doctor.jpeg

Εντυπωσιακά αποτελέσματα με την ενδοσκοπική θεραπεία περιεδρικού συριγγίου

ΜΙΧΑΗΛ ΟΘΩΝ

7 Μαρτίου, 2017

Η αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου αποτελεί ακόμη και σήμερα πρόκληση για τον σύγχρονο χειρουργό.

Η αποτυχία πολλών μεθόδων και η επανεμφάνιση – υποτροπή του συριγγίου μετά απο κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση αποτέλεσε το ερέθισμα για την ανάπτυξη νέων ανώδυνον, αναίμακτων και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι η μη φυσιολογική επικοινωνία του περιπρωκτικού δέρματος με τον πρωκτικό σωλήνα ή το ορθό διαμέσου ενός πόρου ο οποίος αποτελείται από ινώδη ιστό και εσωτερικά καλύπτεται από κοκκιωματώδη ιστό.

Συνήθως στα περιεδρικά συρίγγια διακρίνουμε :
τον συριγγώδη πόρο
ένα ή περισσότερα έξω στόμια στην περιοχή των γλουτών
ένα έσω στόμιο εντός του πρωκτού και κοντά στην οδοντωτή γραμμή.

Αν το στόμιο είναι κλειστό ή απουσιάζει, το περιεδρικό συρίγγιο λέγεται τυφλό.
Τα περιεδρικά συρίγγια είναι συχνό αποτέλεσμα της αυτόματης η χειρουργικής διάνοιξης ενός περιεδρικού αποστήματος.

Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα ότι περίπου 80% των ασθενών με περιεδρικό συρίγγιο, αναφέρουν χειρουργική ή αυόματη διάνοιξη και παροχέτευση περιεδρικού αποστήματος.

Τα βασικά αίτια που οδηγούν στην δημιουργία περιεδρικού συριγγίου και πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπ’όψιν είναι μεταξύ άλλων η νόσος του Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, η φυματίωση, ο καρκίνος του ορθού, επεμβάσεις ή τραυματισμός της ορθοπρωκτικής περιοχής.

Δεν πρέπει φυσικά να εξαιρούμε τις παθήσεις που προκαλούν ανοσοκαταστολή, το AIDS και σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα την έντονη τριχοφυία της περιοχής των γλουτών και την επακόλουθη ιδραδενίτιδα και τριχωθυλακίτιδα.

Η ταξινόμηση των περιεδρικών συριγγίων έγινε από τον Parks το 1976 και ισχύει μέχρι και σήμερα.
Η συγκεκριμένη ταξινόμηση στηρίζεται στην σχέση του συριγγώδους πόρου με τους σφιγκτήρες και βοηθά σημαντικά στην σωστή χειρουργική αντιμετώπιση τους. Η διάγνωση γίνεται φυσικά απο λεπτομερή λήψη του ιστορικού καθώς και απο επιμελή κλινική εξέταση. Συχνό είναι το φαινόμενο να μην υπάρξουν σαφή ευρήματα κατα την κλινική εξέταση και ο ασθενής να χρήζει περαιτέρω απεικονιστικού ελέγχου με μαγνητική τομογραφία με πρωτόκολλο πυέλου και ενδοσκοπηση

Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, δεν διαπιστώνεται επακριβώς η πορεία του συριγγώδους πόρου.

Για τον λόγο αυτό, μια νέα ανώδυνη και αναίμακτη μέθοδος αντιμετώπισης του περιεδρικού συριγγίου βρήκε εφαρμογή στη σύγχρονη χειρουργική.

Πρόκειται για την νέα επαναστατική Ενδοσκοπική Μέθοδο Θεραπείας Περιεδρικών Συριγγίων (VAAFT). Με την νέα αυτή μέθοδο, γίνεται στο χειρουργείο χαρτογράφηση της πορείας του συριγγίου μεσω μιας μικρής κάμερας.  Η κάμερα απεικονίζει σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας το συρίγγιο και τις πιθανές διακλαδώσεις του. Με τον τρόπο αυτό, επειδή η κάμερα βρισκεται εντός του συριγγίου, απομακρύνεται οριστικά η πιθανότητα τραυματισμού των σφιγκτήρων και του επακόλουθου ενδεχόμενου ακράτειας.

