Επεμβάσεις Θυρεοειδούς: Εμπιστευθείτε τον έμπειρο Χειρουργό

ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9 Ιουνίου, 2023

Οι παθήσεις θυρεοειδούς ταλαιπωρούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και πολλές φορές η αντιμετώπισή τους είναι χειρουργική. Ο εξειδικευμένος χειρουργός θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων, σε καθημερινή βάση, γεγονός που του προσφέρει σε βάθος χρόνου επαρκή εμπειρία, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει για τον ασθενή του τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ελαχιστοποιώντας τις επιπλοκές του χειρουργείου.

Ο Χειρουργός Θυρεοειδούς & Παραθυρεοειδών, κ. Γιώργος Σακοράφας, απαντά σε όλα όσα θα θέλαμε να ρωτήσουμε πριν προβούμε σε μια επέμβαση θυρεοειδεκτομής, ενώ μας εξηγεί γιατί η εμπειρία του χειρουργού αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της επέμβασης.

Kε Σακοράφα, τι θα πρέπει να «σταθμίσουν» οι ασθενείς κατά την επιλογή του χειρουργού πριν προβούν σε επέμβαση θυρεοειδεκτομής;

Όπως και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έτσι και στη χειρουργική, η παράμετρος «εμπειρία» έχει κεφαλαιώδη σημασία για την ασφαλή και βέλτιστη εκτέλεση μιας χειρουργικής επέμβασης. Δεν αρκεί να μπορεί να κάνει κανείς μία χειρουργική επέμβαση. Θα πρέπει η επέμβαση αυτή να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή και το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα οφέλη για τον ασθενή από μία τέτοια προσέγγιση είναι προφανή. Μία ασφαλής επέμβαση προστατεύει τον ασθενή από επιπλοκές, που μπορεί να τον ταλαιπωρήσουν ψυχικά και σωματικά και να τον εξουθενώσουν οικονομικά. Η ριζική θεραπευτική αντιμετώπιση επιτυγχάνει οριστική λύση του προβλήματος του ασθενούς, που επανέρχεται στη φυσιολογική του οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή, διασφαλίζοντας έτσι μία άριστη ποιότητα ζωής. Είναι επομένως αυτονόητο γιατί το ερώτημα που απασχολούσε παλιότερα τους χειρουργούς «Μπορώ να κάνω αυτή την επέμβαση;» πλέον θα πρέπει να αντικατασταθεί από το ερώτημα «Πόσο καλά μπορώ να κάνω αυτή την επέμβαση;». Προφανώς αυτό ισχύει και για την θυρεοειδεκτομή (+/- λεμφαδενικός καθαρισμός). Και στο σημείο αυτό υπεισέρχεται ο παράγοντας «εμπειρία του χειρουργού», αφού ο παράγοντας αυτός έχει καθοριστική σημασία για την σωστή εκτέλεση της επέμβασης.

Πώς όμως, αξιολογείται η εμπειρία ενός χειρουργού στις επεμβάσεις θυρεοειδούς;

Υπάρχουν πολλές παράμετροι, με βάση τις οποίες μπορεί να αξιολογηθεί η εμπειρία ενός χειρουργού στις επεμβάσεις θυρεοειδούς. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις παραμέτρους αυτές:

Αριθμός επεμβάσεων θυρεοειδούς

Είναι αυτονόητο ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των επεμβάσεων θυρεοειδούς που εκτελεί ένας χειρουργός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπειρία του στη χειρουργική θυρεοειδούς. Έτσι, άλλη εμπειρία έχει ένας χειρουργός που εκτελεί για παράδειγμα 4 θυρεοειδεκτομές τον χρόνο και άλλη ένας χειρουργός που εκτελεί 300 θυρεοειδεκτομές τον χρόνο.

Συχνότητα επιπλοκών

Η εμπειρία ενός χειρουργού στη χειρουργική θυρεοειδούς μεταφράζεται και σε μικρότερα ποσοστά επιπλοκών. Ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς μπορεί να εκτελέσει την θυρεοειδεκτομή (+/- λεμφαδενικός καθαρισμός) με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αυξημένα ποσοστά επιπλοκών δεν συμβαδίζουν με εμπειρία του χειρουργού.

Επιλογή επέμβασης

Ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει την καλύτερη δυνατή χειρουργική στρατηγική με βάση τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου του κάθε ασθενούς. Είναι προφανές ότι η θεραπευτική τακτική θα πρέπει να εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή. Έτσι, ο χειρουργός καλείται να επιλέξει την έκταση της θυρεοειδεκτομής, όπως επίσης και το εάν χρειάζεται ή όχι λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να επιλεγεί και η έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού.

