_0001s_0099_img_2537.png

Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική

ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7 Σεπτεμβρίου, 2017

Νέες ανώδυνες και αναίμακτες τεχνικές

To 1762 o Dr Hunter έγραφε γενικά για τη χειρουργική: «Η χειρουργική, κερδίζοντας από τη γενική πρόοδο της γνώσης, θα καταστεί χωρίς μαχαίρι και χωρίς αίμα»!

Το τέλος του 20ου αιώνα έμελλε να συνυφανθεί με την ανατολή και την καθιέρωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής η οποία σηματοδότησε την εφαρμογή στην καθ’ ημέρα πράξη μιας αρκετά παλιάς ιδέας, αυτής της επιτέλεσης χειρουργικών επεμβάσεων με όσο το δυνατόν μικρότερες χειρουργικές τομές. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας αυτής αναπτύχθηκε, παράλληλα με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και η Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική (Μinimal Invasive Neurosurgery) η οποία αφορά τόσο τις παθήσεις του εγκεφάλου όσο και τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που συνέβη παράλληλα, έδωσε ώθηση στην εφαρμογή της νέας αυτής φιλοσοφίας σχεδόν σε κάθε Νευροχειρουργική πάθηση από την πιο συχνή έως την πλέον σπάνια.

Η εμφάνιση των σύγχρονων μοντέλων Νευροπλοήγησης ανέλαβαν την καθοδήγηση του Νευροχειρουργού στη θεραπεία ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων βλαβών του εγκεφάλου μέσα από κρανιοτομίες λίγων τετραγωνικών εκατοστών (keyhole craniotomies) (Βλέπε εικόνα 1) . Καλοήθεις (μηνιγγιώματα, ακουστικά νευρινώματα, αδενώματα της υπόφυσης, κρανιοφαρυγγιώματα, αιμαγγειοβλαστώματα) και κακοήθεις (αστροκυττώματα) όγκοι του εγκεφάλου, πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς (εγκεφαλικές μεταστάσεις), ανευρύσματα και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (AVMs) χειρουργούνται πλέον με τη βοήθεια του Νευροπλοηγού και των μικρονευροχειρουργικών εργαλείων κάτω από το χειρουργικό μικροσκόπιο.

image1.jpg

Εικόνα 1

Με τη βοήθεια του ίδιου συστήματος (Νευροπλοηγού) έγινε εφικτή και η στερεοτακτική λήψη δείγματος από διάφορες εξεργασίες εγκεφάλου χωρίς τη χρήση πλαισίου ακινητοποίησης της κεφαλής (frameless stereotactic biopsy) μειώνοντας έτσι τη δυσφορία και τον πόνο του ασθενούς.

Το ενδοσκόπιο ή κοιλιοσκόπιο, ένα άλλο καταπληκτικό τεχνολογικό επίτευγμα, ανέλαβε την καθοδήγηση των χειρουργών βάσεως κρανίου μέσα από τη ρινική κοιλότητα (διαρινικά-διασφηνοειδικά), στην ολική εξαίρεση όγκων από εν τω βάθη περιοχές του εγκεφάλου (τουρκικό εφίππιο, πρόσθιο κρανιακό βόθρο, απόκλιμα κτλ), που απαιτούσαν στο παρελθόν μεγάλες κρανιοτομίες, πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις και μεγάλη απώλεια αίματος με υψηλή νοσηρότητα ή ακόμα και θνητότητα.

Το ίδιο όργανο ανέτρεψε πραγματικά ακόμα και την παραδοσιακή αντιμετώπιση του αποφρακτικού υδροκεφάλου (κοιλιο-περιτοναϊκή βαλβίδα υδροκεφαλίας) τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, αφού κατόρθωσε μέσα από μια μικρή κρανιοανάτρηση να παρακάμψει τη φυσιολογική οδό κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού από την τρίτη προς την τέταρτη κοιλία (υδραγωγός του Sylvious) που στις περιπτώσεις αυτές συνήθως αποφράσσεται, χωρίς εμφύτευση ξένων σωμάτων στο σώμα του ασθενούς (ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία).

