Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση. Ο ρόλος της στη γονιμότητα

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

30 Ιουνίου, 2024

Την τελευταία δεκαετία, οι σύγχρονες ενδοσκοπικές μέθοδοι έχουν κερδίσει όλο και περισσότερο την αποδοχή, ως τις πλέον αξιόπιστες τεχνικές για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Μια εξ αυτών, η υστεροσκόπηση, μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τον ενδοτράχηλο, την ενδομήτρια κοιλότητα και τα σαλπιγγικά στόμια της μήτρας. Η σωστή λειτουργία του ενδομητρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη, αλλά και την εξέλιξη μιας υγιούς εγκυμοσύνης. Μέσω της υστεροσκόπησης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη επιτυχία τους παράγοντες που προκαλούν τη δυσλειτουργία του, βοηθώντας έτσι τα ζευγάρια να εκπληρώσουν το όνειρό τους, για την απόκτηση υγιών παιδιών.

Ο Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Βασίλειος Καρούντζος μας ενημερώνει.

Ποια είναι η διαδικασία της υστεροσκόπησης;

Η διαδικασία της, ως άνω μεθόδου, είναι απλή, ασφαλής και ελάχιστα επώδυνη για τη γυναίκα και πραγματοποιείται συνήθως μετά το πέρας της εμμήνου ρύσεως, δηλαδή, την 6η – 14η ημέρα του εμμηνορρυσιακού κύκλου. Κατά τη διάρκεια αυτής, το υστεροσκόπιο (ένας επιμήκης λεπτός σωλήνας διαμέτρου συνήθως 2,8 mm), προωθείται στον τράχηλο της μήτρας, χωρίς την πραγματοποίηση διαστολής αυτού. Στη συνέχεια, η μήτρα γεμίζει με υγρό για τη δημιουργία οπτικού πεδίου και έτσι είναι δυνατή η επισκόπηση του τραχηλικού αυλού της ενδομήτριας κοιλότητας και των σαλπιγγικών στομίων σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη. Υπάρχουν δύο είδη υστεροσκόπησης, η διαγνωστική, η οποία είναι καλά ανεκτή και μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς νάρκωση ή με μικρή μέθη και η επεμβατική, κατά την οποία απαιτείται η κατάλληλη αναισθησία και χρησιμοποιείται συνήθως μεγαλύτερων διαστάσεων υστεροσκόπιο, 5 ή 10 mm. Με την υστεροσκόπηση, το ενδομήτριο εξετάζεται με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ακρίβεια από κάθε άλλη απεικονιστική μέθοδο (διακολπικό υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία, υστεροσαλπιγγογραφία).

Ποιες παθολογίες διαγιγνώσκει και θεραπεύει η υστεροσκόπηση;

Στο στάδιο της διαγνωστικής υστεροσκόπησης, υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωρισθούν παθολογίες που μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα ενός ζευγαριού, όπως είναι οι ενδομήτριοι πολύποδες, η παρουσία ινομυωμάτων εντός της ενδομητρικής κοιλότητας, η αδιάγνωστη κολπική αιμόρροια από τη μήτρα, η παρουσία ενδομητρικών συμφύσεων από προηγούμενες επεμβάσεις στη μήτρα, η παρουσία φλεγμονής του ενδομητρίου (ενδομητρίτιδα), ακόμα και οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, όπως για παράδειγμα η παρουσία ενός διαφράγματος. Το μεγάλο δε, πλεονέκτημά της είναι ότι επί παρουσίας οιασδήποτε παθολογίας, η διαγνωστική υστεροσκόπηση μπορεί να μετατραπεί σε επεμβατική, αποκαθιστώντας στον ίδιο χρόνο, μέσω της χρήσης προηγμένων μικροεργαλείων, που διέρχονται δια μέσω του υστεροσκοπίου, τις ως άνω προαναφερθέντες παθολογίες της ενδομητρικής κοιλότητας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο 60-65% των γυναικών που υπεβλήθησαν σε υστεροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων, πολυπόδων ή λύση συμφύσεων, επήλθε σε σύντομο χρονικό διάστημα εγκυμοσύνη.

Ποια τα οφέλη της στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας;

Το όφελος της υστεροσκόπησης, μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη θεραπεία της παθολογίας της μήτρας, καθώς συμβάλλει θετικά στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης με αύξηση των ποσοστών επιτυχίας. Πιο συγκεκριμένα ενεργεί θετικά:

  • στη διαδικασία της εμβρυομεταφοράς
  • στη βελτίωση της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου με τη μέθοδο εκδοράς, λόγω δευτερογενούς διέγερσης (endometrial scratching)
  • στις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης (recurrent implantation failure – RIF) μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση
  • στις καθ’ έξιν αποβολές

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί πως βελτιώνονται σημαντικά τα ποσοστά της γονιμό τητας, ακόμη και σε γυναίκες χωρίς παθολογικά ευρήματα.

Συμπερασματικά, η υστεροσκόπηση είναι μία απλή και ασφαλής μέθοδος, που προσφέρει τη δυνατότητα τόσο διάγνωσης με άμεση επισκόπηση όσο και ταυτόχρονης θεραπείας, των παθολογικών ευρημάτων της ενδομητρικής κοιλότητας, ενώ συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών γονιμότητας των ζευγαριών.

Από τον Μαιευτήρα Χειρουργό Γυναικολόγο Βασίλειο Καρούντζο (www.vasiliskarountzos.gr)

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

MyDoctors shutterstock 551746810 Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση. Ο ρόλος της στη γονιμότητα - Την τελευταία δεκαετία, οι σύγχρονες ενδοσκοπικές μέθοδοι έχουν κερδίσει όλο και περισσότερο την αποδοχή, ως τις πλέον αξιόπιστες τεχνικές για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Μια εξ αυτών, η υστεροσκόπηση, μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τον ενδοτράχηλο, την ενδομήτρια κοιλότητα και τα σαλπιγγικά στόμια της μήτρας. Η σωστή λειτουργία του ενδομητρίου είναι ιδιαίτερα […]