Dose Excellence 5 αστέρων. Μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο ελάχιστο δυνατό από την Affidea
My Doctors

Η Affidea ανακοινώνει την μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο ελάχιστο δυνατό με Real Time δεδομένα

Πιστοποίηση 5 αστέρων από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία στα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea για την ασφάλεια των εξετάσεων CT

Το Dose Excellence είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου Affidea με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εξεταζομένων, και πιο συγκεκριμένα την βελτιστοποίηση της δόσης που λαμβάνουν οι εξεταζόμενοι που υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία. Σκοπός του Dose Excellence είναι η πραγματοποίηση εξετάσεων αξονικής τομογραφίας με όσο το δυνατόν χαμηλότερη εφικτή δόση στους εξεταζόμενους, διατηρώντας την ποιότητα της διαγνωστικής εικόνας.

Το Dose Excellence ξεκίνησε το 2014 και σήμερα εφαρμόζεται σε 13 χώρες του Ομίλου Affidea στην Ευρώπη, με 136 συνδεδεμένα συστήματα αξονικών τομογράφων και περισσότερες από 75.000 εξετάσεις τον μήνα. Όλα τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea στην Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι τα μόνα ιατρικά κέντρα που το εφαρμόζουν πανελλαδικά, με πιστοποίηση 5 αστέρων από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία (ESR).

Σημαντική μείωση στην έκθεση των εξεταζομένων σε δόση ακτινοβολίας, πολύ χαμηλότερη από τα εθνικά επίπεδα αναφοράς

H Affidea είναι ο μόνος πάροχος υπηρεσιών υγείας που καταγράφει και παρακολουθεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time data) σχετικά με την δόση ακτινοβολίας σε όλα τα συστήματα αξονικής τομογραφίας που διαθέτει, για όλους τους εξεταζόμενους, σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Το πρόγραμμα Dose Excellence χρησιμοποιεί γι’ αυτόν τον σκοπό καθώς και για τον καθορισμό της βέλτιστης δόσης αντίστοιχα, πρωτοποριακό ψηφιακό λογισμικό, εξατομικεύοντάς την ανάλογα με τον εξεταζόμενο/η.

Επιπλέον, είναι ο μοναδικός πάροχος υγείας που έχει θεσπίσει επίπεδα αναφοράς της δόσης ακτινοβολίας ανά ανατομική περιοχή, κλινική ένδειξη και δείκτη μάζας σώματος στις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, εξελίσσοντας τις οδηγίες από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές οι οποίες δημοσιεύουν όρια κυρίως ανά ανατομική περιοχή. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιατρικών διαδικασιών προς όφελος εξεταζομένων και θεραπόντων ιατρών, η Affidea έχει ορίσει όρια δόσης ακτινοβολίας κατώτερα από τα εθνικά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς – όρια που ορίζει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η δόση ακτινοβολίας στο 92% των εξετάσεων για τις ανατομικές περιοχές θώρακος, καρδιάς, εγκεφάλου και κοιλίας – εξετάσεις που αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο σε αξονικές τομογραφίες στα διαγνωστικά κέντρα – είναι μικρότερη από τα ήδη χαμηλά όρια που έχει ορίσει η Affidea, σε σχέση με τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς της χώρας (σημ. αφορά εξεταζόμενους με κανονικό δείκτη σώματος).

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις που διενεργούνται στην Affidea είναι στο 99% σε απόλυτη συμμόρφωση με τα αυστηρότατα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Όμιλος, βάσει διεθνών κατευθυντήριων γραμμών.