Ένα άλλο μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα, αυτό της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης της λειτουργίας των νεύρων και του νωτιαίου μυελού, σε συνδυασμό με τη Νευροπλοήγηση έκαναν εφικτή την αφαίρεση όγκων από τη σπονδυλική στήλη και το Νωτιαίο Μυελό με ασφάλεια και με ελάχιστη νευρολογική επιβάρυνση των ασθενών.

Τα τεχνολογικά αυτά επιτεύγματα βρήκαν αμέσως εφαρμογή και σε πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης όπως είναι οι σπονδυλοδεσίες, οι οποίες μέχρι πρότινος θεωρούνταν εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις αφού απαιτούσαν αρκετές ώρες, αρκετές φιάλες αίμα, αρκετές ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο και αρκετές ημέρες αποχής από την εργασία. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή πρωτότυπων συστημάτων διαδερμικής σπονδυλοδεσίας επέτρεψε στους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης την εκτέλεση των δύσκολων αυτών επεμβάσεων μέσα από μικρές τομές, χωρίς ανάγκη μεταγγίσεως αίματος, χωρίς ιδιαίτερο μετεγχειρητικό πόνο και με ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο (2-3 ημέρες).

Όμως το πιο σημαντικό ίσως επίτευγμα της ιατρικής τεχνολογίας και της Νευροχειρουργικής επιστήμης τα τελευταία χρόνια, είναι η επίτευξη σχεδόν όλων των αποσυμπιεστικών επεμβάσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκεκτομή, τρηματεκτομή, πεταλεκτομή) μέσα από ένα σωλήνα (tube) διαμέτρου 2-3 εκατοστών (Βλέπε εικόνα 2), χωρίς καταστροφή των παρασπονδυλικών μυών, χωρίς απώλεια αίματος και χωρίς μετεγχειρητικό πόνο. Mε τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται πλέον οι συχνότερες εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης όπως είναι η αυχενική, η θωρακική και η οσφυϊκή δισκοκήλη καθώς και η κεντρική και πλάγια σπονδυλική στένωση.

image2.jpg

Εικόνα 2

Τέλος, ο συνδυασμός της διαδερμικής αποσυμπίεσης με τη διαδερμική σπονδυλοδεσία αποτελεί την πλέον μοντέρνα μέθοδο αντιμετωπίσεως ακόμα και των πιο περίπλοκων σπονδυλικών παθήσεων ( κατάγματα, σπονδυλολίσθηση κτλ) με την ελάχιστα δυνατή σωματική, ψυχική, κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση του ασθενούς.

Η περιγραφή των παραπάνω εφαρμογών της Ελάχιστα Επεμβατικής Νευροχειρουργικής σήμερα θα φάνταζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν ο επαναστατικός αυτός τρόπος χειρουργικής παρέμβασης έκανε δειλά δειλά τα πρώτα του βήματα, όπως ακριβώς ακούγεται σήμερα η ιδέα της χειρουργικής δια των φυσικών οπών του σώματος (NOTES: Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) για τις παθήσεις της κοιλιακής χώρας.

Είναι γεγονός πάντως ότι οι προαναφερόμενες τεχνικές της Ελάχιστα Επεμβατικής Νευροχειρουργικής βρίσκουν σήμερα εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό Νευροχειρουργικών περιστατικών, χωρίς βεβαίως να αποτελούν πανάκεια. Αποτελούν όμως σίγουρα τα πλέον μοντέρνα θεραπευτικά όπλα στη φαρέτρα του σύγχρονου Νευροχειρουργού και του Χειρουργού Σπονδυλικής Στήλης.