MyDoctors shutterstock 1761798431

Δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης σύγχρονων επεμβάσεων, πέρα της απλής θυρεοειδεκτομής

Ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει και πλέον εκτεταμένες επεμβάσεις στον τράχηλο, πέραν της θυρεοειδεκτομής. Συνηθέστατα οι επεμβάσεις αυτές αφορούν τον ταυτόχρονο λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, στον ίδιο χρόνο με την θυρεοειδεκτομή και σπανιότερα εκτομές παρακειμένων ανατομικών στοιχείων (π.χ. έσω σφαγίτιδας [τμηματική εκτομή, εκτομή κατ’ εφαπτομένη κλπ.])

Ριζικότητα επέμβασης

Σε πολλές χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδούς, η ολική θυρεοειδεκτομή είναι η επέμβαση που προτιμάται. Ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς είναι σε θέση να εκτελέσει σωστά την επέμβαση αυτή, χωρίς να αφήνει υπόλειμμα θυρεοειδικού ιστού. Πρόκειται για εξαιρετικής σημασίας ζήτημα, καθώς η παραμονή σημαντικού υπολείμματος μπορεί να δημιουργήσει πολλά και σοβαρά προβλήματα στην περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς (συνήθως όταν υπάρχει καρκίνος θυρεοειδούς).

Χρόνος (διάρκεια) επέμβασης

Στόχος κάθε επέμβασης είναι η ασφάλεια του ασθενούς και όχι η ταχεία εκτέλεσή της. Εντούτοις, έχει σημασία για την ασφάλεια του ασθενούς και η παράμετρος χρόνος (διάρκεια) της επέμβασης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ασθενείς με συνυπάρχουσες παθήσεις (π.χ. βαριά πάθηση του καρδιοαναπνευστικού). Σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερα επιθυμητό η επέμβαση να γίνει σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος της ποιότητας της επέμβασης. Και εδώ είναι ένα άλλο σημείο, όπου η εμπειρία του χειρουργού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι διαφορετικό για ένα ασθενή να υποβάλλεται σε θυρεοειδεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό για καρκίνο θυρεοειδούς που διαρκεί 3 ώρες και άλλο να υποβάλλεται στην ίδια επέμβαση που διαρκεί 8 ώρες.

Τέλος, η εμπειρία του χειρουργού αντανακλάται και στη διάρκεια νοσηλείας και στο κόστος νοσηλείας. Με την ασφαλή εκτέλεση της επέμβασης από έναν έμπειρο χειρουργό θυρεοειδούς, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών και κατά συνέπεια της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία μελέτη [Maryland (USA)] αποδείχθηκε ότι περισσότερες από το 20% των επιπλοκών και περισσότερες από 1700 ημέρες νοσηλείας θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί / εξοικονομηθεί (αντίστοιχα), αν όλες οι θυρεοειδεκτομές είχαν γίνει από έμπειρους χειρουργούς θυρεοειδούς.

Πολλοί ασθενείς ανησυχούν για το αισθητικό αποτέλεσμα της θυρεοειδεκτομής. Εδώ, η εμπειρία του χειρουργού μπορεί να διασφαλίσει και την επιτυχία του αισθητικού αποτελέσματος;

Η έκταση της τομής είναι μία άλλη παράμετρος, που σχετίζεται με την εμπειρία του χειρουργού. Ο έμπειρος χειρουργός μπορεί να εκτελέσει μία θυρεοειδεκτομή από μικρότερη τομή. Το γεγονός αυτό μπορεί σε κάποιες ιδιαίτερες ομάδες ασθενών (π.χ. νεαρά άτομα) να έχει ιδιαίτερη σημασία.

Για αναλυτική ενημέρωση πάνω στο μην διστάσετε να καλέσετε τον Χειρουργό Ενδοκρινών Αδένων (Θυρεοειδούς-Παραθυρεοειδών) , κ. Γιώργο Σακοράφα, ΜD, PhD, στα τηλέφωνα 210 7487318  & 697 706 8223.