Η απόλυτη ισορροπία μεταξύ δόσης ακτινοβολίας και διαγνωστικής ποιότητας εικόνας

Η επιτυχία του προγράμματος Dose Excellence βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  1. Συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού
  2. Σύγχρονος εξοπλισμός τελευταίας γενιάς
  3. Συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης του προγράμματος και σχεδιασμός δράσεων και διορθωτικών ενεργειών όπου αυτό απαιτείται
  4. Συνεργασία όλων των ειδικοτήτων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Η ασφάλεια των εξεταζομένων και η καινοτομία καθοδηγούν τις κλινικές πρακτικές στην Affidea. Ο Όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειες για την διαχείριση της δόσης ακτινοβολίας, προκειμένου να διατηρήσει και να ξεπεράσει τα υψηλά πρότυπα που έχει επιτύχει. Παράλληλα προωθεί την διαφάνεια, μέσω της κεντρικής καταγραφής και κοινοποίησης των δεδομένων και την ενημέρωση των εξεταζομένων σχετικά με την έκθεσή τους στη δόση ακτινοβολίας.

Ασφαλείς εξετάσεις και για παιδιά

Προτεραιότητα όμως στην Affidea είναι και η φροντίδα και ασφάλεια των ανήλικων εξεταζομένων. Η δέσμευση συνεπώς για την φροντίδα τους περιλαμβάνει την διαχείριση της έκθεσής τους στη δόση ακτινοβολίας κατά την διάρκεια ιατρικών εξετάσεων με την χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών καθώς και το Dose Excellence. Προς αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα πρωτόκολλα εξετάσεων χαμηλής δόσης για παιδιά, ώστε η ποιότητα των εικόνων να είναι ικανοποιητική, να περιορίζεται η περιοχή που εξετάζεται με βάση το κλινικό ερώτημα και η εξέταση να εφαρμόζεται μόνο όταν θεωρείται απολύτως απαραίτητη.

Με 5 αστέρια από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea

Το Dose Excellence σταθερά αποσπά πολλαπλές βραβεύσεις από την ιατρική κοινότητα. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea είναι τα μοναδικά ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα με πιστοποίηση 5 αστέρων από την Ευρωπαϊκή́ Ακτινολογική Εταιρεία (ESR), που κατατάσσονται στην παγκόσμια λίστα “Wall of Stars”. Η βράβευση αυτή για τα κέντρα της Affidea επιβεβαιώνει την δέσμευση του Ομίλου για πρωτοπορία στην ασφαλή απεικόνιση και την παράλληλη διατήρηση των υψηλότερων διαγνωστικών προτύπων.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής της Affidea Ελλάδος, Ακτινοδιαγνώστης, κ. Δημήτριος Δαραβίγκας δήλωσε: «Είναι μεγάλη ικανοποίηση για εμάς στην Affidea, που όλα τα κέντρα μας που διενεργούν εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, βραβεύτηκαν με 5 αστέρια από τον Ευρωπαϊκό θεσμό Eurosafe Imaging – Wall of Stars. Χάρη στις επενδύσεις της εταιρείας στις πιο προηγμένες τεχνολογίες, σε εξοπλισμό με εξειδικευμένα κλινικά πρωτόκολλα και στην τεχνογνωσία των ιατρικών ομάδων, ο Όμιλος Affidea γίνεται σημείο αναφοράς στον κλάδο υγείας».

Loading

Μπορει να σας ενδιαφερουν

Φλέματα: Μπορεί να γίνουν επικίνδυνα;

Φλέματα: Μπορεί να γίνουν επικίνδυνα;

Την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής στα συμπτώματα των αναπνευστικών ιών την προσεχή περίοδο, επισημαίνουν οι ειδικοί. Η έναρξη της εποχικής γρίπης και τα αυξημένα περιστατικά COVID-19 πρέπει να επιστήσουν την προσοχή των  ενηλίκων και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων,...

Ανδρική γονιμότητα: Ο κρίσιμος ρόλος της στην εξέλιξη της αναπαραγωγής

Ανδρική γονιμότητα: Ο κρίσιμος ρόλος της στην εξέλιξη της αναπαραγωγής

Η Ιατρική της Αναπαραγωγής είναι ο τομέας της επιστήμης που ασχολείται με τη φυσιολογία, την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού συστήματος στη γυναίκα και τον άνδρα. Εξελίσσεται συνεχώς και ιδίως τα τελευταία χρόνια βιώνει επαναστατικές εξελίξεις....