Γράφει ο Νευροχειρουργός Dr Δημογέροντας Γεώργιος

Υπεύθυνος Νευροχειρουργικής Κλινικής, Θεραπευτηρίου Metropolitan

Loading

Άρθρα απο τον ίδιο συγγραφέα

δισκοκήλη Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της οσφυϊκής δισκοκήλης - Η οσφυϊκή δισκοκήλη ή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι, ίσως, η συχνότερη πάθηση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, η οποία χαρακτηρίζεται από την προβολή ή την απόσπαση τμήματος ενός οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου, με αποτέλεσμα τη συμπίεση της αντίστοιχης νευρικής ρίζας και την πρόκληση χαρακτηριστικής συμπτωματολογίας. Για τα συμπτώματα, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή της, μας μιλά […]
Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική - Μοντέρνες αναίμακτες και ανώδυνες μέθοδοι Οι εφαρμογές της Ελάχιστα Επεμβατικής Νευροχειρουργικής σήμερα, θα φάνταζαν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ο επαναστατικός αυτός τρόπος χειρουργικής παρέμβασης έκανε δειλά – δειλά τα πρώτα του βήματα. Οι Ελάχιστα Επεμβατικές Νευροχειρουργικές Τεχνικές αποτελούν τα πλέον μοντέρνα θεραπευτικά όπλα στη φαρέτρα του σύγχρονου Νευροχειρουργού […]
MyDoctors l excelsius gps Excelsius GPS: ένα ρομποτικό σύστημα απλουστεύει τη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης - Ως σπονδυλοδεσία νοείται κάθε χειρουργική μέθοδος η οποία έχει ως σκοπό τη σταθεροποίηση ενός άλλοτε άλλου τμήματος της σπονδυλικής στήλης, με τη βοήθεια μεταλλικών υλικών και οστικού μοσχεύματος, με απώτερο στόχο την επίτευξη φυσικής οστικής ενοποίησης (Fusion) των εμπλεκομένων σπονδύλων. Ο Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης Δρ Γεώργιος Δημογέροντας, μας πληροφορεί… – Εξηγήστε μας, γιατρέ, με ποιους τρόπους […]
spine-pain-management_.jpg Η ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης στην ελλάδα - Από τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τριών πρώτων Ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν και χρησιμοποιούν στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης ένα προηγμένο ρομποτικό σύστημα, το ExcelsiusGPS (Globus Medical). Σήμερα, ένα έτος μετά, το μέλλον της ρομποτικά – υποβοηθούμενης χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης φαντάζει πολλά υποσχόμενο, αφού η τεχνική αυτή προσφέρει μείωση του […]
unnamed-3.jpg Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική - Η μοντέρνα, αναίμακτη και ανώδυνη μέθοδος είναι πλέον η νευροχειρουργική επέμβαση επιλογής;Η ιδέα της ελάχιστης επέμβασης στο σώμα του ασθενούς κατά την πραγματοποίηση των διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων είναι αρκετά παλιά. Στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής όμως άρχισε να εφαρμόζεται σχετικά πρόσφατα. Σήμερα σε ποιες παθήσεις βρίσκει εφαρμογή;Το 1762 o Dr Hunter έγραφε γενικά για τη χειρουργική: […]
_-_________.jpg Τέλος στην οσφυαλγία με… αντιβίωση! - Η οσφυαλγία αποτελεί μια από τις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης στον γιατρό σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς εκτιμάται ότι 4 στα 5 άτομα, θα την εμφανίσουν τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους. Οι αιτίες που την προκαλούν πολλές, με πιο γνωστές την καθιστική ζωή, την έλλειψη άσκησης και την παχυσαρκία, όμως ο νευροχειρουργός Γεώργιος […]
images-119.jpg Η ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης στην Eλλάδα - Από τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τριών πρώτων Ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν και χρησιμοποιούν στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης ένα προηγμένο ρομποτικό σύστημα, το ExcelsiusGPS (Globus Medical). Σήμερα, ένα έτος μετά, το μέλλον της ρομποτικά – υποβοηθούμενης χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης φαντάζει πολλά υποσχόμενο, αφού η τεχνική αυτή προσφέρει μείωση του […]