Εάν διαπιστωθεί οτι  το ύψος του συρριγγώδους πόρου περιλαμβάνει σημαντικό τμήμα από τον σφιγκτηριακό μηχανισμό, η επέμβαση γίνεται πιο εύκολα και αναίμακτα, συγκριτικά με άλλες κλασσικές χειρουργικές μεθόδους.. Η νέα ενδοσκοπική μέθοδος αναίμακτης χειρουργικής (VAAFT), μειώνει τις όποιες παρενέργειες, τον πόνο και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να επιστρέψει το συντομότερο στην καθημερινότητά του.

Ο τρόπος αντιμετώπισης καθώς και τα οφέλη της ενδοσκοπικής τεχνικής είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της αντίστοιχης ενδοσκοπικής εφαρμογής EPSIT στην κύστη κόκκυγα.

Οι βασικές αρχές της Ενδοσκοπικής τεχνικής VAAFT είναι:

1. Η ανεύρεση και καταστροφή του εσωτερικού στομίου μέσω μιας μικροκάμερας διαμέτρου 2,8 χιλ και απεικόνιση σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

2. Ο εντοπισμός της πορείας του συριγγώδους πόρου και των πιθανών διακλαδώσεών του μέσω της μικροκάμερας εξασφαλίζουν την πλήρης εκτομή του ή η καταστροφή του επιθηλίου του, σε όλο το μήκος του.

3. Η ενδοσκοπική μέθοδος αντιμετώπισης (VAAFT) προσφέρει στον ασθενή απόλυτη προστασία του σφιγκτηριακού μηχανισμού για την αποφυγή ακράτειας

Η μέθοδος έχει δύο φάσεις: τη διαγνωστική και την θεραπευτική

Κατα την διαγνωστική φάση πραγματοποιείται η  χαρτογράφηση της βλάβης διαμέσου του συριγγώδους πόρου και της απεικόνισης στην οθόνη υψηλής ευκρίνειας με τη χρήση της ειδικής κάμερας – fistuloscope. Ο παθολογικός ιστός που ανευρίσκεται και ενισχύει τα τοιχώματα  του συριγγίου απομακρύνεται εύκολα με ειδική μικρή λεπτή λαβίδα 2mm.

Κατα την θεραπευτική φάση και με τη χρήση της τεχνολογίας του Laser ή των Ραδιοσυχνοτήτων RF πραγματοποιείται καταστροφή του χαρτογραφημένου συριγγίου και των διακλαδώσεών του.

Το τελικό στάδιο της επέμβασης περιλαμβάνει την σύγκλειση του εσωτερικού στομίου εντός του πρωκτού

Η νέα μέθοδος ενδοσκοπικής αντιμετώπισης των περιεδρικών συριγγίων (VAAFT):

  • Είναι Αναίμακτη
  • Είναι Ανώδυνη
  • Μπορεί να γίνει τοπική αναισθησία ή ήπια καταστολή
  • Δεν χρειάζεται νοσηλεία
  • Πραγματοποιείται σε βάση χειρουργικής μιας ημέρας χωρίς διανυκτεύρευση
  • Προσφέρει άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα
  • Ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υποτροπής
  • Δεν απαιτείται σημαντική και μακροχρόνια μετεγχειρητική φροντίδα
  • Ελαχιστοποιείται στο μικρότερο δυνατό βαθμό η πιθανότητα ακράτειας

Συμπερασματικά με τη νέα ενδοσκοπική μέθοδο και τον συνδυασμό με χρήση ραδιοσυχνοτήτων RF ή Laser αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων χειρουργικών τραυμάτων, ανευρίσκονται όλοι οι κρυφοί πόροι που ευθύνονται σε κάποιο βαθμό για υποτροπές, ανευρίσκεται και συρράπτεται το έσω στόμιο του συριγγίου αποτρέποντας την πιθανότητα υποτροπής κατά 85%, υπάρχει ταχύτατη ανάρρωση, άμεση επάνοδος στην καθημερινότητα, δεν χρειάζονται αλλαγές και ειδική περιποίηση του τραύματος και προστατεύεται ο σφιγκτηριακός μηχανισμός απομακρύνοντας οριστικά το ενδεχόμενο της ακράτειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και υπεύθυνη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον κο Όθωνα Μιχαήλ, Γενικό Χειρουργό, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχο Μάστερ στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική,  Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου και Υπεύθυνο Τμήματος Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής, Τηλ.: 2109520070, 6944435931 | omichail@yahoo.com | http://www.omichail.gr

