλμούς ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι αδρανοποιούν επιλεκτικά το νευρικό πλέγμα που περιβάλλει τις νεφρικές αρτηρίες, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η επέμβαση είναι ανώδυνη, δεν απαιτεί γενική αναισθησία και διαρκεί λιγότερο από μια ώρα, ενώ ενδεικτικά συστήνεται μια σύντομη παραμονή στο νοσοκομείο ενός 24ώρου για παρακολούθηση.

– Ποια είναι τα αποτελέσματα της μεθόδου και πού εφαρμόζεται στην Ελλάδα;

Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί διεθνώς με πολύ καλά αποτελέσματα σε χιλιάδες ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδυάζεται με την λήψη της προτεινόμενης αντιυπερτασικής αγωγής, ιδίως με τη χρήση καθετήρων νέας γενιάς και ειδικής γεωμετρίας, οι οποίοι εγγυώνται ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Αναμένεται μείωση μεγαλύτερη των 30mmHg, στη συστολική πίεση και 10mmHg, στη διαστολική κατά τους πρώτους μήνες μετά την παρέμβαση. Παράλληλα σημειώνονται ελάχιστες επιπλοκές στα χέρια ενός έμπειρου επεμβατικού καρδιολόγου.

Η Γ’ Καρδιολογική κλινική του ομίλου «ΥΓΕΙΑ» είναι μία από τις ελάχιστες ομάδες που εξειδικεύονται στην τεχνική αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσφέρει μια ολιστική αντιμετώπιση της υπέρτασης με πολλαπλά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors shutterstock 1079319923 Η επεμβατική αντιμετώπιση της υπέρτασης με τη μέθοδο απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών - Η αρτηριακή υπέρταση είναι μια συνήθης πάθηση, η οποία αφορά στο ένα τρίτο των συνανθρώπων μας. Η ίδια συνήθως δεν παράγει συμπτώματα, ωστόσο δρα προκαλώντας σημαντικές και πολλές φορές ανεπανόρθωτες βλάβες στα στεφανιαία και άλλα αγγεία. Οι Καρδιολόγοι, κύριοι Σωκράτης Κοροβέσης & Θεοφάνης Κοροβέσης, μας παρουσιάζουν μια νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που έρχεται να δώσει […]