Ελάχιστα Επεµβατικές και Διαδερµικές Επεµβάσεις Καρδιάς

ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11 Μαΐου, 2023

Ελάχιστα επεμβατικές και διαδερμικές επεμβάσεις καρδιάς είναι οι επεμβάσεις στις οποίες αποφεύγεται η διάνοιξη του στέρνου. Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται από μικρές οπές, με χρήση 3D κάμερας ή με καθετήρα από το πόδι σαν μια απλή στεφανιογραφία. Μπορούν όλες οι επεμβάσεις καρδιάς να γίνουν με ελάχιστα επεμβατική ή διαδερμική προσέγγιση και ποια είναι τα οφέλη για τον ασθενή;

Ο Καρδιοχειρουργός Δρ Γρηγόριος Παττακός απαντά στα ερωτήματά μας, στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές και διαδερμικές επεμβάσεις καρδιάς;

Οι κλασικές επεμβάσεις καρδιάς απαιτούν τη διάνοιξη του στέρνου του ασθενούς. Η ελάχιστα επεμβατική επέμβαση καρδιάς πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής 3D κάμερας, χωρίς τη διάνοιξη του στέρνου. Η επέμβαση αυτή είναι γνωστή και ως ενδοσκοπική ή θωρακοσκοπική επέμβαση καρδιάς. Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μιας μικρής οπής στον θώρακα, σχεδόν μηδενίζοντας το χειρουργικό τραύμα. Οι διαδερμικές επεμβάσεις καρδιάς διενεργούνται με καθετήρα που περνάει από την αρτηρία ή τη φλέβα του ποδιού. Η απεικόνιση της καρδιάς κατά τη διάρκεια της επέμβασης γίνεται με τη χρήση ακτινογραφίας (ακτινοσκόπηση).

Σε ποιες παθήσεις απευθύνονται αυτές οι επεμβάσεις;

Σχεδόν όλες οι επεμβάσεις καρδιάς μπορούν να γίνουν με ελάχιστα επεμβατική ή διαδερμική μέθοδο. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν: bypass (αορτοστεφανιαία παράκαμψη), τις επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας, μιτροειδούς βαλβίδας και τριγλώχινας βαλβίδας, ανευρύσματα της αορτής, όγκους καρδιάς, μεσοκολπικά ελλείμματα και πολλές ακόμα παθήσεις. Ο ασθενής θα υποβληθεί σε κάποιες απλές εξετάσεις για να διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επέμβαση.

Ποια είναι τα οφέλη για τον ασθενή;

Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή. Από την πρώτη στιγμή που θα συζητηθεί η επέμβαση με ελάχιστα επεμβατική ή διαδερμική μέθοδο μειώνεται το προεγχειρητικό άγχος του ασθενούς. Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να διενεργηθούν με μειωμένο χρόνο αναισθησίας, με μέθη ή και με χρήση τοπικού αναισθητικού. Με τη μείωση ή και πλήρη αποφυγή της χειρουργικής τομής υπάρχει σημαντική μείωση στον πόνο, μείωση στην πιθανότητα για μετάγγιση αίματος, μείωση στη διάρκεια νοσηλείας και ταχύτερη ανάρρωση στο σπίτι. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι επίσης άριστο με τους περισσότερους ασθενείς να μην μπορούν να διακρίνουν την τομή μετά από τους πρώτους μήνες.

Ποια είναι η συνηθισμένη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς;

Ο ασθενής συνήθως βγαίνει από το νοσοκομείο την τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα και έχει επιστρέψει στις φυσιολογικές του δραστηριότητες από την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα. Μετά από 7-10 ημέρες υπάρχει μετεγχειρητική επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό, όπου θα διαπιστωθεί το άριστο αποτέλεσμα με τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Τι απαιτείται από την άποψη της εκπαίδευσης του χειρουργού και της υποδομής του νοσοκομείου για να πραγματοποιηθούν αυτές οι επεμβάσεις;

Οι ελάχιστα επεμβατικές και διαδερμικές επεμβάσεις απαιτούν χειρουργό με πρόσθετη ειδίκευση, τόσο στη διενέργεια της επέμβασης, όσο και στις απεικονιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης (τρισδιάστατος υπέρηχος καρδιάς, ακτινοσκόπηση, ενδοαγγειακός υπέρηχος). Το νοσοκομείο πρέπει να διαθέτει τον προηγμένο εξοπλισμό του ενδοσκοπικού και υβριδικού χειρουργείου. Αυτός ο εξοπλισμός επιτρέπει τη διενέργεια επεμβάσεων με πλήρη ασφάλεια και με πιθανή συνεργασία πολλαπλών ειδικοτήτων για πολύπλοκες επεμβάσεις (καρδιοχειρουργού, επεμβατικού καρδιολόγου, αγγειοχειρουργού, επεμβατικού ακτινολόγου).

Πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι μέθοδοι;

Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται για πάνω από 20 χρόνια με συνεχείς βελτιώσεις και άριστα αποτελέσματα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης φέρνει τα οφέλη της επιδιόρθωσης της πάθησης της καρδιάς, χωρίς τα προβλήματα που συνεπάγεται μια μεγαλύτερη επέμβαση.

Από τον Καρδιοχειρουργό Δρ. Γρηγόριο Παττακό (www.pattakos.com)

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors Pattakos keimenou Ελάχιστα Επεµβατικές και Διαδερµικές Επεµβάσεις Καρδιάς - Ελάχιστα επεμβατικές και διαδερμικές επεμβάσεις καρδιάς είναι οι επεμβάσεις στις οποίες αποφεύγεται η διάνοιξη του στέρνου. Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται από μικρές οπές, με χρήση 3D κάμερας ή με καθετήρα από το πόδι σαν μια απλή στεφανιογραφία. Μπορούν όλες οι επεμβάσεις καρδιάς να γίνουν με ελάχιστα επεμβατική ή διαδερμική προσέγγιση και ποια είναι τα οφέλη […]