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

550_334_334337.jpg Αίμα στα κόπρανα: Υπάρχει λόγος ανησυχίας; - Το αίμα στα κόπρανα, συνήθως, υποδεικνύει την ύπαρξη αιμορραγίας σε κάποιο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα. Το χρώμα του αίματος υποδυκνείει σε πολλές περιπτώσεις και την πηγή προέλευσης της αιμορραγίας καθώς και το μέγεθός της. Αν πρέπει να ανησυχήσει ο ασθενής και να προσέλθει στον ιατρό δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Ακόμα και μια μικρή απώλεια […]
index-3.jpg Oρθοπρωκτική ακράτεια, μια σοβαρή αναπηρία – Πως αντιμετωπίζεται; -  Σοβαρή αναπηρία θεωρείται η ακράτεια ορθού-πρωκτού, καθώς οδηγεί τους ασθενείς σε αυτοπεριορισμό, κοινωνική απομόνωση ακόμα και κατάθλιψη. Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι απαραίτητη και συνίσταται σε διάφορες θεραπευτικές επιλογές. Με τον όρο ορθοπρωκτική ακράτεια ορίζεται η ακούσια ή η μη ελεγχόμενη απώλεια εντερικού περιεχομένου. Αυτή μπορεί να διακριθεί σε ελαφρά (απώλεια αερίων), μέτρια […]
κύστης κόκκυγος Ενδοσκοπική Θεραπεία κύστης κόκκυγος (EPSiT) - Η ανάγκη της εποχής για συγχρονη και οριστική αντιμετώπιση, παράλληλα με την ταχεία ανάρρωση του ασθενούς βρήκε έδαφος και σε μια απο τις πιο συχνές παθήσεις του πληθυσμού. Η κύστη κόκκυγος έχει μεγάλη επίπτωση στην καθημερινότητα και πολλοί ασθενείς αποφασίζουν με δυσκολία να καταφύγουν στην βοήθεια του χειρουργού, σκεπτόμενοι το μεγάλο χρόνο αποθεραπείας, το μεγάλο […]
1232.jpg Προεγχειρητικές οδηγίες - Ο γιατρός και ο αναισθησιολόγος είναι αυτοί που δίνουν τις αρμόζουσες σε κάθε περίπτωση οδηγίες. Γνωρίζοντας την κατάσταση υγείας των ασθενών τους και τα ιδιαίτερα προβλήματα τους, είναι οι πλέον υπεύθυνοι για να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας τους. Αν είστε καπνιστής καλό είναι στο διάστημα που μεσολαβεί, από τότε που θα ειδοποιηθείτε για την […]
doctor-656x410.jpg Ανώδυνη και οριστική θεραπεία αιμορροϊδοπάθειας - Οι αιμορροϊδες είναι αγγεία που υπάρχουν φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό και επιτελούν σημαντικές λειτουργίες στο τελευταίο τμήμα του πεπτικού σωλήνα όπως είναι η ενίσχυση της εγκράτειας και η προστασία του εντέρου κατα τη διάρκεια της αφόδευσης. Όταν αυτά τα αγγεία υποστούν κάποιο τραυματισμό, ο ασθενής πλέον πάσχει απο αιμορροϊδοπάθεια.                                                                                                           Η αιμορροϊδοπάθεια διακρίνεται σε 4 βαθμούς […]
doctor.jpeg Εντυπωσιακά αποτελέσματα με την ενδοσκοπική θεραπεία περιεδρικού συριγγίου - Η αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου αποτελεί ακόμη και σήμερα πρόκληση για τον σύγχρονο χειρουργό. Η αποτυχία πολλών μεθόδων και η επανεμφάνιση – υποτροπή του συριγγίου μετά απο κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση αποτέλεσε το ερέθισμα για την ανάπτυξη νέων ανώδυνον, αναίμακτων και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Το περιεδρικό συρίγγιο είναι η μη φυσιολογική επικοινωνία του περιπρωκτικού δέρματος με […]