2605718.jpg ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - Τα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλούς χειρουργικούς τομείς μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων της Γυναικολογίας, της Ουρολογίας, της Καρδιοθωρακικής χειρουργικής, της Αγγειοχειρουργικής και της Γενικής χειρουργικής. Όμως, τα συστήματα ρομποτικής υποβοήθησης στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης εισήχθησαν πολύ πρόσφατα. Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών έγινε παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας καθοδήγησης με τη βοήθεια […]
diskokilid.jpg Διαδερμική μικροδισκεκτομή: Ο πλέον σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης της οσφυϊκής δισκοκήλης. - H διαδερμική μικροδισκεκτομή (tubular) θεωρείται σήμερα ο πλέον αξιόπιστος τρόπος αφαίρεσης μιας οσφυϊκής δισκοκήλης. Πραγματοποιείται δια σωλήνων (tubes) με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου, το οποίο έχει επιτρέψει τον περιορισμό των νευρολογικών επιπλοκών(< 1%).Απαιτείται δερματική τομή μήκους 2,5 εκατοστών, χρόνος 45 λεπτών και γενική αναισθησία, όπως και στην ανοικτή μικροδισκεκτομή, η οποία όμως απαιτεί δερματική τομή […]
55ad51a9c34948d79ba85bb5917503b1.jpg Χειρουργική αντιμετώπιση της οσφυαλγίας και της ισχιαλγίας: πότε, γιατί και πώς; - Πόσο συχνή είναι η οσφυαλγία; Ποιες ομάδες ανθρώπων προσβάλλει κυρίως;             H οσφυαλγία είναι εξαιρετικά συχνή˙ αποτελεί την πέμπτη συχνότερη αιτία επίσκεψης σε γιατρό στην Αμερική. Οι μισοί άνθρωποι έχουν βιώσει ένα επεισόδιο οσφυαλγίας πριν κλείσουν τα 20 πρώτα έτη της ζωής τους. Το ποσοστό των ενηλίκων που πονούν στη μέση τους κάθε χρονική στιγμή, […]
e9a5860add8c8684066863c17cbefe22.jpg Δισκοπλαστική με GelStix - Ελάχιστα Επεμβατική Θεραπεία για την οσφυαλγία Η οσφυαλγία (πόνος στη μέση) είναι συνυφασμένη με την όρθια στάση και βάδιση και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανθρώπινο ον που να μην έχει βιώσει το δυσάρεστο αυτό ενόχλημα. Η φυσιολογική φθορά των μεσοσπονδύλιων δίσκων (εκφυλιστική δισκοπάθεια), αποτελεί τη συχνότερη αιτία οσφυαλγίας (χωρίς ισχιαλγία) , η οποία απεικονίζεται […]
_0001s_0099_img_2537.png Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική - Νέες ανώδυνες και αναίμακτες τεχνικές To 1762 o Dr Hunter έγραφε γενικά για τη χειρουργική: «Η χειρουργική, κερδίζοντας από τη γενική πρόοδο της γνώσης, θα καταστεί χωρίς μαχαίρι και χωρίς αίμα»! Το τέλος του 20ου αιώνα έμελλε να συνυφανθεί με την ανατολή και την καθιέρωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής η οποία σηματοδότησε την εφαρμογή στην καθ’ […]
spine_500.jpg Αντιμετώπιση των Οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης - Ερώτηση 1: Ποια είναι η αιτία των οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης; Απάντηση 1 : Οι κυριότερες αιτίες οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι η πρωτοπαθής και η δευτεροπαθής οστεοπόρωση. Οι συχνότερες μορφές της πρωτοπαθούς οστεοπόρωσης είναι η μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, η γεροντική οστεοπόρωση και η ιδιοπαθής οστεοπόρωση. Ερώτηση 2: Ποιοί άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρόκληση […]
κατάγματα Οστεοπορωτικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης: Συχνές ερωτήσεις - Ερώτηση 1: Ποια είναι η αιτία των οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης; Οι κυριότερες αιτίες οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι η πρωτοπαθής και η δευτεροπαθής οστεοπόρωση. Οι συχνότερες μορφές της πρωτοπαθούς οστεοπόρωσης είναι η μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, η γεροντική οστεοπόρωση και η ιδιοπαθής οστεοπόρωση. Ερώτηση 2: Ποιοί άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρόκληση ενός οστεοπορωτικού κατάγματος; […]