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors Image Πρόκειται να υποβληθώ σε αφαίρεση θυρεοειδούς. Θα αλλάξει η ζωή μου μετά το χειρουργείο; - Οι παθήσεις θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα υγείας. Μπορεί να είναι είτε καλοήθεις (υπερθυρεοειδισμός, όζοι θυρεοειδούς, βρογχοκήλη, θυρεοειδίτιδες, υποθυρεοειδισμός) είτε κακοήθεια (καρκίνος θυρεοειδούς). Η αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή) ενδείκνυται στις κακοήθεις παθήσεις θυρεοειδούς και σε αρκετές από τις καλοήθεις παθήσεις αυτού (με βάση συγκεκριμένα κριτήρια). Είναι γνωστό ότι ο θυρεοειδής αδένας – παρά το μικρό […]
Αφαίρεση Θυρεοειδούς Αφαίρεση Θυρεοειδούς: Κάποιες λεπτομέρειες μεγάλης σημασίας… - Οι παθήσεις θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα υγείας. Σε κάποιους από τους ασθενείς αυτούς είναι πιθανόν να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση (αφαίρεση θυρεοειδούς, θυρεοειδεκτομή) για την αντιμετώπιση της πάθησής τους. Ο ασθενής με πάθηση θυρεοειδούς που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να έχει υπόψη του κάποιες λεπτομέρειες πολύ μεγάλης πρακτικής σημασίας, που […]
MyDoctors Sakorafas G Επεμβάσεις Θυρεοειδούς: Εμπιστευθείτε τον έμπειρο Χειρουργό - Οι παθήσεις θυρεοειδούς ταλαιπωρούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και πολλές φορές η αντιμετώπισή τους είναι χειρουργική. Ο εξειδικευμένος χειρουργός θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων, σε καθημερινή βάση, γεγονός που του προσφέρει σε βάθος χρόνου επαρκή εμπειρία, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει για τον ασθενή του τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ελαχιστοποιώντας τις επιπλοκές […]
MyDoctors Sakorafas shutterstock 1897200409 Βρογχοκήλη: Τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζουμε; - Τι είναι η βρογχοκήλη, με τι συμπτώματα εμφανίζεται, πώς γίνεται η διάγνωση και πώς αντιμετωπίζεται; Ο Χειρουργός Θυρεοειδούς & Παραθυρεοειδών, κος Γεώργιος Σακοράφας απαντά στις ερωτήσεις μας και παρουσιάζει την πάθηση. Τι είναι η βρογχοκήλη και ποια τα αίτια που πυροδοτούν την εμφάνισή της; Ο όρος «βρογχοκήλη» περιγράφει γενικά την αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς […]
MyDoctors shutterstock 1728958303 1 Καρκίνος Θυρεοειδούς – Μία εξαιρετικά ιάσιμη μορφή καρκίνου - Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη κακοήθης πάθηση των ενδοκρινών αδένων. Η συχνότητά του παρουσιάζει σταθερή αύξηση στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών – έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τη δεκαετία του ’80 – και μπορεί να παρατηρηθεί σε όλο το φάσμα των ηλικιών, ακόμη και στα παιδιά. Ο Χειρουργός Θυρεοειδούς & Παραθυρεοειδών, Επ. Καθηγητής […]
MyDoctors shutterstock 452296387 1 Καρκίνος του Θυρεοειδούς - Παλιότερα ο καρκίνος του θυρεοειδούς εκδηλωνόταν σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Συχνά οι ασθενείς παρουσιάζονταν για πρώτη φορά στον γιατρό όταν υπήρχαν πλέον μεταστάσεις, συνήθως στους λεμφαδένες του τραχήλου. Σήμερα ο καρκίνος του θυρεοειδούς διαγιγνώσκεται συχνά σε αρχικά στάδια, κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης του υπερηχογραφήματος. Κύριε Σακοράφα, πώς εκδηλώνεται ο καρκίνος θυρεοειδούς; Συνηθέστερα εμφανίζεται […]
29_sel.jpg Όζοι θυρεοειδούς – Τί είναι; Πώς αντιμετωπίζονται; Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν; Πότε έχει θέση η χειρουργική επέμβαση; - Οι όζοι θυρεοειδούς είναι διακριτές ογκόμορφες αλλοιώσεις που εμφανίζονται μέσα στο θυρεοειδή αδένα. Πρόκειται για ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Παλαιότερα, όταν δεν υπήρχε η δυνατότητα υπερηχογραφικού ελέγχου, οι όζοι διαγιγνώσκονταν με την επισκόπηση και την ψηλάφηση, όταν πλέον το μέγεθός τους είχε αυξηθεί σημαντικά. Σήμερα, με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας, είναι δυνατή η […]
υπερθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός – τι είναι, πώς εκδηλώνεται και πώς αντιμετωπίζεται; - Ο υπερθυρεοειδισμός είναι μία πάθηση του θυρεοειδούς αδένα που προκύπτει σαν αποτέλεσμα της υπερλειτουργίας αυτού. Έτσι παράγονται αυξημένες ποσότητες θυρεοειδικών ορμονών, που υπερβαίνουν τις φυσιολογικές ανάγκες του οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο θυρεοειδής δεν βρίσκεται πλέον κάτω από τον έλεγχο των φυσιολογικών ρυθμιστικών μηχανισμών του οργανισμού. Ο υπερθυρεοειδισμός προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες σε σχέση με […]