untitled-2.jpg Σύγχρονη ανώδυνη ενδοσκοπική θεραπεία της κύστης κόκκυγος - Η κύστη κόκκυγος αποτελεί ένα πρόβλημα με μεγάλη επίπτωση ειδικά στις ηλικίες απο 15 μέχρι και 40 ετών. Πολλοί ασθενείς μετα την αρχική διάγνωση τους με κύστη κόκκυγος, αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν την πάθηση τους, φοβούμενοι τον χρόνο αποθεραπείας, που με τις κλασσικές χειρουργικές τεχνικές μπορεί να ξεπεράσει και τους δύο μήνες. Με τις χειρουργικές τεχνικές […]
κύστη κόκκυγα Πλεονεκτήματα της εφαρμογής Laser στην κύστη κόκκυγα - Η κύστη κόκκυγα, μια πάθηση που ταλαιπωρεί αρκετά μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως ανδρών, σε αναλογία 3:1 έναντι των γυναικών. Προσβάλλει κυρίως τις ηλικίες 15-25 με σταδιακή μείωση έως και εξαφάνιση μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Λόγω της εφαρμογής ανοικτών χειρουργικών τεχνικών με συνοδά προβλήματα στην περιποίση του τραύματος κατά την μετεγχειρητική περίοδο, στην εξέλιξη […]
13606572_1626939324288711_6174112810461203837_n.jpg Υπάρχουν νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της ραγάδας πρωκτικού δακτυλίου; - Η ραγάδα του πρωκτικού δακτυλίου είναι μια σχετικά συχνή πάθηση που προκαλεί υπερβολικά ενοχλήματα ― κυρίως πόνο, σε σχέση με το μέγεθος της βλάβης. Η ραγάδα δακτυλίου προκαλείται από δυσκοιλιότητα και τοπικό τραυματισμό του πρωκτικού βλεννογόνου από κόπρανα, που οδηγεί σε σπασμό του εσωτερικού πρωκτικού σφιγκτήρα. Η ραγάδα του πρωκτικού δακτυλίου διακρίνεται σε οξεία και […]
thiroeidis.jpg Οζοι του θυρεοειδούς! - Οι όζοι του θυρεοειδούς αδένα είναι συχνοί. Στην απλή ψηλάφηση ανευρίσκονται σε ποσοστό 10% στις γυναίκες και 2% στους άνδρες. Η επίπτωση των όζων όμως υπερηχογραφικά φτάνει το 50%.  Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ύπαρξη όζων είναι η ηλικία, το γυναίκειο φύλο, η ανεπάρκεια ιωδίου και το ιστορικό ακτινοβολίας στο τράχηλο.  Οι όζοι ταξινομούνται σε αδενώματα, […]
elkos.jpg ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΚΟΣ -  Πόσο σημαντική είναι η δίαιτα για την αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους; Στο παρελθόν η διάιτα θεωρείτο πολύ σημαντική για τη θεραπεία των ελκών. Σήμερα είναι πλέον γνωστό οτι λίγα είναι τα τρόφιμα που προκαλούν έκος, επιδεινώνουν τα συμπτώματα του ή εμποδίζουν την επούλωσή τους. Σε φάσεις έξαρσης της νόσου: Αποφύγετε το μαύρο ή κόκκινο καυτερό […]
o-stomach-ache-facebook-5.jpg Ελκώδης κολίτιδα: Προφύλαξη, αίτια και θεραπεία - Τι είναι η ελκώδης κολίτιδα, πού οφείλεται, πώς εκδηλώνεται και με ποιον τρόπο θεραπεύεται; Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια σχετικά σπάνια ασθένεια με συχνότητα εμφάνισης 5 ασθενών ανά 100.000 πληθυσμού. Ανήκει στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και προσβάλλει με την ίδια συχνότητα άνδρες και γυναίκες οιασδήποτε ηλικίας, εμφανίζεται, όμως, συχνότερα σε ηλικίες μεταξύ 20 […]