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την πρόληψη της μετεγχειρητικής κήλης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την πρόληψη της μετεγχειρητικής κήλης

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πρόληψη της μετεγχειρητικής κήλης που διοργανώθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2023, με την ευγενική υποστήριξη της Becton Dickinson Hellas A.E....

Πώς θα αποφύγετε τον πόνο στον αυχένα;

Πώς θα αποφύγετε τον πόνο στον αυχένα;

Οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν βιώσει τραυματισμό ή συμβάν που τους προκάλεσε αυχενικό πόνο, έστω κι αν αυτό αφορούσε μόνο στην κακή στάση ύπνου. Υπολογίζεται ότι πάνω από το 10% των ενηλίκων υποφέρουν από αυχενικό πόνο, με τις γυναίκες να...

Πεσμένα βλέφαρα: Πώς αποκαθίστανται;

Πεσμένα βλέφαρα: Πώς αποκαθίστανται;

Καθώς μεγαλώνουμε τα βλέφαρα και γενικά η περιοχή γύρω από τα μάτια παρουσιάζουν χαλάρωση του δέρματος και αύξηση του λίπους, προκαλώντας βλεφαρόπτωση, το φαινόμενο της «σακούλας» ή τους γνωστούς μαύρους κύκλους. Είναι γεγονός πως η φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης...

Πώς συνδέονται οι καρωτίδες με το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο;

Πώς συνδέονται οι καρωτίδες με το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο;

Οι καρωτίδες αποτελούν τα κύρια αγγεία που αιματώνουν την κεφαλή συνδυαστικά με τις σπονδυλικές αρτηρίες. Χωρίζονται σε δεξιά και αριστερή κοινή καρωτίδα και διχάζονται στις έσω και έξω καρωτίδες. Οι έσω καρωτίδες αιματώνουν τον εγκέφαλο, ενώ οι έξω καρωτίδες...

Πού μπορεί να οφείλεται το αίμα στο άσπρο του ματιού;

Πού μπορεί να οφείλεται το αίμα στο άσπρο του ματιού;

Η εμφάνιση μιας κατακόκκινης κηλίδας αίματος στο λευκό τμήμα του ματιού είναι κάτι που πάντοτε τρομάζει όποιον την εκδηλώσει. Οφείλεται στη ρήξη ενός μικρού αιμοφόρου αγγείου στην επιφάνεια του ματιού, κάτω από τον επιπεφυκότα - τη διαυγή μεμβράνη που καλύπτει το...

Κυστική Ίνωση: Η πιο συχνή κληρονομική «αόρατη» νόσος

Κυστική Ίνωση: Η πιο συχνή κληρονομική «αόρατη» νόσος

Η εβδομάδα 20-25 Νοεμβρίου, έχει οριστεί ως η εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την Κυστική Ίνωση, τη συχνότερη κληρονομική νόσο της λευκής φυλής, που προσβάλλει στη χώρα μας περισσότερους από 800 ανθρώπους, ενώ περίπου 500.000 είναι φορείς του γονιδίου της νόσου χωρίς να...

Γιατί οι διαβητικοί κινδυνεύουν από αρθρίτιδα και οστεοπόρωση

Γιατί οι διαβητικοί κινδυνεύουν από αρθρίτιδα και οστεοπόρωση

Ο διαβήτης, μια χρόνια νόσος που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, είναι γνωστή για τις επιπτώσεις της στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και τον μεταβολισμό. Ωστόσο, έχει αναδειχθεί ότι ο διαβήτης δεν επηρεάζει μόνο τον έλεγχο της γλυκόζης, αλλά έχει και...